Esittelyssä paras kysely: viisiportainen asteikko 

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: April 29th, 2024
best 5 point scale survey

Maailmassa, jossa asiakaspalautteessa piilee avain yrityksen kasvuun, on elintärkeää pitää hallussaan työkalua, jolla pääset käsiksi tähän arvokkaaseen resurssiin

Kyselyt ja kartoitukset voivat auttaa sinua tässä tehtävässä. Kyselytyyppien määrä yksinomaan voi kuitenkin tuntua hukuttavalta. Mitä sinun tulisi käyttää oman yrityksesi kanssa?

Esittelemme sinulle viisiportaisen asteikon, eli kyselyn, joka tunnetaan myös nimellä Likertin asteikko. 

Likertin asteikko on helppo käyttää, mutta vaikea hallita. Mutta huoli pois, tässä blogipostauksessa käymme läpi: 

 • Viisiportaisen asteikon
 • Yhdeksänportaisen asteikon, sekä
 • Viisiportaisen asteikon käyttämisen edut verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 
 • Päätämme antamalla sinulle esimerkin loistavasta viisiportaisen asteikon kyselystä, jota voit käyttää esimerkkinä omalle yrityksellesi. 

Aloitetaan.

Mikä on viisiportaista asteikkoa käyttävä kysely? 

Suljettu kysymys, jossa on viisi vastausvaihtoehtoa tunnetaan viisiportaisen asteikon kysymyksenä. Kyselyjä, jotka käyttävät tällaisia kysymyksiä kutsutaan viisiportainen asteikko-kyselyiksi. 

Kuvittele skenaario, jossa haluat saada selville, mitä työntekijäsi ajattelevat laatikoista taukohuoneessa. Liian suolaista? Juuri sopivaa? Ei tarpeeksi vaihtelua? Voisit kysyä heiltä suoraan, mutta voisit saada vääristyneitä vastauksia. 

Toimimaton tapa olisi kysyä monta kyllä/ei-kysymystä: se veisi ikuisuuden, mutta sinulla ei silti olisi tarkkaa dataa laatikoiden jokaisesta aspektista. 

Viisiportainen kysely tulee tässä hätiin! 

Käyttämällä yksinkertaista kysymystä, kuten “Mitä pidät laatikoista taukohuoneessa?” vastausvaihtoehtojen vaihdellessa “Hyvin tyytyväinen”-”Hyvin tyytymätön” -asteikolla, saat helposti kokonaiskuvan siitä, millaisia tuntemuksia ihmisillä on laatikoista ilman, että sinun tarvitsee kysellä kamalasti kysymyksiä. 

Tämä viiden kohdan kysely on eräänlainen Likertin asteikko, joka käyttää viisiportaista asteikkoa asenteen mittaamiseen, josta saadaan dataa. 

5 point scale survey question use case

Tällainen kysely toimii hyvin sekä kuluttaja- että yritysasiakaskonteksteissa. 

Likertin asteikko on nimetty keksijänsä, amerikkalaisen psykologin Rensis Likertin mukaan. Sen lisäksi, Likert-kysymys viittaa juurikin väitteeseen, johon vastaajan pyydetään ilmaisemaan onko hän samaa mieltä vaiko ei. 

Miten Likertin asteikko näkyy kyselyssä?

Viiden kohdan asteikon kysely on yksi käytetyimmistä kyselytyypeistä. Se on helppokäyttöinen, mutta voi tuottaa yksityiskohtaista dataa asiakkaan mielipiteistä ja asenteista

Yleisin tapa ilmaista Likertin asteikko koostuu viidestä samaa/eri mieltä-kohdasta, jotka ovat:

 • Täysin eri mieltä
 • Eri mieltä
 • Ei samaa eikä eri mieltä
 • Samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä

Varaa tapaaminen, niin käydään yhdessä läpi, millainen kysely sopisi parhaiten juuri sinulle!

