Taito Research: Palaute auttaa kehittämään liiketoimintaa

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: May 6th, 2024

Selvitä, mitä asiakkaasi oikeasti ajattelevat teistä.

Luo ilmainen palautekysely
taito research uses trustmary to improve customer understanding

Rekrytointibusineksessa sekä hakijoiden että loppuasiakkaan kokemuksella on suuri merkitys alalla menestymiseen. Taito Research Oy on alansa merkittävä toimija, ja tuottaa asiantuntevaa ja laadukasta suorahaku- ja rekrytointipalvelua laajasti eri alojen asiakasyrityksille. Asiakaspalautteen keräämisen myötä he pystyvät varmistamaan palvelunsa laadun ja viestimään sen uskottavasti myös muille.

Taito Research on rekrytointiyritys, joka tekee asiakkailleen suorahaku- ja rekrytointitoimeksiantoja  asiantuntijatason tehtävistä aina johtajatasolle saakka. Sen lisäksi yritys toteuttaa myös henkilöarviointipalveluja.

Taidon palvelutarjontaan kuuluu myös koulutuspalvelut, joilla autetaan asiakkaita tekemään suorahakua itse, sekä täysin uniikki työnantajabrändin kartoituspalvelu, jolla mikä tahansa yritys saa selville, mitä heistä ollaan mieltä työnantajina. 

Taito Researchin Senior Consultant sekä markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta vastaava Hanna-Mari Hannula kertoo, miten he ovat automatisoineet palautteenkeruuprosessinsa Trustmarylla ja miten asiakaspalautteita voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa.

Jokaisen hakijan ja asiakkaan ääni kuuluviin palautekyselyillä 

Taito Researchin kilpailuetu on, että yritys pystyy todistamaan potentiaalisille asiakkaille miten korkealla asiakastyytyväisyyden lisäksi myös kandidaattien tyytyväisyys on. . Kilpailuedun todentamisen on mahdollistanut automatisoitu palautekysely, joka lähtee automaattisesti jokaiselle kandidaatille haastattelun jälkeen.

Yrityksen referenssisivuilla on erikseen korostettu sekä hakuprosessssa olleiden kandidaattien palautetta että asiakkaiden palautetta.

kandidaattipalaute on tärkeä luottamuksen rakentamisen väline

Samalla sivulla on erikseen widget asiakaspalautteelle.

asiakaspalautteet voi julkaista arvosteluwidgetillä verkkosivuilla

Hakuprosessiin liittyvä palautekysely keskittyy kysymään mielipidettä Taito Researchin toiminnasta ja prosessista. Kyselyn lähetys on automatisoitu suoraan rekrytointijärjestelmään.

–  Meidän ei tarvitse tehdä manuaalista työtä palautteen saamisen eteen. Kysely on automatisoitu lähtemään, kun käytämme normaalisti rekrytointijärjestelmäämme. Myös muistutukset hakijoille, ketkä eivät vielä ole vastanneet, lähtevät automaattisesti, Hannula kuvailee.

Tärkeää on myös loppuasiakkaan tyytyväisyys. Heille lähtee automatisoitu palautekysely, kun hakuprosessi asetetaan rekrytointijärjestelmässä valmiiksi. 

– Saamme tosi hyvin vastauksia sekä kandeilta että asiakkailta. Lisäksi saamme NPS:n molemmista erikseen. Tämä pyörii vähän itsellään, ei tarvitse enää laittaa aikaa ja vaivaa itse keräämiseen, vaan voimme keskittyä tuloksiin, Hannula kertoo.

nps on hyvä metriikka mittaamaan asiakaskokemusta ja sen kehittymistä

Visuaalisuutta ja interaktiivisuutta nettisivuille

Hannula on erityisen innoissaan siitä, että Trustmaryn avulla he saavat nettisivuilleen helposti interaktiivisuutta palveluun kuuluvan chatbotin avulla. Chatbot onkin asetettu keskeiselle sijainnille etusivulle heti hero-elementin alle.

chatbot yrityksen etusivuilla on helppo tapa jättää yhteydenottopyyntö

– Asiakkaiden on helppo ottaa yhteyttä ja pyytää tarjous suoraan chatbotilla. Yhteydenottolomake ei ole sama asia, sillä tämä on tosi kevyt ja vaivaton käyttäjälle, Hannula kuvailee.

– Olisin todella huolissani asiakasyhteydenotoista, jos meillä ei olisi chatbotia. Sen kautta saamme helpommin liidejä kuin perinteisen lomakkeen, hän jatkaa.

Chatbotin lisäksi Hannula on ollut tyytyväinen siihen, miten helposti ja visuaalisesti Taito Research saa kaiken julkisen palautteen nettisivuilleen. 

– Asiakaspalautteet ovat tosi hyvää sisältöä meidän nettisivuille, koska itseään on vaikea kehua uskottavasti. Widgetit, joilla arvosteluita sivuilla näytetään, ovat raikkaita ja visuaalisia, joten ne kiinnittävät kohdeyleisön huomion ja lisäävät luottamusta meihin, Hannula sanoo.


