Growth hacking- vad det är och är det någonting ditt företag behöver?

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: January 13th, 2022

Growth hacking- vad det är och är det någonting ditt företag behöver?

Growth hacking är ett begrepp som har blivit alltmer populärt under de senaste året. Det används så mycket att inte ens jag vet 100% av tiden vad skillnaden mellan growth hacking och marknadsföring som fungerar egentligen är.

Som jag förstår det så är growth hacking en term som skapades 2010 av Sean Ellis i hans blogg som heter ”Find a Growth Hacked For Your Startup”. I denna blogg definierar han en growth hacker så här:

’’ En growth hacker är en person vars riktiga mål alltid är tillväxt. Allt denne gör granskas utifrån dess potentiella effekt på mätbar tillväxt. Är placeringar rätt val? Bara om man kan göra ett ärende för att det är viktigt för att driva hållbar tillväxt. ’’

Alla kan själva läsa detta blogginlägget och avgöra om termens existens är viktig. Själv tycker jag att Sean Ellis huvudpoäng är att de flesta företagen, speciellt start-ups, anställer fel typ av personal. De anställer marknadsförare trots att verkligheten för tillväxt inom ett företag kräver mycket mer än bara marknadsföring.

Många av de problem som tros ha med marknadsföring att göra är egentligen problem med själva produkten eller med intäktsgenereringen. Om marknaden inte är intresserad av produkten så finns det ingen typ av marknadsföring som kommer att rädda situationen. Samma gäller icke-kommersiella utföranden.

Personligen håller jag helt med Sean Ellis originalpoäng (om vi antar att jag har tolkat hans synsätt rätt) men jag håller inte riktigt med om konceptet längre eftersom att begreppet growth marketing har omdefenierats med åren för att beskriva huvudsakligen mätbar marknadsföring.

Så vad är growth hacking?

Vad är growth hacking egentligen och vad skapades begreppet för? Det betyder att fixa de faktorer som är hinder för företagets tillväxt. Om det hindret finns i produktionsprocessen eller produktiseringen så behöver du fokusera mer på dessa områden. Om problemet är marknadsföringen, fokusera då mer på det. Om marknadsföringen skapar leads men att dessa inte görs om till försäljning så kommer en growth hacker fokusera på det (eller utveckla en produkt som inte kommer att behöva försäljningsteamet över huvud taget).

Det är värt att nämna att en growth hacker ofta ses som en 2.0-marknadsförare även om det krävs helt andra kunskaper. En growth hackers kapacitet är mycket bredare, eller åtminstone har en bredare grund. Marknadsföringsdelen är ofta bara ett av verktygen i lådan för en growth hacker. Detta betyder att deras perspektiv på marknadsföring som helhet oftast inte är helt komplett.

Problemet med begreppet är att folk tenderar att tolka det på olika sätt och i många fall så är dem som definierar sig som growth hackers egentligen marknadsförare. Å andra sidan, de som jag tycker är growth hackers refererar sig sällan som en – de är istället personer som har eget företag eller som är i ledningspositionen i ett företaget, som en helt annan position än som growth hacker. 

Growth hacking på Trustmary

Som ett praktiskt exempel på growth hacking så kan du ta oss, även om jag inte tror att någon i vårt företag använder just begreppet growth hacking. Ursprungligen så skapades vårt företag från kundrecensioner. Vi producerade video- och textcontent för klienters marknadsförings- och försäljningsbehov. Företaget utvecklades långsamt mot search engine optimization genom våra medier och kundundersökningar och allra senast började den växa till att bli en onlineservice som gör det lätt att samla in och utnyttja feedback från kunder.

Vidare så har vi börjat växa internationellt och sätta ihop en driftmodell för att skapa tillväxt globalt. 

Om du tittar på denna produktutveckling nu så är detta ett ytterst självklart exempel på growth hacking. Man kan se att den potentiella tillväxten var begränsad med den originella driftmodellen och det är därför logiskt att man börjar skapa en modell som gör det lättare att mäta resultat. Vi kan samtidigt ge bättre service till våra kunder, så alla vinner på detta. 

Produktutveckling är starkt beroende av kundens behov och försäljningen är redan aktiv i de första stegen av vår online service. Servicen i sig är på så sätt alltid riktad för att bättre och bättre passa produktmarknaden. I marknadsföring testas olika vinklar och med hjälp av den data som samlas in så utvecklas servicen med tiden mot kundernas intressen. 

Growth hacking är inte en saga om enhörningar, utan om hårt arbete som görs för att skapa mycket tillväxt. Enhörningars sällsynthet kan man däremot nästan applicera på growth hackers som har ett ganska bredd arbetsområde.

Hur anställer man en growth hacker?

Att anställa en growth hacker kan vara ganska utmanande, speciellt på grund av att termen har används väldigt ofta i fel syfte och de eftersökta egenskaperna hos en varierar mycket i olika fall. 

Om du däremot letar efter en person som kommer att koncentrera sig på företagets tillväxt och som är villig att göra mer än bara några marknadsföringstricks för att nå målet så kan det vara smart att förklara rollen mer utförligt i jobbannonsen, istället för att bara skriva att du letar efter en growth hacker. 

Två growth hackers kan ha helt olika färdigheter. En kanske skapar lösningar med hjälp av  smarta mjukvarulösningar, en annan med smarta marknadsföringstrick. Du kommer behöva en typ i en situation och en annan i en annan. 

Även om termen growth hacker på många sätt är väldigt generell så är chansen för att hitta typen av personer som kan göra allt från videoproduktion till ett dela ut den, till kodning och produktutveckling, väldigt låg.

Sammanfattning

Growth hacking är ett trendigt begrepp som verkar skapa mer förvirring än klarhet. För vissa så betyder den en sak och för andra någonting annat. Den originella tanken var däremot att de färdigheter en marknadsförare har kanske inte matchar helt med det som krävs för att skapa tillväxt i ett företag. 

Med detta i åtanke så kanske du behöver just en growth hacker. I teorin så behöver alla som driver ett företag en. I verkligheten så kan det vara nästan omöjligt att anställa en growth hacker som verkligen ger något av värde. Om du däremot är intresserad av ämnet growth hacking så är det iallafall värt att läsa in sig mer på det och plocka upp de bästa aspekterna av det för att dra fördelar till ditt företag.


Trustmary team
Trustmary team