Likertin asteikon vahvuudet

Likertin asteikon käyttämisessä on monia etuja verrattuna muihin kyselytyyppeihin: 

 • Ne on helppo käyttää ja ymmärtää
 • Määrällinen data on helppo yleistää ja muuntaa prosenttiosuuksiksi ja keskiarvoiksi
 • Ne ovat monimuotoisia ja voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten asiakastyytyväisyysmittauksiin, työntekijätyytyväisyysmittauksiin, tuotteiden arviointiin, jne.
advantages of using likert scale in a survey

Likertin asteikon heikkoudet 

Toisaalta, kuten muissakin asteikkokyseyissä, Likertissä on rajoitteensa:

 • Asteikko ei aina ole tarkka, eikä anna vastaajalle mahdollisuutta kertoa mielipidettään yksityiskohtaisesti. 
 • Vastauksista voi tulla vääristyneitä perustuen aiempiin kysymyksiin. 
 • Jotkut ihmiset välttävät valitsemasta äärimmäisiä vastauksia asteikolla (esim. “Täysin eri mieltä”), jotta vaikuttaisivat neutraalimmalta. 

Näiden rajoitteiden päihittämiseen on olemassa monia keinoja. Kohdassa “Paras viisiportaisen asteikon kysely” opit lisää niistä.

Kuitenkin, ennen sitä käydään läpi tyypillisiä kysymyksiä, joita kysytään Likertin asteikkoa käyttävissä kyselyssä. 

Mitä Likertin asteikon kysymyksillä voidaan selvittää? 

Kun teet Likertin kysymyksiä tai Likertin asteikon kyselyä, on elintärkeää pitää kysymykset lyhyinä, selkeinä ja täsmällisinä

Miksi? Koska haluat välttää hämmennystä ja saada tarkkoja vastauksia. Sen lisäksi asiakkaasi haluavat vastata kysymyksiin nopeasti ja mennä eteenpäin. 

Ennen kuin sukellamme kysymyksiin, haluamme korostaa mitä Likertin asteikolla voidaan selvittää

Alla olevaan taulukkoon on koottu erilaisia aspekteja mitä Likertin kysymyksellä voi selvittää, ja niihin käytettyjä asteikkoja. 

AsteikkoVastaukset
Samaa tai eri mieltäTäysin eri mieltä
Eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
TyytyväisyysHyvin tyytymätön
Tyytymätön
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
Tyytyväinen
Hyvin tyytyväinen
TodennäköisyysHyvin epätodennäköistä
Epätodennäköistä
Neutraali
Todennäköistä
Hyvin todennäköistä
Hyvä tai huonoHyvin huono
Huono
Keskiverto
Hyvä
Todella hyvä
SäännöllisyysEi koskaan
Harvoin
Joskus
Usein
Aina
LaatuLoistava
Hyvä
Välttävä
Huono
Hyvin huono
TärkeysHyvin tärkeä
Tärkeä
Neutraali
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
VaikeustasoHyvin helppo
Helppo
Neutraali
Vaikea
Hyvin vaikea
Kahden tuotteen vertaaminenPaljon huonompi
Vähän huonompi
Ei eroa
Vähän parempi
Paljon parempi 
TuttuusEi lainkaan tuttu
Vähän tuttu
Neutraali
Aika tuttu
Täysin tuttu 
ItsereflektioEi päde lainkaan minuun
Ei päde minuun
Ei aina päde minuun
Pätee joskus minuun
Pätee minuun 
Pätee hyvin minuun
UskomusEi lainkaan tosi
Jokseenkin epätosi
Ei tosi eikä epätosi
Jokseenkin tosi
Täysin tosi 
TietoisuusEn ole lainkaan tietoinen
Olen hieman tietoinen
Neutraali
Olen kohtalaisen tietoinen
Olen hyvin tietoinen
YleisvaikutelmaEn saanut haluamaani
Sain vähän haluamaani
Neutraali
Sain suurimmaksi osaksi haluamani
Sain täsmälleen haluamani
Tieto toiminnastaEi ikinä tosi
Harvoin tosi
Joskus tosi
Usein tosi
Aina tosi
VaikutusEi vaikutusta
Pieni vaikutus
Kohtalainen vaikutus
Merkittävä vaikutus
Hyvin merkittävä vaikutus
HyväksyttävyysMahdoton hyväksyä
Ei voi hyväksyä
Hieman vaikea hyväksyä
Neutraali
Hieman hyväksyttävää
Hyväksyttävää
Täysin hyväksyttävää
Totally unacceptable
SoveliaisuusTäysin epäsoveliasta
Epäasoveliasta
Hieman epäsoveliasta
Neutraali
Hieman soveliasta
Soveliasta
Täysin soveliasta
HuoliEi lainkaan huolestunut
Vähän huolestunut
Kohtalaisen huolestunut
Hyvin huolestunut
Äärimmäisen huolestunut 
TodennäköisyysEi todennäköistä
Hieman todennäköistä
Kohtalaisen todennäköistä
Hyvin todennäköistä
Äärimmäisen todennäköistä
VaikutusEi mitään vaikutusta
Hieman vaikutusta
Kohtalaisesti vaikutusta
Paljon vaikutusta
Hyvin paljon vaikutusta 

