Att förbättra kundupplevelsen – 7 sätt du kan förbättra kundupplevelsen på

Utvecklingen av kundupplevelsen har kommit upp på fler och fler företags agenda då de insett hur viktigt det är. Det är inte så konstigt att man kallar NPS, en av de mest vanliga mätstockarna som används för att mäta kundupplevelse, för ’’det enda numret som måste öka’’. Allt eftersom att konkurrensen intensifierar sig år för […]