Case Mutjutin: ”22,6% kehitys konversioprosentissa tarkoittaa aika montaa kymmentä tuhatta euroa lisäkauppaa vuodessa.”

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 2nd, 2023
mutjutin

Case Mutjutin: ”22,6% kehitys konversioprosentissa tarkoittaa aika montaa kymmentä tuhatta euroa lisäkauppaa vuodessa.”

Mutjutin on suomalainen kalvohierontaväline, jolla on jo yli 51 250 suomalaista käyttäjää. Yhteistyö Mutjuttimen ja Trustmaryn välillä on jatkunut jo pitkään. Yhteistyön alkuvaiheilla kirjoitimmekin testistä, jonka teimme yhdessä Mutjuttimen kanssa. Voit lukea siitä lisää tästä: Miten kasvatimme myyntiä 139,16% suosittelijoiden avulla, samalla pienentäen mainosbudjettia 21,81%

Koko yhteistyön keskiössä on ollut liiketoiminnan kannalta merkittävän hyödyn tuottaminen suosittelijoiden avulla. Ensin keskityttiin suosittelijoiden keräämiseen, toiseksi niiden hyödyntämiseen simppelisti verkkosivustolla, kolmanneksi niiden hyödyntämiseen mainonnassa ja viimeisimpänä konversio-optimointiin sekä a/b testaukseen verkkosivustolla. Tarkoituksena oli saada maksimaalinen hyöty irti suosittelijoista.

”Trustmaryn työkalu on meillä päivittäisessä käytössä. Pyydämme jokaiselta asiakkaalta palautetta automaattisesti ja saamme kerättyä samalla kertaa myös suosituksia. Nostamme parhaat suositukset työkalusta sitten mainontaan ja verkkosivustolle. Kun palautteen kysely on automatisoitu, on työkalun käyttö ajankäytöllisesti minimissään.”, kertoo Jesse Ala-Lahti, joka toimii Mutjuttimen toimitusjohtajana.

Yli tuhat vastausta ja yli 130 suosittelijaa

Mutjutin on malliesimerkki yrityksestä, jolla on valtava potentiaali suositusten hyödyntämiseen, sillä asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Tästä kertoo heidän korkea NPS-lukunsa, joka on yli tuhannen vastaajan otannalle edelleen 56.

Asiakastyytyväisyyden ollessa hyvällä tasolla saadaan vastauksista myös paljon julkisia suosituksia. Yhteensä suosituksia on kertynyt 131 kappaletta ja uusia suosituksia saadaankin lähes päivittäin. Tässä muutama esimerkki Mutjuttimen saamista suosituksista:

”Näppärä, pieneen tilaan menevä, mukana kulkeva, mutta kyllähän se vähän vaivannäköä vaatii, että viitsii itseään sillä sivellä 😁 Maalaustöistä monta päivää kivistäneet käsivarteni sain sillä yhdessä illassa kivuttomiksi ja väsyneet jalkapohjat rennoiksi.” – Leena

” Päivittäiset päänsäryt ovat lähes loppuneet. Sopivan pieni, hyvin käteen sopiva. Helppo käyttää monessa tilanteessa: tv:n ääressä, pelkääjän paikalla. Edullinen hinta, vaivaton tilata.” – Mervi

Keskeinen rooli mainonnassa

Kuten jo noin vuosi takaperin tehdyn testin perusteella totesimme, ovat suositukset varsin tehokas tapa tehostaa Mutjuttimen kaltaisen tuotteen mainontaa.

”Suositukset ovat edelleen keskeisessä osassa mainosteksteissämme ja toimivat tietyllä tapaa mainontamme selkärankana. Toki suositusten lisäksi täytyy mainoksissa olla muutakin kuin suosituksia, mutta kyllä mainontamme teho olisi merkittävästi heikompi ilman suosituksia. Suosituksien avulla voi löytää myös uusia kulmia mainosten suunnitteluun”, Ala-Lahti selventää.

Suositusten avulla lisää konversioita tuotesivuilta

Viimeisimpänä kokeiluna Mutjuttimen kanssa aloitimme suositusten hyödyntämisen notifikaatioiden avulla tuotesivuilla. Alla esimerkki alakulmasta notifikaationa nousevasta suosituksesta:

Lähtökohtana kokeilulle oli, että suositusten teho oli nähty ja todistettu jo mainonnassa sekä tuotesivustolla, mutta halusimme kokeilla, pystyttäisiinkö tuotesivun konversioprosenttia kehittämään entisestään nostamalla parhaita suosituksia esille tuotesivua selaaville alakulman notifikaatioina.

Testiä varten kerätyistä 131 suosituksesta valittiin parhaat ja rakennettiin Trustmaryn työkalun avulla halutut notifikaatiot ja luotiin A/B -testi niiden ympärille.

Notifikaatiot päädyttiin laittamaan laukeamaan 5 sekunnin viiveellä tuotesivun latauksesta, segmentoiden käyttäjät tuolla notifikaation laukaisuhetkellä kuitenkin kahteen ryhmään:
1. Henkilöt, joille laukaistaan notifikaatio (noin 50% kävijöistä)
2. Henkilöt, joille ei laukaista notifikaatioita (noin 50% kävijöistä)

Konversioprosenttia ja sen kehitystä mitattiin niiden käyttäjien kesken, jotka olivat selanneet tuotesivua 5 sekuntia tai yli ja jakaen kyseinen ryhmä vielä kahteen osaan: niihin, jotka näkevät notifikaation ja niihin, jotka eivät näe notifikaatiota.

Testijaksoksi määriteltiin alun perin karkeasti elokuu. Elokuun lopussa päätettiin, että testi saa pyöriä vielä hetken pidempään, jotta saadaan kerättyä dataa myös uuden mainoskampanjan ajalta, joten testijaksoksi muodostui lopulta 1.8.-8.9.

22,6% parempi konversioprosentti suositusten avulla

Testin lopputuloksena oli, että yli 5 sekuntia tuotesivua selanneiden konversioprosenttia saatiin kasvatettua suositus-notifikaatioiden avulla 7,36 prosentista 9,03 prosenttiin.

Koko testin ajalta notifikaation näki siis 7180 kävijää ja notifikaatio filtteröitiin 8423 kävijältä. Notifikaation nähneistä saatiin 648 ostoa ja niiltä joilta notifikaatio filtteröitiin 620 ostoa. Other-kategoriaan filtteröityivät kävijät, jotka eivät täyttäneet asetettuja kriteereitä, eli käytännössä ostivat tuotteen viettämättä yli 5 sekuntia tuotesivulla.

Volyymia testissä on sen verran paljon, että lähes 100% varmuudella voi sanoa suositusten lisänneen tuotesivun konversioprosenttia merkittävästi.

”Kyllähän testin tulos oli mieluisa ja liiketoiminnallisesti todella merkittävä. 22,6% kehitys konversioprosentissa tarkoittaa aika montaa kymmentä tuhatta euroa lisäkauppaa vuodessa”, Ala-Lahti summaa kokemuksensa.


Trustmary team
Trustmary team