Joitain tärkeitä asioita painaa ylläolevasta mieleen ovat, että Likertin asteikko voi mitata erilaisia tasoja ja intensiteettejä käyttämällä monenlaisia asteikkoja

Sen lisäksi Likert-kysymyksen tulisi perustua siihen, mitä haluat vastaajien kertovan sinulle. 

9 tyypillistä Likertin asteikon kysymystä 

Nyt kun meillä on parempi ymmärrys siitä millaisia asioita Likertin asteikolla voidaan selvittää, tarkastellaan muutamia tyypillisiä kysymyksiä. 

9 typical likert scale questions

Selkeyden vuoksi olemme jaotelleet kysymykset yhdeksään erilaiseen kategoriaan.

1. Tyytyväisyys asiakaspalveluun

Kuinka tyytyväinen olit asiakaspalvelumme laatuun?

 • Hyvin tyytymätön
 • Tyytymätön
 • Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
 • Tyytyväinen
 • Hyvin tyytyväinen

2. Tyytyväisyys tuotteeseen 

Kuinka tyytyväinen olet tuotteeseemme/palveluumme? 

 • Hyvin tyytymätön
 • Tyytymätön
 • Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
 • Tyytyväinen
 • Hyvin tyytyväinen

3. Tuotteiden piirteiden tärkeys 

Kuinka tärkeitä tuotteen piirteet ovat sinulle?

 • Ei lainkaan tärkeää
 • Ei tärkeää
 • Neutraali
 • Tärkeää
 • Hyvin tärkeää

4. Todennäköisyys suositella

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tuotettamme/palveluamme ystävälle tai kollegalle?

 • Hyvin todennäköisesti
 • Todennäköisesti
 • Neutraali
 • Epätodennäköisesti
 • Hyvin epätodennäköisesti 

5. Asiakaspalvelun odotukset

customer service expectation 5 point scale survey

Miten asiakaspalvelu vastasi odotuksiasi?

 • Ylitti odotukseni
 • Vastasi odotuksiani
 • Neutraali
 • Ei vastannut odotuksiani
 • En saanut palvelua 

6. Tuotteen laatu

Miten hyvä on tuotteemme/palvelumme laatu?

 • Loistava
 • Hyvä
 • Välttävä
 • Heikko
 • Surkea

7. Käytön helppous

Miten helppoa tuotettamme/palveluamme on käyttää?

 • Hyvin helppoa
 • Helppoa
 • Neutraali
 • Vaikeaa
 • Hyvin vaikeaa

8. Tuotteen hinta

Miten tärkeää tuotteen/palvelun hinta on sinulle?

