Den ultimata guiden till marknadsföring 2022

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: April 9th, 2024
guide to modern marketing featured image

Om du tror att det främsta målet med marknadsföring är att sälja produkter och tjänster så har du fel. Det främsta målet är att bli marknadsledare.

För att nå detta mål måste du använda effektiva marknadsföringsstrategier och vara kreativ. Vi vill alla skapa viral marknadsföring, men du kan inte bara bestämma dig för att “gå viral”. Du måste testa och prova olika strategier för att se vad som fungerar.

Efter många misslyckade försök kan armbågsfett och lite gammaldags tur till och med få dig att gå viral.

Den här artikeln kommer gå igenom följande marknadsföringskoncept:

 • Skillnaden mellan inkommande och utgående marknadsföring
 • 2 mest använda marknadsföringsteoretiska ramverken för din marknadsföringsstrategi
 • Olika marknadsföringskanaler och hur du mäter din framgång i dem

Låt oss börja med grunderna.

Skillnaden mellan inkommande och utgående marknadsföring

Låt oss först doppa tårna genom att gå igenom skillnaderna mellan inkommande och utgående marknadsföring. Den största skillnaden är att inkommande marknadsföring utförs av marknadsavdelningen och utgående marknadsföring kräver insatser från både sälj- och marknadsföringsteam.

Exempel på inkommande marknadsföring

 • SEO och PPC
 • Blogga
 • Bygga en gemenskap
 • E-postlistor
 • Videoinnehåll
 • Mun till mun-marknadsföring

Exempel på utgående marknadsföring

 • Bannerannonser
 • Utgående säljsamtal
 • Popup-fönster
 • Kalla mejl
 • Event-marknadsföring
 • Videoannonser

Nu när du har blivit påmind om alla olika typer av marknadsföring, låt oss gå vidare och titta på de tre mest använda teoretiska ramverken du kan basera din marknadsföring på.

De 2 mest använda ramverken inom marknadsföring

Det här avsnittet introducerar dig till de tre mest använda ramverken.

1. Funnel – tratt

En funnel eller tratt, visar upp hela din kunds resa med ditt företag. Den består av separata stadier som tilldelats olika namn över tid.

Den börjar med att människor lär sig om ditt varumärke. Den går vidare till att beskriva hela resan tills en konvertering sker. En funnel kan hjälpa dig att lära dig vad ditt företag måste göra i olika skeden för att påverka potentiella kunder.

En tillräckligt utnyttjad funnel kommer

 • Hjälpa dig att kvalificera dina leads (MQL, SQL)
 • Leda till ökad försäljning
 • Öka lojalitet
 • Förbättra varumärkeskännedom

Låt oss ta en titt på två olika typer av funnel.

AIDA

Elias St. Elmo Lewis skapade AIDA-modellen 1898, och den användes tillsammans med funnel-konceptet under 1924 av William H. Townsend. AIDA står för attention, interest, desire, och action. Vem kommer ihåg den kända Alec Baldwin-scenen i Glengarry Glen Ross (1992)?

 • Attention (Medvetenhet) – Prospekten känner till sina problem och de troliga lösningarna på dessa problem.
 • Interest (Intresse) – Prospekten är intresserad av en produkt eller tjänst.
 • Desire (Önskan) – Prospekten börjar bedöma ett visst varumärke.
 • Action (Handling) – Prospekten beslutar om inköp.

RACE

Denna specifika funnel-modell kommer från Dr Dave Chaffey, innehållsdirektör och medgrundare av Smart Insights. Modellen utvecklades år 2010.

RACE står för reach, act, convert och engage. Den följs i allmänhet också av en planeringsfas.

 • Reach (Nå ut) – Den här fasen handlar om att arbeta med varumärkeskännedom. Du kommer att sprida medvetenhet om dina produkter och tjänster. Hur? Genom att använda traditionella och digitala marknadsföringskanaler.
 • Act (Agera) – Det är en förkortning för att interagera med dina besökare och potentiella kunder via din webbplats och sociala medier. Du kan se på det som att generera potentiella kunder.
 • Convert (Konvertera) – Detta är fasen där dina leads konverteras till betalande kunder. Återigen, det kan hända antingen online eller offline.
 • Engage (Engagera) – Denna fas skapar en långsiktig relation med dina betalande kunder. Den bygger varumärkeslojalitet och genererar återkommande försäljning.

