Monimuuttujatestaus vs. A/B-testaus: eroavaisuudet selitettynä

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: September 23rd, 2022
A/B vs multivariate testing

Haluatko nopean vastauksetn A/B-testauksen ja monimuuttujatestauksen suurimmasta erosta?

Annan sinulle vastauksen heti paikalla: 

 • A/B-testauksella testataan (yleensä) kahta eri versiota sivustosta
 • Monimuuttujatestaus testaa monia muuttujia ja niiden yhdistelmiä

Mikäli tämä ei aivan tyydyttänyt tiedonjanoasi, ei hätää. Vertailemme niitä lisää alapuolella.

A/B-testaus selitettynä

A/B-testaus on konversio-optimointistrategia, jossa tarkoituksena on selvittää kumpi versio sivustasi menestyy paremmin = kummalla on parempi konversioprosentti. 

Yleisesti ottaen A/B-testauksessa on kaksi erilaista versiota sivusta tai sen elementistä. Eroava muuttuja tulee olla tiedossa, jotta osaamme sanoa mikä tekijä tarkalleen ottaen vaikuttaa konversioon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinulla on alkuperäinen sivu, josta luot pienellä muutoksella toisen version. Sitten kysyt itseltäsi: menestyykö uusi versio paremmin kuin nykyinen versio? 

A/B testing

Käyttökohde voisi olla: 

 • mikä kuva toimii parhaiten,
 • mikä paikka toimintakutsulle toimii parhaiten,
 • mikä arvostelu toimii parhaiten
 • tai muu samankaltainen yksityiskohta. 

Jos aloitat A/B-testauksen liian monella sivun elementillä, et tiedä mikä niistä vaikutti koetulokseen. Metodi ei ole tarpeeksi joustava siihen. 

Monimuuttujatestaus selitettynä

Monimuuttujatestaus (MVT-testaus, eli Multivariate testing) on kuin A/B-testaus, mutta steroideilla. Kahden muuttujan sijaan voit tarkastella erilaisia sivun elementtejä, sekä niiden yhdistelmiä!

Esimerkiksi, voit ottaa kolme erilaista kuvaa ja kolme erilaista fonttia, ja luoda erilaisen version jokaisesta yhdistelmästä, eli yhteensä yhdeksän erilaista versiota yhdestä sivusta. 

multivariate testing

Tällä metodilla opit, kuinka muuttujat ovat keskenään vuorovaikutuksessa: toisin sanoen, mitkä elementit toimivat parhaiten yhdessä. Älä kuitenkaan vedä tätä aivan yli, ettei testistä tule liian raskas ja aikaavievä. 

Itse asiassa, monimuuttujatestaus on hieman monimutkaista ja vie aikaa, jonka takia sinun tulisi keskittyä isoon kuvaan. Valitse siis elementit, joilla on oikeasti väliä konversioprosenttisi kannalta, sen sijaan, että korjaisit pienempiä yksityiskohtia (jätä tämä A/B-testaajille). 

Käyttökohteita monimuuttujatestaukselle: 

 • Kun haluat radikaaleja muutoksia
 • Haluat nähdä miten erilaiset elementit toimivat yhdessä
 • Kun sinulla on monta parannusehdotusta ja haluat testata kaikkia niitä yhtä aikaa 

Mikä on näiden kahden ero?

Teknisesti, monimuuttujatestaus on A/B-testauksen alakategoria. 

Sanon vielä kerran, että ero on siinä, että kun A/B-testaus yleensä keskittyy yhteen muuttujaan kerrallaan, monimuttujatestauksessa (nimensä mukaisesti) voidaan ottaa monta muuttujaa mukaan samanaikaisesti. 

Huomio: alla olevassa kuvassa näytetään yhdeksän erilaista versiota nettisivusta, mutta se ei tarkoita, että saman tulisi päteä sinun testissäsi. 

difference between A/B testing and multivariate testing

Tarkastellaan taulukkoa yksityiskohtaisempaa vertailua varten.