 • Hyvin tärkeää
 • Tärkeää
 • Neutraali
 • Ei kovin tärkeää
 • Ei lainkaan tärkeää 

9. Tuotteen toimitusaika 

Miten nopeaa tuotteemme/palvelumme vastaanottaminen oli?

 • Hyvin nopeaa
 • Nopeaa 
 • Neutraali
 • Hidasta
 • Hyvin hidasta

Kun luot Likertin asteikon kyselyä, pidä nämä pari asiaa mielessä. 

 1. Päätä kyselyn tarkoitus. Mitä odotat saavasi selville vastaajilta?
 2. Harkitse mitä eri tasoja ja intensiteettejä haluat mitata. 
 3. Valitse kysymykset, jotka parhaiten saavat sinut tavoitteeseesi. 
 4. Kun olet päättänyt kysymykset, on tärkeää sanoittaa ne selkeästi ja tiiviisti.
 5. Varmista, että kysymykset on helppo ymmärtää ja niihin on helppo vastata
 6. Lopuksi päätä vastausvaihtoehtojen määrä. Jos niitä on liikaa tai liian vähän, ne voivat vaikuttaa asteikosta saatavan datan luotettavuuteen. 

Viisi on yleensä hyvä määrä vastausvaihtoehtoja Likertin asteikon vastauksissa. Mutta miksi näin on? 

Pureudumme tähän kysymykseen seuraavassa osiossa! 

Viisiportaisen kyselyn käyttämisen edut 

Ennen kuin näytän listan niistä eduista mitä saat antamalla ihmisille viisi vastausvaihtoehtoa, kuten Likertin asteikolla, meidän täytyy ymmärtää ero pakotetun ja pakottamattoman Likertin asteikon välillä. 

Pakotettu Likertin asteikko

benefits of using 5 point scale survey

Likertin asteikko, jossa on parillinen määrä vastausvaihtoehtoja, kuten neljä tai kahdeksan, on pakotettu Likertin asteikko. Sitä kutsutaan pakotetuksi, koska se pakottaa vastaajat valitsemaan yhden tai toisen puolen asteikolla. Se ei salli “neutraalia” vastausta. 

Esimerkiksi, jos kysyt kysymyksen neliportaisella Likertin asteikolla, vastaajan olisi pakko sanoa “samaa mieltä”, “jokseenkin samaa mieltä”, “jokseenkin eri mieltä” tai “eri mieltä”. 

Pakottamaton Likertin asteikko

Parittomat asteikot ovat puolestaan pakottamattomia, eli asteikot joissa on esimerkiksi kolme, viisi tai seitsemän vastausvaihtoehtoa. Tällaisella asteikolla vastaajan on mahdollista valita “neutraali” vastaus, jos hänellä ei ole suuria tunteita suuntaan tai toiseen. 

Esimerkiksi, jos kysyisit viiden kohdan asteikolla, vastausvaihtoehdot voisivat olla “vahvasti samaa mieltä”, “samaa mieltä”, “ei samaa eikä eri mieltä”, “eri mieltä” tai “vahvasti eri mieltä”. 

Nyt kun tiedämme pakotetun ja pakottamattoman Likertin asteikon eron, tarkastelemme miksi on suositeltavaa tarjota viisi vastausvaihtoehtoa, verrattuna neljään tai seitsemään? 

Viiden vs. neljän portaan kysely 

4 vs 5 point scale surveys

On usein suositeltavaa käyttää viiden vastausvaihtoehdon Likertin asteikkoa, ja tässä syyt: 

1. Viisiportainen Likertin asteikko on moninaisempi 

Viisiportaiseen asteikkoon voi sisällyttää useammanlaisia vastauksia, joka auttaa mittaamaan mielipiteitä ja asenteita asteikon keskivaiheilla. 