Taito Research käyttää palautteita osana sosiaalisen media sisältöään. Hannula on luonut Trustmaryyn oman pohjan, jonka avulla hän saa näppärästi jokaisen yksittäisen arvostelun ladattua koneelleen ja ajastettua julkaisun Bufferiin.

– Asiakkaiden palautteet ovat täydellistä sisältöä kaikille, jotka harkitsevat meidän palveluiden käyttämistä. Trustmarylla on tosi helppo luoda uusia, brändiin istuvia ja yhdenmukaisia julkaisuja uusista palautteista.

Palaute kehittymisen tukena

Palvelun laatu ja sen varmistaminen on tärkeää. Siksi Taito Research käy säännöllisesti läpi, miten he ovat onnistuneet.

– Käymme palautteita läpi sisäisesti koko yrityksen kesken sekä omistajien kanssa erikseen. On tosi mukavaa lukea arvosteluja ja perata yhdessä läpi, mitä hakijat ja asiakkaat oikeasti ovat meistä mieltä, Hannula sanoo.

Kaikki palaute on hyödyllistä, sillä se auttaa huomaamaan, missä on onnistuttu ja missä voisi vielä parantaa. Kun palautetta kysytään heti hakuprosessin päätyttyä, päästään jokaiseen tilanteeseen reagoimaan.

Taito Research käyttää asiakaspalautetta liiketoimintansa parantamiseen

– Panostamme ajantasaiseen viestintään hakuprosessin aikana. Erään haun päätteeksi yksi kandeista ei ollut tyytyväinen lopputulokseen. Soitimme hänelle heti, ja kävimme asian läpi yhdessä. Oli tosi hyvä, että saimme tiedon heti prosessin päätyttyä ja pystyimme käymään asian läpi ja pahoittelemaan. Kyseessä oli tosi pieni viestinnällinen juttu, mutta hakija oli tosi otettu, että soitimme ja selvitimme asian heti. Otimme tästä myös opiksemme, Hannula kertaa.

Jos asiakaspalautetta ei kerättäisi ollenkaan, olisi hakijalle jäänyt huono vaikutelma, eikä Taito Research olisi saanut tilaisuutta korjata tilannetta. 

– Meille hakijakokemus on erityisen tärkeä myös siksi, että jokainen kandi voi tulevaisuudessa olla myös meidän asiakas, Hannula kertoo.

Julkiset arvostelut toimivat myynnin tukena

Julkiset arvostelut ja asiakaspalautteet toimivat myös konkreettisena luottamuksen rakentamisen välineenä myynnissä.

– Meidän referenssit ovat hyvä työkalu myyntityössä, voimme näyttää konkreettisesti, mitä mieltä meistä ollaan. On paljon vakuuttavampaa kuulla, kun asiakas kertoo, miksi he käyttävät juuri meitä kuin lukea meidän itse kirjoittamaa tekstiä, Hannula kertoo.

Myynnin edistämisessä tärkeää on herättää luottamus ja tuoda esille kilpailuetu. Taito Research panostaa palveluidensa laatuun ja ihmiskeskeisyyteen, mikä näkyy myös saadussa asiakaspalautteessa. 

– Saamamme palaute antaa mielikuvaa sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille meidän työn laadusta. Tuotamme asiantuntevaa ja laadukasta palvelua, ja näitä tekijöitä korostetaan myös julkisessa asiakaspalautteessa.

Hannula on ollut hyvin tyytyväinen Trustmaryn helppokäyttöisyyteen ja koko alustan selkeyteen sekä visuaalisuuteen. Käyttöönotto on tehty helpoksi, ja hän kiittelee Trustmaryn aktiivista viestintää ja aitoa halua auttaa asiakasta saamaan tuotteesta kaiken irti.

– Koen että olemme saaneet rahalle vastinetta. Minua on autettu joka vaiheessa jopa kädestä pitäen. Trustmaryn avulla voimme kerätä tärkeää palautetta ja jatkohyödyntää saatuja julkisia arvosteluja ja palautteita loputtomasti markkinoinnin ja myynnin käyttöön, Hannula kiteyttää. 

Taito Researchin käyttämät ominaisuudet

Trustmaryn käytön hyödyt

  • Asiakas- ja kandipalautetta automatisoidulla prosessilla
  • Visuaalista ja interaktiivista sisältöä verkkosivuille
  • Lisää asiakaspalautetta säännöllisesti
  • Enemmän julkisia suosituksia
  • Helppo tapa jakaa suosituksia somessa
  • Mahdollisuus parantaa liiketoimintaa asiakaspalautteen perusteella
  • Parempi asiakasymmärrys
  • Sisäisesti parempi ymmärrys asiakaskokemuksesta

Trustmary team
Trustmary team