Facebook-mainonnan hinta – Mitä mainonta Facebookissa maksaa ja mistä hinta koostuu?

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

Facebook-mainonnan hinta – Mitä mainonta Facebookissa maksaa ja mistä hinta koostuu?

Facebookissa tehtävä maksettu mainonta on monille yrityksille varsin keskeinen keino osana markkinoinnin työkalupakkia. Yleisesti Facebook-mainonta ja yleisemminkin some markkinointi mielletään perinteisiä kanavia halvemmaksi.

Hinta mielikuva juontaa kuitenkin pitkälti juurensa Facebookista ja muista someista saatuun orgaaniseen näkyvyyteen, jolloin itse mainostilasta ei ole tarvinnut maksaa. Orgaaninen näkyvyys on kuitenkin pienentynyt yrityksille vuosi vuodelta ja täten yritykset ovat entistä enemmän pakotettuja tekemään maksettua mainontaa kohderyhmän tavoittamiseksi.

Facebook-mainonnan hinta on tätä myötä myös noussut pikku hiljaa, mutta edelleenkin Suomessa kohdeyleisöjen tavoittaminen Facebookista on varsin kustannustehokasta, esimerkiksi verrattuna hintoihin joita mainostilasta joutuu maksamaan USA:ssa.

Mistä Facebook-mainonnan hinta koostuu

Facebook mainonnan hinta koostuu karkeasti kolmesta asiasta:

  1. Sisällöntuottaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
  2. Mainostilasta maksettava hinta
  3. Mainonnan optimoinnista aiheutuvat kustannukset

Usein Facebook mainonnan hinnasta puhuttaessa, puhutaan vain kohdasta kaksi, eli siitä paljonko itse mainostilasta maksetaan. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että mainontaa on hankala tehdä ilman minkäänlaista sisältöä, varsinkaan tehokasta mainontaa.

1.Sisällöntuotannosta aiheutuvat kustannukset Facebook-mainontaan liittyen

Tyypillisimmin tehokasta Facebook-mainontaa varten täytyy rakentaa jonkinlaiset laskeutumissivut, ottaa joitakin kuvia tai videota ja suunnitella tekstit.

Monesti kuvia tai videota on toki valmiina ja jo tehtyjä materiaaleja kannattaakin toki hyödyntää markkinoinnissa.

Yksi relevantti huomio erityisesti Facebook-mainonnan sisällöntuotannon kannalta on se, että videot toimivat kuvia keskimääräistä paremmin. Mutta videon tuottaminen maksaa huomattavasti kuvia enemmän. No tästä nyt voi saada sitten ajatuksen, että kyllä siihen videoon kannattaa investoida, kun ei tarvi kun tehdä yksi hyvä video.

Ongelma on kuitenkin siinä, että harvalla markkinoijalla on kristallipalloa jolla ennustaa millainen video toimii varmuudella. Vastaava ongelma on toki kuvien kanssa, erottavana tekijänä kuitenkin se, että 100 kuvan ottaminen ja testaaminen on huomattavasti halvempaa kuin 100 videon tekeminen ja testaaminen.

Kustannusta miettiessäsi onkin syytä miettiä itseltäsi, onko kustannustehokkaampaa tehdä 100 erilaista kuvamainosta vai 1 videomainos? Löydätkö todennäköisemmin toimivan kulman testaamalla 100 kuvaa vai testaamalla 1 videota?

Yksi Facebook-mainonnan nerokkuudesta on kuitenkin siinä, että voit testata eri hypoteeseja ja löytää toimivimman ratkaisun verrattain kustannustehokkaasti.

Mitään tarkkaa hintaa on sisällöntuotannolle hankala laskea, mutta nyrkkisääntönä voi pitää että ammattilaiset harvemmin ovat ilmaisia, joskin joskus ammattilaisia voi saada kohtuu halvallakin.

2. Mainostilasta maksettava hinta

Mainostilasta maksettava hinta on se osuus mikä menee suoraan Facebookille. Tähänkään on hankala heittää mitään universaalia, mutta jos katsotaan esimerkiksi meidän oman mainostilimme kuluja tältä vuodelta (11.9. saakka), niin saadaan kohtuu hyviä ajatuksia siitä mitä mainonta maksaa:

Käytetty 10 455,21€.

Tavoitettu 269 348 henkilöä.

Näyttökertoja 947 591.