2. Neliportainen kysely voi johtaa vääristyneisiin vastauksiin 

Neliportaisessa kyselyssä vastaaja voi kokea tulevansa pakotetuksi valitsemaan jonkun vastauksista, vaikka hän ei kokisi olevansa samaa tai eri mieltä. Se voi johtaa vääristyneisiin vastauksiin.

3. Viisiportainen asteikko rohkaisee vastaamaan

Tarjoamalla viisi vastausvaihtoehtoa Likertin asteikolla voi rohkaista useamman ihmisen vastaamaan kyselyysi. Heistä tuntuu, että heillä on usea vaihtoehto, josta valita, eikä heidän vastauksiaan rajoiteta tiukkiin kategorioihin. 

Viiden Vs. seitsemän portaan kysely

On muutama syy, miksi usein suositellaan käyttämään seitsemän kohdan Likertin asteikkoa. Viisiportainen asteikko on kuitenkin suositumpi, koska: 

1. Viiden portaan asteikko antaa laadukkaampaa dataa 

Tarjoamalla viisi vastausvaihtoehtoa seitsemän sijaan auttaa sinua keräämään laadukkaampaa dataa. Vastaajat harkitsevat tarkemmin vastaustaan, kun vaihtoehtoja on vähemmän.  

2. Joidenkin vastaajien mielestä seitsenportainen kysely on liian pitkä

Joidenkin vastaajien mielestä seitsenportainen Likertin asteikko on liian pitkä, ja kyselystäkin tulee tylsistyttävä. Tämä voi saada heidät kiirehtimään kyselyn läpi nopeasti tai jättämään kysymykset kokonaan välistä. 

3. Viisiportainen kysely on helpompi analysoida 

Viisiportainen Likertin asteikon kysely on helpompi analysoida verrattuna seitsenportaisiin kysymyksiin. Kysymyksiä tarkasteltavana on vähemmän, tehden kaavojen ja trendien havaitsemisesta helpompaa. 

Tiivistyksenä tästä osiosta, tässä on viisi etua viisiportaisen kyselyn käyttämisestä:

 • Likert-asteikon kysymys viidellä vastausvaihtoehdolla antaa vastaajalle enemmän tilaa ilmaista mielipiteensä, tuottaen tarkemman kuvan asenteista ja mielipiteistä. 
 • Viisiportainen Likertin asteikko on monimuotoisempi kuin neliportainen, ja voi mitata mielipiteitä ja asenteita myös asteikon keskivaiheilla. 
 • Viisiportainen asteikko rohkaisee osallistumaan, sillä vastaajat kokevat, että heillä on enemmän vaihtoehtoja. 
 • Viisiportainen asteikko tuottaa laadukkaampaa dataa Vastaajat harkitsevat vastauksiaan tarkemmin, kun vastausvaihtoehtoja on vähemmän. 
 • Likertin viisiportaisen asteikon data-analyysi on yksinkertaisempaa, kuin seitsenportaisessa, sillä siinä on vähemmän vastausvaihtoehtoja läpi käytävänä. 

Nyt kun olemme käyneet läpi tyypilliset Likertin asteikon kysymykset ja huomanneet, että viiden vastausvaihtoehdon tarjoaminen todella on tehokkainta, hypätään parhaaseen viisiportaiseen kyselyyn! 

Paras viisiportainen kysely – ja miksi se toimii 

Paras viisiportaista Likertin asteikkoa käyttävä kysely on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi, tuottaen samalla todenmukaista dataa. 

Seuraava kysely auttaa sinua näissä:

 • Yleisön jaottelu kysymällä demografisia kysymyksiä. 
 • Saamaan selville heidän ajatuksensa ja mielipiteensä brändistäsi, tuotteista, palveluista jne., käyttämällä viisiportaisia kysymyksiä. 
 • Laajentamaan heudän vastauksiaan avointen kysymysten avulla, sekä
 • Aloitamme ja päätämme kyselyn kiittämällä vastaajaa hänen ajastaan, sillä haluamme näytttää, että hänen mielipiteensä on tärkeä.

