Verkkosivujen suunnittelun viisi vaihetta, jotka toimivat alalla kuin alalla

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: January 18th, 2024

Helpoin tapa varmistaa luottamuksen syntyminen verkkosivuilla, on lisätä jo ostaneiden asiakkaiden suosituksia.

Lisää social proofia nettisivuillesi

Verkkosivujen suunnittelun viisi vaihetta, jotka toimivat alalla kuin alalla

Verkkosivujen suunnittelu on yleensä yksi ensimmäisistä vaiheista, joista lähdetään liikkeelle uusien verkkosivujen toteutusta tai nykyisten sivujen päivittämistä mietittäessä.

Tyypillisimmin verkkosivujen suunnittelu keskittyy pääosin visuaalisiin tekijöihin eli siihen, miltä sivuston tulisi näyttää ja millainen fiilis sivustolta tulisi välittyä.

Usein visuaalisuus nousee niin keskeiseksi tekijäksi, että koko verkkosivujen suunnittelussa unohtuu verkkosivujen varsinainen tehtävä.

Seuraavaksi esittelemme selkeän 5-vaiheisen prosessin verkkosivujen suunnitteluun. Sen avulla vältyt yleisimmiltä kompastuskiviltä ja pidät huolen siitä, että keskityt olennaiseen.

1. Verkkosivujen suunnittelun ensimmäinen vaihe – Määrittele verkkosivujen tarkoitus

Ensimmäinen vaihe on vaiheista kaikista tärkein. Mikäli et mieti verkkosivujesi tarkoitusta kunnolla, tulet epäonnistumaan lähes 100 % todennäköisyydellä.

Ajatus siitä, miksi sivusto on olemassa, on myös syytä pitää mielessä koko prosessin ajan parhaan mahdollisen lopputuleman varmistamiseksi.

Suurimmalla osalla yrityksistä tulisi verkkosivujen ensisijaisena tavoitteena olla joko suora kaupanteko tai kaupanteon edistäminen esimerkiksi generoimalla liidejä myynnille.

Kaiken mitä verkkosivuillesi suunnitellaan tulisi siis tähdätä siihen, että kauppaa tulisi tulevaisuudessa enemmän.

Aina tämä ei toki ole näin, sillä joissain tapauksissa verkkosivujen funktio voi olla viestiminen tai uutisointi aiheeseen liittyen. Tämä esimerkiksi mediayhtiöillä ja urheiluseuroilla sekä erilaisilla järjestöillä.

2. Verkkosivujen suunnittelun toinen vaihe – tee hakusanatutkimus ja suunnittele konversiot

Hakusanatutkimuksen avulla selvität. mitä hakutermejä ihmiset käyttävät etsiessään tarjoamiasi palveluita Googlesta. Tästä saa yleensä hyvän kuvan siihen, millaista informaatiota sivustolla tulisi olla ja millaisten hakutermien ympärille sivusto tulisi optimoida.

Hakusanatutkimuksesta kannattaa valita sivustolle runkohakusanat, jotka ovat kaikista keskeisimpiä yrityksen kannalta. Meidän tapauksessamme runkohakusanana voisi olla asiakaskokemus. Seuraavaksi priorisoidaan sisällöntuotanto muiden hakusanojen avulla termeille, jotka eivät ole niin keskeisiä bisneksen kannalta tai joilla on huomattavasti pienempi hakuvolyymi.

Tavallisten blogikirjoitusten ja eri alasivuilta löytyvän sisällön lisäksi kannattaa suunnitella samalla, millaisia konversioita kohti asiakasta kannattaa ohjata eri sisällöistä. Jos henkilö esimerkiksi lukee asiakaskokemuksesta, ei välttämättä kannata pyrkiä saamaan häntä lataamaan opasta Facebook-markkinoinnista. Tai jos hän lukee hakukoneoptimoinnista, ei häntä välttämättä kiinnosta eniten työntekijäkokemuksen kehittämisestä tehty verkkokurssi.

Blogin lukija ei välttämättä myöskään ole valmis pyytämään tarjousta, mutta referenssejä lukeva saattaa olla jo huomattavasti lähempänä. Tätä kautta on syytä miettiä, millaisia erilaisia konversioita sivustolla on hyvä olla.

3. Verkkosivujen suunnittelun kolmas vaihe – Suunnittele sivuston rakenne

Sivuston rakenteesta kannattaa yleensä luoda selkeä suunnitelma Exceliin tai muuhun vastaavaan. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi, mitä kaikkia sivuja sivustolta löytyy ja millaisen hierarkian ne muodostavat.