Keskiarvo hinta tuhatta näyttökertaa kohden (CPM): 11,03€

Klikkauksia: 28 362

Keskiarvo klikkauksen hinta: 0,37€

Klikkauksia verkkosivustolle: 11 488

Keskiarvo klikkauksen hinta verkkosivutolle: 0,91€

Lead eventtejä sivustolla: 4047

Keskiarvo hinta lead eventtiä kohden 2,58€

Lead eventeistä saa suurin piirtein kuvaa minkä verran relevantteja toimintoja on saatu aikaan verkkosivustolla. Yksi henkilö on kuitenkin voinut triggeröidä useamman lead eventin, joten yksittäisten prospektien määrää tuo ei kerro. Perjaatteessa olisi mahdollista eritellä eri sisältöjen lunastukset esim: 113 Suosittelijoista markkinoinnin voimavara verkkokurssille osallistunutta, 634 some oppaan latausta ja niin edelleen, mutta se tuskin parantaisi kokonaiskuvaa juurikaan, ilman tarkkaa avausta budjetin allokoinnista.

Hinnoissa on syytä huomioida se, että kokonaisuuteen sisältyy niin rekryjä, kuin liidin generointia, kuin uudelleenmarkkinointia ja niin edelleen. Pelkästään liidin generointi tarkoituksessa ajetusta mainonnasta esimerkiksi on saatu klikkauksia ja liidejä huomattavasti halvemmalla, kuin keskiarvo antaa ymmärtää.

Facebook-mainonnan hinnan muodostumisesta voisi kirjoittaa erillisen postauksenkin, jossa käytäisiin kattavammin sitä läpi, mutta se ei ole järin relevanttia suurimmalle osalle markkinoijista. Kun ymmärtää, että jokaisesta näyttökerrasta käydään huutokauppaa ja huutokauppaan vaikuttaa hintatarjous, sekä sisältösi laatu, niin tietää jo riittävästi hinnan muodostuksesta, jos nyt ei sitten käytä tuhansia euroja kuukaudessa Facebook-markkinointiin.

3. Facebook-mainonnan optimoinnista aiheutuvat kustannukset

Facebook-mainonta ei ole vielä ihan sillä tasolla, että kaikki tapahtuisi automaattisesti ajatuksiesi pohjalta.

Jonkun täytyy tehdä kampanjat, kohdennukset ja mainokset, sekä optimoida näitä. Monilla markkinointitoimistoilla tähän on kokonaan oma tuotteensa. Osaavan mainostilan ostajan ja kokemattoman mainostilan ostajan välinen ero voi olla käytännössä todella suuri, joten monesti tämä on väärä paikka säästää.

Toisaalta taas usein mainonnan optimointia myydään kuukausihinnalla ja kuukausihinnoissa harvemmin näkyy se, että mikäli mainonta saadaan rullaamaan tehokkaasti ei työtä ole enää läheskään niin paljon kuin alussa. Työ on siis usein varsin etupainotteista. Toki esimerkiksi verkkokauppojen erilaiset kampanjat, ynnä muu vastaava sesonkiluontoinen lisää työkuormaa myös alun intensiivisen tekemisen jälkeen, mutta monissa tapauksissa kun homma rullaa ei siihen kannata koskea juurikaan.

Olen itsekin nähnyt tilanteita, joissa on tehty tietynlainen setup fiidipohjaiseen Facebook mainontaan ja alun jälkeen ei käytännössä katsoen olla juurikaan koskettu mainontaan ollenkaan seuraavan vuoden aikana. Yleisemmin toki mainoksia täytyy kirjoitella uusiksi ja miettiä uusia kulmia tasaisin väliajoin.

Yhteenvetona Facebook-mainonnan hinnasta

Facebook-mainonnan hinta muodostuu sisällöntuotannosta, mainostilasta maksettavasta hinnasta ja optimoinnista aiheutuvista kuluista.

Tyypillisesti sisällöntuotanto syö suurimman kulun ja tämän jälkeen mainostilasta maksettava hinta ja optimoinnista aiheutuvat kulut lasketaan yhtenä pakettina Facebook-mainonnan kuluja mietittäessä. Monesti ajatellaan että optimointi ei saisi maksaa kuin korkeintaan 1/3 mainostilan ostoon käytetystä rahamäärästä, mutta tämä riippuu paljolti mainonnan volyymista.

Mikäli kuukausibudjetti on riittävän suuri (kymmeniä tuhansia euroja), voi 10% mediabudjetin koosta olla kohtuuton summa optimoinnin kuluksi (provisio palkatut keissit erikseen). Ja toisaalta taas jos optimointiin ja mainontaan on yhteensä kokonaisuudessaan 1000€, on 50-50 splitti varsin perusteltu.

Mikäli haluat perehtyä tarkemmin Facebook-mainontaan ja sen hintaan osallistu aiheeseen liittyvälle verkkokurssillemme tästä!

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!


Trustmary team
Trustmary team