Nyt mennään suoraan parhaaseen viisiportaiseen Likertin asteikon kyselyyn.

Paras Likertin asteikko-kysely

Kyselyn muotoilu 

 1. Kiitos, kun varaat aikaasi kyselyymme vastaamiseen. Arvostamme sitä! 
 2. Mikä on työnimikkeesi?
 3. Miten todennäköisesti suosittelisit yritystämme/tuotteitamme/palveluitamme ystäville tai perheenjäsenelle?
 • Hyvin todennäköisesti
 • Todennäköisesti
 • En todennäköisesti tai epätodennäköisesti
 • Epätodennäköisesti
 • Erittäin epätodennäköisesti

4. Miten tyytyväinen olet meidän yritykseemme/tuotteisiimme/palveluihimme?

 • Hyvin tyytymätön
 • Tyytymätön
 • Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
 • Tyytyväinen
 • Hyvin tyytyväinen

5. Otamme palautteesi ilolla vastaan. Kiitos ajastasi! 

Luodaksesi personoituja viisiportaisia kyselyjä, käytä raahaa ja pudota-kyselytyökaluamme.

Joten, miksi ajattelisit tämän olevan yksi parhaiten toimivia viisiportaisia kyselyjä?

Nopea, helppo ja toimiva: viisiportainen kysely

Muistellaan viisiportaisen asteikon heikkouksia: 

 • Vastaajat eivät voi ilmaista mielipiteitään yksityiskohtaisesti
 • Vastaukset voivat olla aiempien kysymysten vääristämiä

Yllä olevassa esimerkkikyselyssä otamme huomioon molemmat heikkoudet: ensinnäkin annamme yleisön ilmaista mielipiteensä yksityiskohtaisemmin avoimilla kysymyksillä. Toiseksi, vältämme vastaajien vastausten vääristymistä avaamalla kyselyn henkilötietokysymyksillä johdattelevien kysymysten sijaan. 

Huomaa myös kysymysten äänensävy. Ne ovat suoria, mutta eivät vaativia, mikä voi myös johtaa tarkempiin vastauksiin. 

Viimeiseksi, loistavat Likertin asteikot keskittyvät yhteen aiheeseen. Sen lisäksi kysymysten ryhmittely yhden aiheen ympärille voi myös auttaa keskittymään. 

Yllä oleva esimerkkikysely on asiakaspalautekysely, joka pitää kysymykset yrityksen, tuotteiden ja palvelujen ympärillä, pyytää yksityiskohtia ja välttää vääristyneitä vastauksia painostamatta haastateltavaa. 

Yhteenveto

survey maker for 5 point scale survey

Mitä siis jäi käteen tästä artikkelista? 

Aivan ensimmäisenä se, että viisiportainen Likertin asteikko on moninainen työkalu, jota voi käyttää monessa paikassa. Viisiportaiset arvosteluasteikot ovat täydellisiä mielipidemittauksiin ja kyselyihin, koska se auttaa vähentämään vääristymiä ja saat tarkempia vastauksia. 

Likertin asteikon kysymykset voivat kohdentua asiakastyytyväisyyteen, työntekijämoraaliin, tuotteen/palvelun laatuun jne..

Verrattuna neli- ja seitsenportaisiin asteikkoihin, viisiportaiseen asteikkoon on helpompi vastata ja tuottaa vähemmän vääristymää. 

Viimeiseksi artikkelin esimerkkikysely on loistava kuvaus siitä, miten kysyä viisiportaisia Likertin asteikon kysymyksiä. Jos haluat luoda kyselyn, harkitse joidenkin yllä olevien vinkkien käyttämistä. 

