Onnistuneen asiakaspolun ensiaskel – Miten huomioit asiakaskokemuksen jo asiakaspolun alussa

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

Onnistuneen asiakaspolun ensiaskel – Miten huomioit asiakaskokemuksen jo asiakaspolun alussa

Asiakaspolut kontaktipisteineen vaihtelevat yrityksestä ja toimialasta toiseen. Alasta riippumatta palveluntarjoajien on kuitenkin tultava potentiaalisen asiakkaan tietoisuuteen ennen kuin asiakas voi kiinnostua palveluista tai harkita ostavansa kyseiseltä toimijalta. Tietoisuusvaiheessa asiakas ei vielä välttämättä tunnista ongelmaa, vaan tarvetta vasta luodaan ja brändiä tehdään tunnetuksi. Tässä vaiheessa potentiaalinen asiakas hakee itse palvelua tai kuulee siitä markkinoinnin avulla. Olemme koonneet toteuttamiemme asiakastutkimusten pohjalta eri organisaatioiden tietoisuusvaiheessa saavuttamia onnistumisia, jotka ovat jääneet positiivisesti asiakkaiden mieleen sekä keinoja, joilla asiakkaat ovat kuulleet yhteistyöorganisaatioista.

Digitaalinen näkyvyys

Vahva digitaalinen näkyvyys on odotetusti noussut tutkimuksissamme tärkeäksi tekijäksi tietoisuuden herättämisessä. Tähän sisältyvät sekä näkyvyys sosiaalisessa mediassa että hakukoneissa. On ilmeistä, että sijoittuminen korkealle esimerkiksi Googlen hakutuloksissa edesauttaa pääsyä potentiaalisten asiakkaiden ja laajemmankin yleisön tietoisuuteen. Lisäksi haastatellut asiakkaat mainitsevat usein kuulleensa organisaatioista ensimmäisen kerran sosiaalisen median kautta, esimerkiksi Facebook-mainonnan avulla.

Sijainti ja fyysinen näkyvyys

Digitaalisen näkyvyyden lisäksi myös paikallisella näkyvyydellä on merkitystä. Yhteistyökumppanin sijainti on usein merkittävä tekijä tietoisuusvaiheessa. Jotkut asiakkaat arvostavat mahdollisuutta vierailla paikan päällä yhteistyöorganisaatiossa. Osa haluaa kannattaa paikallisia toimijoita. Fyysinen näkyvyys, kuten tienvarsi- tai valomainokset ovat myös keinoja, joiden avulla päästä potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Yritys on voinut jäädä potentiaalisen asiakkaan mieleen esimerkiksi siitä syystä, että tämän työmatka kulkee yrityksen toimitilojen ohitse. Tällöin yritys voi vaikuttaa tutulta ja helpommin lähestyttävältä kuin sen kilpailijat.

Myyjän aktiivisuus

Myyjän rooli asiakaspolulla voi alkaa jo tietoisuuden herättämisestä. Osa asiakkaista kuulee palveluntarjoajista ensimmäisen kerran myyjän yhteydenoton kautta. Myyjä voi saada asiakkaan tulemaan tietoiseksi palvelun tarpeesta esittelemällä keinoja, joilla voisi asiakasta auttaa.

Laadukkaat markkinointisisällöt

Asiakkaat kiinnittävät huomiota markkinointisisältöjen laatuun. Ne rakentavat organisaatioiden mainetta ja luovat uskottavuutta brändeille. Hyvä maine rakentaa luottamusta, ja maine mainitaankin usein asiakastutkimuksissamme syyksi päätyä yhteistyöhön tietyn organisaation kanssa. Tietoisuusvaiheessa potentiaaliset asiakkaat karsivat vaihtoehtoja pieninkin perustein, ja markkinointisisältöjen huono tai epätasainen laatu voi olla syy, jonka vuoksi yhteistyöhön ei tahdota ryhtyä. Onnistunut ja laadukkaana nähty sisältö sen sijaan voi olla suurinkin syy asiakkaaksi päätymiselle.

Kattavat verkkosivut ja helpot yhteydenottotavat

Palveluihin tutustuvan potentiaalisen asiakkaan kärsivällisyys ei usein ole kovin pitkä. Mikäli esimerkiksi yhteystiedot eivät ole riittävän helposti löydettävissä yrityksen verkkosivuilta, ei kynnys siirtyä kilpailevan yrityksen verkkosivuille ole välttämättä korkea. Siksi yhteydenottotapojen selkeyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Verkkosivujen tulisi myös esitellä tuotteita tai palveluita riittävän kattavasti, jotta potentiaalinen asiakas voi arvioida, vastaavatko palvelut riittävästi hänen tarpeeseensa.

Yrityksen tai työntekijöiden tuttuus

On tyypillistä päätyä tekemään yhteistyötä esimerkiksi oman entisen työpaikan kanssa. Samoin esimerkiksi ystävien yritysten tai työpaikkojen kanssa päädytään usein yhteistyöhön. Muun muassa näillä tavoilla tieto organisaatioiden toiminnasta kulkee verkostojen kautta. Tätä blogitekstiä kirjoittaessakin tutkimustiimissämme työskentelevä henkilö puhui puhelimessa sellaisen asiakkaan kanssa, joka oli siirtynyt yrityksen palveluiden piiriin, koska tuttu henkilö oli siirtynyt töihin kyseiseen yritykseen.

Suosittelut

Ihmiset puhuvat töistään ja yhteistyökumppaneistaan tutuilleen. Hyvin usein haastattelemamme henkilöt kertovat kuulleensa yhteistyöorganisaatiosta tuttunsa kanssa, olipa tämä sitten naapuri, ystävä tai toinen yhteistyökumppani. Asiakas on saattanut esimerkiksi nähdä remonttiyrityksen auton naapurinsa pihassa ja kysellyt sen jälkeen naapurin kokemuksia kyseisestä yrityksestä. Mikäli tahdot kuulla lisää suosittelijoiden käytöstä asiakaspolun alkuvaiheessa, ota meihin yhteyttä täältä!

Ilmainen lisäarvoa tuottava materiaali 

Mikäli yritys tarjoaa potentiaalisille asiakkailleen hyödyllistä sisältöä esimerkiksi verkkosivuillaan, se yleensä huomataan ja muistetaan. Yritykset voivat esimerkiksi kirjoittaa blogeihinsa alan ajankohtaisista asioista tai asiakkaidensa tyypillisistä ongelmista. Hyödyllisen materiaalin tarjoaminen ilmaiseksi nähdään usein parantavan asiakaskokemusta. Meidän tarjoamaamme materiaaliin voit tutustua täällä!

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!


Trustmary team
Trustmary team