2. Flywheel

Flywheel-ramverket är ett cykliskt ramverk, till skillnad från marknadsföringsfunnel. Ramverket har tre stadier; attrahera, engagera och glädja.

Du börjar med att locka främlingar. Sedan samarbetar du med dem för att förvandla dem till kunder. Slutligen kommer du få dem att gladeligen bli dina varumärkesambassadörer.

Varje process matar nästa process, och därmed fortsätter hjulet att snurra. Flywheel-ramverket handlar om att erbjuda en otrolig kundupplevelse.

Funnels behandlar kunder som resultat, medan flywheel engagerar dina nöjda kunder för att få in fler rekommendationer och återkommande försäljning.

Men hur fungerar det? Drivkraften på ditt flywheel beror på följande:

 1. Hur snabbt du snurrar på det
 2. Hur mycket friktion det upplever
 3. Hur stort ditt flywheel är

Hastigheten kommer från dina strategier och planer. Till exempel inkommande marknadsföring, sömlös försäljning, referral-program, betald reklam, kundtjänstteam och mycket annat.

Friktion är allt som bromsar ditt hjul. Det inkluderar dåliga interna processer, bristfällig kommunikation, begränsade kanaler, dålig design, en klumpig betalningsprocess och brist på användbart innehåll.

När det gäller storleken på ditt hjul så kan ett enormt hjul ta längre tid att få fart på, men kommer att vara svårt att stoppa när det väl kommit igång.

Slutsats om att välja ett ramverk

Det spelar ingen roll om du väljer att använda funnel- eller flywheel-metoden som grund för din marknadsföringsstrategi. Det enda som spelar roll är att du har inkluderat kundnöjdhet, organisatoriska mål och konsekvent innehållsproduktion i din plan.

Marknadsföringskanaler

En marknadsföringskanal är en uppsättning människor, aktiviteter och organisationer som arbetar tillsammans för att överföra tjänster och produkter från deras ursprung till platsen där detta kan konsumeras. Den utgör en koppling mellan företaget och de potentiella kunderna.

Marknadsföringskanaler delas in i två kategorier:

 1. Traditionella marknadsföringskanaler
 2. Digitala marknadsföringskanaler

Vi ska nu titta närmare på båda.

1. Traditionella marknadsföringskanaler

Traditionella marknadsföringskanaler avser all marknadsföring som når ut till en offlinepublik.

Några av de traditionella marknadsföringskanalerna listas nedan:

 • Utomhus (billboards, affischer, buss/taxi-wraps, etc.)
 • Tryck (tidningar, tidskrifter, etc.)
 • Sändningar (TV, radio, etc.)
 • Telemarketing (telefon, sms)
 • Skyltfönster och skyltar
 • Direktreklam (kataloger, broschyrer, etc.)
 • Event-marknadsföring

Intressant statistik om traditionella marknadsföringskanaler

 • En studie som utfördes av BrightLocal år 2019 visade att 60% av konsumenterna föredrar att ringa lokala företag efter att ha hittat dem.
 • 84% sa att utgående samtal var en viktig del av deras kommunikationsstrategi. (2019 Forrester-studie)
 • Konsumenter är mer benägna att överväga direktreklam när de är närmare ett köp. (Pebble Post Study 2019)
 • United States Postal Service säger att 67% av konsumenterna upplevde känslor av isolering under covid-19. Det står också att 42% av dem använde mer post på grund av riktlinjerna för social distansering.
 • 33% av millennials använder annonsblockerare.
 • 62% av millennials kommer läsa tryckta annonser istället för att slänga dem.

2. Digitala marknadsföringskanaler

Digital marknadsföring förlitar sig på digitala kanaler för kommunikation med målgruppen. Som ett exempel; annonserna som visas för dig på sociala medier är en form av digital marknadsföring.

Några av de digitala marknadsföringskanalerna är följande:

 • Webbplatser & bloggar
 • Sökmotorer
 • E-postmarknadsföring
 • Sociala Medier
 • Innehållsmarknadsföring
 • Sökannonser
 • Influencer-marknadsföring
 • Videomarknadsföring
 • Podcast-marknadsföring

Intressant statistik om digitala marknadsföringskanaler

Hur man mäter och analyserar marknadsföringens framgång

Du kan mäta och analysera dina digitala marknadsföringskampanjer på olika sätt. Vi ska nu analysera de åtta viktigaste sätten.