Halysit sitten mitata tyytyväisyyttä käyttämällä Likertin asteikon kyselyjä tai kerätä palautetta, joka auttaa sinua parantamaan yritystäsi, Trustmary voi auttaa sinua tarjoamalla eittämätöntä Social Proofia. 

UKK

Mikä on viisiportainen arvosteluasteikko?

Viisiportainen arvosteluasteikko on yleinen työkalu kyseyissä ja mielipidemittauksissa. Se sallii vastaajan antaa mielipiteensä nopeasti. 

Viisiportainen asteikko viittaa viiteen vastausvaihtoehtoon:

 • Hyvin tyytymätön,
 • Tyytymätön,
 • Ei tyytyväinen eikä tyytymätön,
 • Tyytyväinen,
 • Hyvin tyytyväinen

Siinä on mukana “neutraali” vaihtoehto, joka auttaa vähentämään vääristymiä ja sallii tarkempia vastauksia.

Miten viisiportainen asteikko lasketaan?

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa laskea viisiportaista asteikkoa. Yksi yleisimmistä tavoista on ottaa äärimmäisten vastausten (Hyvin tyytyväinen ja Hyvin tyytymätön) keskiarvo. 

 • Esimerkiksi, jos kyselyvastaukset ovat seuraavanlaiset: Hyvin tyytyväinen: 25%, Tyytyväinen: 50%, Ei tyytyväinen eikä tyytymätön: 20%, Tyytymätön: 5%, Hyvin tyytymätön: 0%; Keskiarvo olisi (25 + 0) / 2 = 12.5%.
 • Tämä on nopea ja helppo metodi, muttei ota huomioon “neutraalia” vaihtoehtoa. 

Toinen metodi kaikkien vastausten keskiarvon laskemiseen on laittamalla soluryhmä jokaiselle vastaukselle antamalla niille tietty arvo. Sitten lasket jokaisen solun keskiarvon.  

 • Tämä on monimutkaisempi metodi, mutta antaa tarkemman datan tulkinnan.
 • Pikaisena esimerkkinä, numeerinen arvo 1-1,8 ilmaisee [vahvasti eri mieltä], 1,81-2,60 ilmaisee [ei samaa mieltä], 2,61-3,40 ilmaisee [jonkin verran samaa mieltä], 3,41-4,20 ilmaisee [samaa mieltä] ja 4,21-5 ilmaisee [vahvasti samaa mieltä].

Ovatko viisiportaiset asteikot yleensä järjestys- vai intervalliasteikkoja?

Likertin asteikko on yleensä järjestysasteikko. Järjestysasteikolla ei pisteiden erot eivät välttämättä ole aina yhtä suuria. 

Järjestysdataa käytetään usein, kun nimenomaan järjestys on tärkeää. Esimerkiksi, kun mitataan tyytyväisyyttä, vastaukset voisivat olla Hyvin tyytymätön, Tyytymätön, Ei tyytyväinen eikä tyytymätön, Tyytyväinen, Hyvin tyytyväinen

Viisiportainen asteikko muunnetaan kuitenkin yleensä numeroiksi (1-5), jolloin asteikosta tulee intervalliasteikko, jolla on numeeriset arvot.

Mitä ovat monet tavat analysoida viisiportaista asteikkoa?

On olemassa monia tapoja analysoida viisiportaista Likertin asteikkoa. Voit valita tilastollisen, graafisen tai taulukkomuotoisen analyysin. 

Vastaukset voidaan muuntaa määrällisiksi arvoiksi, jolloin voit käyttää seuraavia: 

 • VIisiportaisen asteikon reliabiliteettia voidaan testata käyttämällä Cronbachin alfaa. 
 • Pylväsdiagrammeja, mediaaneja, tyyppiarvoja ja jakaumia voidaan käyttää graafisessa analyysissa
 • Kvartaaleja, prosenttiosuuksia, normaalijakaumaa, t-testiä ja ANOVAa voidaan käyttää taulukkoanalyysissa.

Trustmary team
Trustmary team