A/BMVT
Saman elementin kaksi muuttujaaTestaa elementtien monien muuttujien yhdistelmiä  
Hyvä yksityiskohtien testaamiseen Hyvä suuremmille, radikaalimmille muutoksille 
Kertoo sinulle kumpi versio on parempiKertoo, mikä yhdistelmä muuttujista on paras 
Voidaan käyttää nettisivuilla, joilla on vähän liikennettäVaatii paljon liikennettä, jotta voidaan jakaa eri otoksiin.
Tuloksia helppo analysoidaTulosten analysointi voi olla vaikeaa 
Tulokset ovat selkeitä ja spesifejäTulokset voivat olla monitulkintaisia, eivätkä välttämättä ole merkityksellisiä 
Helppo valmistella ja toteuttaaSuhteellisen vaikea valmistella ja vie kauemmin saada valmiiksi
Suhteellisen yksinkertainen metodiMonimutkainen metodi
Sopii aloittelijoilleSopii kokeneemmille optimoijille 

Samankaltaisuudet  

Katsotaan seuraavaksi, mitä näillä kahdella oikein on yhteistä! 

Samankaltaisuuksilla on enemmän tekemistä suunnitteluprosessin, tulosten saamisen ja niihin reagoinnin kanssa, kuin itse testauksen kanssa. 

 • Ennen testauksen aloittamista, analysoi ongelmasi. 
 • Määritä konversiotavoitteesi. 
 • Muodosta hypoteesi tai monta hypoteesia. 
 • Valmistele testi huolella, jotta se mittaa juuri sitä mihin se on tarkoitettu. 
 • Aja tarpeeksi liikennettä kullekin testisivulle. 
 • Tulosten tulee olla tilastollisesti merkitseviä, jotta niilä on väliä
 • Kun olet analysoinut tulokset ja vahvistanut niiden pitävän paikkaansa, tee muutoksia
 • Molemmat testit voidaan tehdä ohjelmistotyökalujen avulla
 • Onnistuneilla testeillä saat enemmän konversiota ja myyntiä
 • Jos et huomaa mitään merkittävää testitulosten välillä, sinun tulisi kiinnittää huomiota muihin asioihin nettisivuillasi. 

Voiko niitä käyttää yhtä aikaa?

Kuten näet, molemmilla metodeilla on omat etunsa ja haittansa. Voit pohtia, voisitko hyödyntää molempia yhtä aikaa. 

Ei ole suositeltavaa suorittaa montaa testiä yhtä aikaa samalla sivulla. On äärimmäisen vaikeaa jakaa liikennettä tasaisesti jokaisen version välillä, ja veisi kovin kauan saada aikaan tilastollinen merkitsevyys. Kuitenkin, jos käytät yhtä, sinun ei tarvitse käyttää sitä aina ja ikuisesti!

Jos sinulla on monta laskeutumissivua, voit testata yhtä monimuuttujatestauksella ja toista A/B-testauksella, jos se nopeuttaa sivuston organisoinnin tarpeen hahmottamista. Tällä strategialla on kuitenkin vaaransa.

Voi olla hyvä idea käyttää montaa metodia kannattamassa toisiaan konversio-optimoinnissa. 

Jos sinulla on esimerkiksi kaksi hyvin, hyvin erilaista ideaa laskeutumissivulle (niin erilaisia, että emme edes puhu samoista elementeistä), voisit tehdä A/B-testin sivuille ensin ja selvittää paremmin toimivan sivun, mutta sitten pureutua tarkemmin siihen, mikä yksittäisistä elementeistä ja yhdistelmistä on kaikista parhain. 

Pidä vain mielessä, että näiden testien tekeminen vie aikaa muista tehtävistäsi, ja sinun tulisi arvioida huolellisesti, että ovatko nämä testit aikasi ja vaivasi arvoisia.

considering options

Entä jos en näe parannusta?