Kom ihåg att detta bara är mätvärden du bör spåra, men de bör inte bli ett mål. Vissa av dem överlappar varandra, så se till att veta vad du spårar.

1. ROI

ROI (return on investment) är ett mått som används för att fastställa din investerings lönsamhet. Måttet kan också jämföra effektiviteten eller lönsamheten för olika investeringar.

ROI är avkastningen på en investering dividerat med investeringens kostnad. Resultatet uttrycks antingen som ett förhållande eller i procent.

2. ROMI

ROMI (return on marketing investment) är en del av ROI och beräknar effektiviteten av din marknadsföringskampanj. Dessutom använder marknadsförare ROMI för att fatta beslut om framtida investeringar.

ROMI beräknas genom att jämföra vinster med din marknadsföringsinvestering. Den mäter dock bara den direkta effekten av marknadsföringsinvesteringen och ignorerar den indirekta effekten.

3. Lead-konverteringsfrekvens

Detta är andelen besökare som kommer till din webbplats och konverteras till potentiella kunder (leads). Detta är det mest betydande TOFU-konverteringssmåttet (top-of-the-funnel).

Det representerar din förmåga att göra två saker. För det första, attrahera den ideala målgruppen. För det andra, med vilken effektivitet din webbplats konverterar dem till leads.

4. Konverteringsfrekvens efter marknadsföringskanal

Konverteringsfrekvensen avser andelen användare som har genomfört en specifik åtgärd.

Du kan beräkna detta genom att dividera totalt antal konverterande användare med publikens storlek. Detta uttrycks i procent.

Beräkna separat för varje marknadsföringskanal. Således utvärderas effektiviteten för varje marknadsföringskanal och du kan göra ändringar där det behövs.

KanalKonverteringsfrekvens (%)Spenderat (USD)
Facebook6,5$ 5,000
Instagram7,8$ 3,500
Startsida2,3$ 1,500
Kampanj 1 (e-post)1,4$ 800
Kampanj 2 (Annonser i en tidning)0,3$4,500

Som du kan se konverterade olika kanaler olika många människor. Däremot säger konverteringsfrekvensen ingenting om värdet av dessa leads, så du kan egentligen inte bara använda konverteringsfrekvensen för att mäta om något är värt att utföra eller inte.

5. CPL (Cost Per Lead) – kostnad per lead

Kostnad per lead hänvisar till hur kostnadseffektiv marknadsföringskampanjen är för att generera nya leads.

Lead är varje person som har uttryckt intresse för din tjänst eller produkt genom att slutföra en åtgärd (fyllt i ett formulär eller ansökt om gratisprov). Håll ett öga på din CPL. Ju lägre du kan få den, desto effektivare blir din marknadsföring.

KanalKonverteringsfrekvens (%)SpenderatAntal leadsCPL ($)
Facebook6,5$ 5,00041811,96
Instagram7,8$ 3,5005905,9
Startsida2,3$ 1,5002075
Kampanj 1 (e-post)1,4$ 80020000,4
Kampanj 2 (Annonser i en tidning)0,3$4,50010450

I det här scenariot hade e-postkampanjen lägst CPL och kampanj 2 högst CPL.

Återigen, CPL bör inte behandlas som ett mål, eftersom det inte säger dig något om vem som blev kund i slutändan.

6. Kundens livstidsvärde per kanal

Detta mått hjälper dig att förstå hur värdefulla användare är för ditt företag. Dessutom visar det dig hur mycket intäkter en kund kommer att ge ditt företag totalt. Det vill säga så länge de fortsätter att köpa av dig.

Dina kunder från organiska sök kan till exempel ha högre livstidsvärde än andra marknadsföringskanaler. Om detta är fallet så hade det varit vettigt att använda mer resurser för att skaffa dessa kunder.

7. Organisk trafik

All trafik som kommer till dig från sökmotorer och kallas organisk trafik. Bra marknadsföring syftar till att öka den organiska trafiken så att resultatet kan öka.

8. Varumärkessökningar och deras tillväxt

När människor söker efter dina produkter eller varumärke efter namn, är de troligen djupare i försäljningstratten. Dessutom säger Google att varumärkessökord har mer än två gånger högre konverteringsfrekvens än icke-varumärkta termer.

En bra marknadsföringsstrategi kommer att öka varumärkessökningarna och den tillhörande tillväxten.