Yleensä sivustosta kannattaa pyrkiä rakentamaan hierarkialtaan verrattain matala. Toisin sanoen kannattaa pyrkiä tekemään rakenteesta sellainen, että jokainen oleellinen sivusto olisi verrattain lyhyen matkan päässä etusivusta. Matkalla tarkoitan tässä yhteydessä klikkauksia.

Sivuston rakenteeseen liittyen on syytä myös pitää koko ajan mielessä kakkosvaiheessa määritellyt konversiot ja se, mistä ohjataan mihinkin konversioon.

Tyypillisesti sivustolta kannattaa löytyä vähintäänkin Etusivu, Palvelu-sivu, Kokemukset-sivu, Blogi, Ota yhteyttä -sivu ja jonkinlainen yrityssivu.

4. Verkkosivujen suunnittelun neljäs vaihe – Visuaalinen ulkoasu

Miltä sivuston tulisi näyttää ja miten visuaalinen ulkoasu toteutetaan? Sivuston visuaalisuudessa kannattaa pitää tietysti huoli siitä, että sivusto on brändin mukainen, mutta myös siitä, että ulkoasu ohjaa selkeästi kohti ostoa.

Sivuston ulkoasun täytyy olla linjassa sivuston tavoitteen kanssa, ja esimerkiksi toimintokehotteet kannattaa nostaa sivustolta selkeästi esille esimerkiksi vastavärien avulla.

5. Verkkosivujen suunnittelun viides vaihe – Tekninen toteutus

Budjetista riippuen tekninen toteutus voi siirtyä prioriteettijärjestyksessä muutaman pykälän aikaisemmaksi, mutta jos ei puhuta alle parin tonnin budjeteista, niin teknisen toteutuksen voi jättää viimeiseksi.

Hirveän montaa tuhatta euroa ei kuitenkaan yleensä tarvitse sivuston tekniseen toteuttamiseen, jos kaikki yllämainitut speksit ovat valmiina.

Henkilökohtaisesti suosittelen pääosin alustaksi WordPressiä avoimen lähdekoodin ja yleisyyden vuoksi. WordPress-kehittäjiä löytyy Suomestakin todella paljon. Toki esimerkiksi verkkokauppojen tapauksessa Shopify on monesti WordPress + Woocommerce -yhdistelmää järkevämpi ratkaisu. Myöskään riittävän suuriin projekteihin mentäessä ei WordPress ole enää oikea ratkaisu.

Mutta jos yksi suositus tekniselle toteutukselle tulisi antaa, olisi se WordPress.

Konkreettinen esimerkki

Ilman konkretiaa tämäkin blogi jää varmasti suurimmalle osalle, kuten sinulle vain höpötykseksi. Tässä kuitenkin konkreettinen esimerkki Fysioterapiaa Vantaalla, tekevän Enni Laitisen verkkosivujen suunnittelusta.

  1. Verkkosivujen tarkoitukseksi määriteltiin uusien asiakkaiden saaminen Vantaan alueelta
  2. Hakusanatutkimuksen pohjalta todettiin, että oleellisimmat hakutermit ovat “Fysioterapia Vantaa”, “Lastenfysioterapia Vantaa”, “Vauvan fysioterapia Vantaa” ja muut vastaavat.
  3. Verkkosivuston rakenteen suunnittelussa tehtiin omat palvelusivut eri termeille kuten vauvan fysioterapia, lasten fysioterapia, äitiys fysioterapia ja alaraajavammojen fysioterapia
  4. Visuaalisen ulkoasun toteutus tehtiin kustannustehokkaasti, ottamalla asiakastilanteesta asiakkaanluvalla muutama kuva ja rakentamalla ulkoasu näiden avulla valmiisiin verkkosivupohjiin.
  5. Tekninen toteutus oli tässä kohtaa jo itsestään selvänä WordPress, koska visuaalinen suunnitelma oli tehty sen pohjalta ja se oli kustannustehokkain ratkaisu, jota myös Enni itse osasi muokata.

Yhteenvetona verkkosivujen suunnittelusta

Verkkosivujen suunnitteluun saa palamaan paljon aikaa, ja verkkosivuprojekteista tehdään usein isompia kun niiden tarvitsisi olla. Monesti törmää jopa tilanteisiin, että verkkosivuprojekti jäädyttää kaiken muun markkinointitekemisen koko vuodeksi.

Oleellisinta verkkosivuissa on kuitenkin se, että ne palvelevat asiakkaita ja auttavat yritystäsi tekemään enemmän kauppaa, suorasti tai epäsuorasti.


Trustmary team
Trustmary team