A/B- ja monimuuttujatestaus ovat tehokkaita tekniikoita konversio-optimoinnissa, joilla voit saada kaiken irti nettisivujesi liikenteestä.

Muista vain, että nettisivujen konversio-optimointi ei ole kaikki kaikessa. Mikäli testit eivät näytä merkittävää parannusta, vaikka tekisit mitä, se ei tarkoita, että sinun tulisi testata lisää: se tarkoittaa, että sinun tulisi parantaa jotain muuta. 

Ehkä tarvitset ensi sijassa lisää liikennettä (markkinoi lisää uusille asiakkaille) tai sitten se johtuu tuotteesta, hinnasta, asiakaskokemuksesta, uskottavuudesta, tms. 

Selvittääksesi mikä todella estää nettisivujesi vierailijoita konvertoimasta, käytä palautekyselyjä ja kysy vierailijoilta suoraan!

Yhteenveto 

A/B-testauksen ja monimuuttujatestauksen välinen ero on:

 • A/B-testauksessa testaat kahden eri sivun version välillä (tietämättä mikä oikeasti aiheuttaa erot konversiossa)
 • Monimuuttujatestaus ottaa huomioon kaikki elementit ja niiden mahdolliset yhdistelmät, paljastaen mikä sivun elementti saa aikaan eniten vuorovaikutusta.

Molemmissa metodeissa on omat etunsa ja haittansa, ja sinun tulisi huolellisesti harkita, kumpaa käyttää. On mahdollista käyttää molempia toistensa tukena optimointiprosessissa, mutta ei yhtä aikaa. 

Äläkä unohda arvioida, onko nettisivun konversio-optimointi todella paras asia, jonka voit tehdä yrityksesi vuoksi juuri nyt. Jos sinulla ei ole valmiiksi paljoa liikennettä tai tuotteessasi on puutteita, ne pitää hoitaa ensin. 

Kun päätät tehdä testausta, monet ohjelmat ja työkalut voivat olla avuksi, kuten Trustmary.

Lue lisää

UKK

Mikä on A/B-testauksen ja monimuuttujatestauksen ero? 

Näiden kahden metodin ero on siinä, että A/B-testaus voi kertoa sinulle kumpi (kahdesta) versiosta menestyy paremmin, kun taas monimuuttujatestaus kertoo sinulle mikä kaikista mahdollisista sivuelementtien yhdistelmistä tuottaa parasta konversiota. 

Mitä samaa A/B- ja monimuuttujatestauksen välillä on?

Molemmissa testausmetodeissa sinun tulee tarkasti määrittää ongelmasi, asettaa tavoitteet, muodostaa hypoteesit, varmistaa riittävä liikenteen määrä testattavilla sivustoilla ja parhaassa tapauksessa, sekä lisätä nettisivujesi konversiota että kasvattaa yritystäsi. 

Voinko käyttää A/B- ja monimuuttujatestausta yhtä aikaa?

Ei ole suositeltavaa suorittaa montaa testiä yhtä aikaa, sillä se voi vaikuttaa tulokseen ja viedä kauan aikaa. Voit kuitenkin käyttää molempia konversio-optimoinissa eri sivuilla ja eri aikaan.

Mitä jos testini eivät tuota merkitsevää eroa? 

Mikäli testi on onnistunut ja tulokset on hyvin analysoitu, mutta et silti saa erilaisia konversioita nettisivujen välillä, se tarkoittaa, että molemmat sivut menestyvät yhtä hyvin (tai huonosti. Joko sinulla on niin houkutteleva tuote, että nettisivun ulkoasu ei vaikuta konversioon, tai jokin estää konversiota. Suosittelisin etsimään vastauksia palautekyselyjen avulla, jotta saat selville mitä vierailijasi ja asiakkaasi ajattelevat.


Trustmary team
Trustmary team