Digitala marknadsföringstaktiker du bör överväga

Det finns ett brett utbud av tillgängliga digitala marknadsföringstaktiker för marknadsförare idag.

Din internetmarknadsföring bör dra nytta av de flesta marknadsföringstaktiker som finns lättillgängliga och är tillämpliga för just ditt fall.

Följande avsnitt går över några av dem i mer detalj.

Digitala försäljningstrattar – sales funnels

Med enkla ord definieras en digital försäljningstratt som varje steg din potentiella kund tar för att bli din faktiska kund.

De digitala försäljningstrattarna hjälper dig att dela upp dina besökare i olika segment. Du kan sedan skapa innehåll och upplevelser för varje segment, samtidigt som du hjälper dem att flytta nedåt i tratten.

SEO

Search engine optimization (SEO) innebär att förbättra din hemsidas synlighet när människor på sökmotorer söker efter produkter eller tjänster kopplade till ditt företag.

Som en marknadsföringstaktik är den viktig eftersom det är på detta vis du kommer att leda organisk trafik till ditt företag. Din SEO-praxis kommer att avgöra vilken andel av marknaden du kan locka till din webbplats.

Sökmotorannonsering

Medan SEO vänder sig till organisk trafik kan du inte ignorera betald trafik. Det är där sökmotorannonsering (Search Engine Ads) kommer in, till exempel Google Ads. Du kan skapa onlineannonser för att nå människor precis när de är intresserade av tjänster eller produkter som du erbjuder.

De kan utnyttjas för att marknadsföra ditt företag, sälja en specifik produkt eller tjänst, öka trafiken till din webbplats eller öka kundkännedomen.

Annonserna kan skräddarsys efter de sökmotorer som dina potentiella kunder använder. Några av de framträdande exemplen inkluderar Google, Bing, Yandex och Baidu.

Annonser i sociala medier

Visste du att mer än 3,6 miljarder människor använder sociala medier, och att denna siffra kommer stiga till 4,41 miljarder år 2025?

Du kan enkelt omdirigera kunder från dessa plattformar till din webbplats eller tillhandahålla dem med rätt innehåll på dessa plattformar. Kolla in Instagram-marknadsföring och Facebook-marknadsföring för mer information.

Det bästa? Du kan styra annonserna för dessa plattformar från ett enda ställe. Du kan till och med använda samma annonsmallar och visuella hjälpmedel som skräddarsys för att möta varje plattforms specifika krav.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en fantastisk typ av direktmarknadsföring och även en sorts digital marknadsföring. Denna metod använder e-post för att marknadsföra dina produkter eller tjänster.

Du kan även använda denna metod för att informera dina kunder om nya erbjudanden eller rabatter och för att nå ut till dem mellan köpen för att hålla dem engagerade.

Du kan automatisera din e-postmarknadsföring med lämplig programvara. Detta kan sedan skräddarsys efter varje kund, baserat på hur de interagerar med ditt varumärke.

Kolla in riktmärkena för e-postkonverteringsfrekvenser för att lära dig mer.

Hur man väljer rätt taktik

Nu till den stora frågan, hur väljer man rätt marknadsföringstaktik? Det finns tyvärr inget entydigt svar på denna fråga. Varje varumärke fungerar på olika sätt och har olika scenarier och mål som de vill uppnå.

Det finns dock en sak som är säker; det räcker inte att bara välja en marknadsföringstaktik. Istället måste du hänvisa till din marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan. Efteråt kommer du att välja en kombination av marknadsföringstaktiker som är idealiska för just dig.

Vi rekommenderar att du utforskar alla marknadsföringstaktiker med en begränsad budget. Du kan alltid skala upp de som presterar väl och samtidigt förbättra de som presterar dåligt.

Hur bygger man en effektiv marknadsföringsstrategi?

Metoden att ta fram en marknadsföringsstrategi varierar mycket från företag till företag. Det finns ingen strategi som passar alla.

Det finns dock några grundläggande riktlinjer som du kan använda som utgångspunkt.

Att bygga din marknadsföringsstrategi

Följande steg är allmänna riktlinjer för när du bygger din marknadsföringsstrategi. Kom dock ihåg att ditt ramverk för marknadsföring och dina detaljer kommer att skilja sig från andra företag.

