Parempi työpaikka, parempi työnantajamielikuva

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 2nd, 2023

Parempi työpaikka, parempi työnantajamielikuva

Tutkimusten mukaan seuraavan kymmenen vuoden sisään noin 75% maailman työvoimasta koostuu milleniaaleista, eli vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneistä työntekijöistä. Osa tutkimuksista väittää tämän olevan se epälojaali, itsekäs ja laiska sukupolvi joka hyppää matalalla kynnyksellä työpaikasta toiseen. Kyse on kuitenkin vain erilaisesta tavasta suhtautua työelämään ja odotuksista työnantajaa kohtaan. Jotta voi onnistua työnantajana, täytyy ymmärtää mitä tämä työntekijöiden joukko kaipaa ja arvostaa.

Milleniaaleja on kuvattu esimerkiksi seuraavasti:

“He vaihtavat työpaikkaa lähes kaksi kertaa useammin kuin aiemmat sukupolvet. Kun he aloittavat uudessa työssä, he odottavat siltä kokemuksia: hauskaa toimistoa, yhteisöllisyyttä, tilaisuuksia päästä tekemään cooleja asioita ja tavata upeita ihmisiä.

Mutta vaikka nuoret vaihtaisivat tiheästi työpaikkaa, he eivät hae työstä pelkkiä kivoja kokemuksia. Työllä pitää olla merkitys. Palkka ja ura eivät ole kaikki kaikessa.”

-Josh Bersin Helsingin Sanomien haastattelussa

Milleniaalit eivät ole vanhojen sukupolvien tavoin lojaaleja yrityksille, vaan itselleen ja oman osaamisensa kehittämiselle.

Väärin. Olemme todella lojaaleja, jos työnantaja tekee oikeita asioita.

Samalla olemme itse asiassa kriittisempiä, kun pohdimme työpaikan vaihtoa.

Mikä tekee yrityksestä hyvän työpaikan?

Studentworkin Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia ja ruotsalaisia nuoria heidän työelämän odotuksistaan. Tutkimuksen mukaan 88% nuorista työntekijöistä ajattelee, että työn merkityksellisyys on tärkeämpää kuin palkka. 81% arvostaa etenemismahdollisuuksia ja 90% hyviä työkavereita sekä sosiaalisuutta kollegoiden kanssa.

Uralla eteneminen ei välttämättä tarkoita esimiesasemaan pääsemistä ja johtamiskokemusta, vaan ennen kaikkea uusien taitojen oppimista. Oma kilpailukyky työmarkkinoilla halutaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Kehittymisen lisäksi annamme aiempia sukupolvia enemmän arvoa vapaa-ajalle. Vain 20% milleniaaleista haluaa edetä tehtävässään, jos se verottaa vapaa-aikaa ja henkilökohtaista elämää (Boston College).

Miksi vaihtaisin työpaikkaa?

Mikä on milleniaalin pahin painajainen työelämässä? Jumiin jääminen, kehitysmahdollisuuksien puute, omien uratavoitteiden toteuttamisen mahdottomuus ja se, ettemme löydä persoonallemme aidosti sopivaa työtä.

Tutkimusten mukaan yleisimpiä syitä työpaikan vaihtamiselle on parempi palkkaus, uralla eteneminen, omia intohimoja paremmin vastaava työ, joustavampi työkulttuuri sekä terveempi työn ja vapaa-ajan suhde (Boston College).

Miten edistät työntekijöidesi sitoutumista ja hyvinvointia? 5 vinkkiä

  • Turvallisuus. Todista, että yritykseesi jääminen kannattaa. Jaa tarinoita ja esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat edenneet yrityksessäsi. Työntekijäsi ovat todennäköisesti kiinnostuneita omasta markkina-arvostaan, joten osoita, että teillä he voivat saada himoitsemaansa kokemusta.
  • Arvostus. Luota työntekijöihisi ja osoita arvostuksesi heitä kohtaan. Anna riittävästi palautetta ja kehu, kun sille on syytä. Se ei nimittäin maksa yhtään mitään, mutta sitouttaa työntekijöitäsi sitäkin tehokkaammin.
  • Monipuolisuus. Jos haluat, että työntekijä viihtyy teillä pitkään, hänellä täytyy olla tilaa kasvaa niin halutessaan. Tarjoa mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa projekteissa ja hankkia uudenlaista kokemusta. Näin työntekijäsi ei tarvitse lähteä muualle uusien haasteiden pariin päästäkseen.
  • Yksilöllinen urapolku. Käy jatkuvaa urakeskustelua. Vuosittaisten kehityskeskusteluiden lisäksi keskity myös lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Osoita, että niiden saavuttamisella on merkitystä.
  • Joustavuus. Kuuntele työntekijöidesi tarpeita ja ota ne vakavasti. Tarjoa mahdollisuuksien mukaan joustavuutta siihen, missä, milloin ja miten ihmiset voivat tehdä työnsä.

Palkkiona sitoutuneempia työntekijöitä ja parempaa työnantajamielikuvaa.

Tästä aiheesta kannattaa kiinnostua jo siitä syystä, että yrityksesi tärkein voimavara on hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät. He ovat yrityksesi menestyksen salaisuus.

Tutkimustulokset antavat suuntaa, mutta on hyvä muistaa, että on niin monta erilaista työntekijää kuin on ihmistäkin. Selvitä, mitä juuri sinun työntekijäsi työpaikassa arvostavat ja mitä voisit tehdä paremmin.

Hyvällä johtamisella ja työntekijäkokemuksella saat paitsi sitoutuneempia työntekijöitä, myös merkittävän kilpailuedun työnantajana.

Kun nämä asiat ovat kunnossa, seuraava askel on kertoa siitä ulospäin.

Tiedätkö, mitä sinun työntekijäsi arvostavat? Otetaanko selvää?

ManpowerGroup, Millenial Careers: 2020 Vision. Facts, Figures and Practical Advice from Workforce Experts.

Studentwork, Nuoret osaajat työelämässä 2017


Trustmary team
Trustmary team