 1. Sätt upp dina mål – Se till att marknadsföringsmålen överensstämmer med dina affärsmål.
 2. Utför marknadsundersökningar – Du måste förstå marknaden där du vill verka.
 3. Identifiera din ICP (ideal customer profile) – Kunderna är kärnan i varje marknadsföringsstrategi. Således, ju mer du lär dig om dem, desto bättre kan du utforma din marknadsföringsstrategi.
 4. Förstå din produkt & dina resurser – Du bör ha en tydlig förståelse för det du erbjuder till potentiella kunder.
 5. Förfina och definiera dina mål ytterligare – Nu är det dags att bli specifik om dina mål. Vill du till exempel öka antalet konverteringar? Med hur mycket? När?
 6. Beskriv din teknik – Tänk på de olika marknadsföringstekniker och kanaler som du kommer att använda för att uppnå dina mål.
 7. Sätt en budget – Du måste tilldela en rimlig andel av intäkterna till dina marknadsföringsinsatser.
 8. Skapa en marknadsföringsplan
 9. Mät utförande konstant – Du behöver ha KPI:er på plats för att säkerställa hur väl din marknadsföringsstrategi har presterat.

Användargenererat innehåll: Framtiden för innehållsmarknadsföring?

Användargenererat innehåll innebär att dina nöjda kunder skapar och ger dig innehåll att använda i marknadsföring. Typer av USG (user-generated content – användargenererat innehåll) inkluderar:

 • Skriftliga rekommendationer
 • Bilder på produkter som används
 • Videor av produkter som används
 • Selfievideorekommendationer

Att använda UGC i din marknadsföring gör processen till en tvåvägskommunikation: Konsumenterna förser dig med innehåll, du tackar dem för det.

Många företag går miste om att implementera detta i sina marknadsföringsstrategier. Det beror mest på att de saknar en process för att fråga och samla in den här typen av innehåll.

Om du letar efter ett automatiserat system för att börja samla in allt ovan, registrera dig gratis på Trustmary här.

Slutsats

För att sammanfatta det hela är marknadsföring en avgörande komponent i ditt företag. Det är dock en aspekt som ständigt utvecklas. Det är många krafter som spelar roll, från ramverk för marknadsföring till marknadsföringsstrategier och deras genomförande.

Du kan välja valfritt ramverk för marknadsföring, valfri marknadsföringsstrategi och sedan skapa en genomförandeplan. Dina kunder måste dock vara själva kärnan för att generera grymma resultat. Det är därför socialt bevis, kundrecensioner och videorekommendationer fungerar.

Om du bara tar med dig en sak från det här inlägget, låt det vara att du behöver förbättra din kundupplevelse. Du bör se till att de är glada för att få ditt företag att växa.

Fortsatt läsning

Våra läsare har funnit att följande fyra artiklar är användbara. Dessa artiklar erbjuder praktisk kunskap som ditt företag kan använda för att öka försäljningen med hjälp av marknadsföring.

Customer Experience Improvement – 7 Ways to Improve Customer Experience

Facebook marketing – What should a company focus on in Facebook marketing?

Building a brand and the stages of brand building

Lead Generation Vs Brand Awareness: Where Should You Focus Your Efforts?

Vanliga frågor om marknadsföring

Hur mycket ska ett företag investera i marknadsföring?

Det finns många faktorer att tänka på när du beräknar detta. Den allmänna tumregeln är dock att spendera 2-5 % av sin bruttointäkt. Du kan läsa ett mer detaljerat svar här.

Vad är skillnaden mellan marknadsföring och försäljning?

Marknadsföring innebär att skapa varumärkeskännedom för potentiella kunder. Försäljning omvandlar dem till betalande kunder och genererar vinst.

Är e-postmarknadsföring fortfarande effektivt?

Ja, e-postmarknadsföring är en av de bästa marknadsföringstaktikerna.

Vilka sociala medieplattformar ska jag fokusera på?

Enkelt, dina marknadsföringsinsatser i sociala medier bör riktas till de plattformar där dina kunder finns. Gör din marknadsundersökning och spåra dina värden noggrant.

Behöver mitt företag en blogg?

Ja, och du bör uppdatera den regelbundet.

Innehållsmarknadsföring hjälper dig att:

 • Öka kundkännedomen
 • Svara på dina besökares frågor
 • Konvertera dem till kunder.
 • En blogg hjälper dig även med SEO.

Trustmary team
Trustmary team