Sisäinen linkitys – Opas hakunäkyvyyden nostamiseen sisäisen linkityksen avulla

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

Sisäinen linkitys – Opas hakunäkyvyyden nostamiseen sisäisen linkityksen avulla

Sisäisellä linkityksellä on keskeinen rooli sivun sisäisessä optimoinnissa hakukoneoptimoinnista puhuttaessa. Yleensä kun lähdetään puhumaan hakukoneoptimoinnista ensimmäisenä vaiheena on laittaa kuntoon sisällöt.

Ensimmäisenä kannattaa yleensä laittaa kuntoon ostavat haut kuten “Kokemuksia Trustmarysta” ja vastaavat haut, joissa sopivaa ratkaisua ostamassa oleva henkilö etsii varmennusta sille pystyykö yrityksesi ratkaisemaan hänen haasteitaan. Seuraavaksi kannattaa yleensä keskittyä tarkkoihin tuotehakuihin, kuten kattoremonttifirmalle: “kattoremontit jyväskylästä” tai “kokemuksia kattoremontista”. Ja tämän jälkeen tiedonhaku-vaiheeseen osuviin hakuihin kuten: “Koska kattoremontti on ajankohtainen.”

Meidän palveluillamme on monia hyötyjä, mutta yksi kriittinen hyöty on juurikin ostavien hakujen kiinni saaminen yrityksellesi, sen sijaan että he päätyisivät esimerkiksi vauva.fi foorumille tai muulle vastaavalle. Hakukoneoptimointiin liittyy kokonaisuutena kuitenkin paljon muutakin kuin vain tämä asia, ja meidän ratkaisumme ratkaisee vain spesifin osan hakukoneoptimointiin liittyen.

Kun sisällöt ovat kunnossa ja tehtynä, on seuraavana steppinä yleensä sivuston sisäisen linkityksen ja rakenteen kehittäminen, sekä tekniset korjaukset jos tarpeen. Josta sitten tyypillisesti siirrytään ulkoisten linkkien hankintaan.

Tässä blogissa keskitytään sisäiseen linkitykseen, jolla pyritään siirtämään niin sanottua “linkkimehua” (link juice) sivun sisällä sivulta toiselle.

Sisäinen linkitys ja linkkimehu

Sisäisen linkityksen merkityksen ymmärtämiseksi on ensin syytä ymmärtää linkkimehu -käsite. Linkkimehu on termi, jota käytetään kuvaamaan sitä kuinka paljon auktoriteettia tietty linkki siirtää sivulta toiselle googlen silmissä. Korkeamman auktoriteetin sivulta saatu linkki, nostaa sivusi auktoriteettia enemmän ja matalamman auktoriteetin sivulta saatu linkki vähemmän. Ja mitä korkeamman auktoriteetin sivullesi kokonaisuutena ja yksittäisille alasivuille rakennat, sitä paremmin eri sivusi löytyvät googlesta.

Yleensä tätä auktoriteettia kuvataan kahdella termillä:

DA – Domain Authority

PA – Page Authority

Domain Authority kuvaa koko domainisi auktoriteettia. Page Authority taas yksittäisen alasivun auktoriteettia. Jos sivusi domain authority on korkea, yksittäiset sivusi rankkaavat helpommin. Mutta vaikka domain authoritysi olisi matala, voivat sivusi löytyä googlesta korkealta jos sivusi page authority on korkea.

Näiden auktoriteettimittareiden lisäksi sijoituksiin vaikuttavat toki monet muut tekijät, suurimpina itse sivulta löytyvä sisältö ja sen nopeus.

Voit tarkistaa oman domainisi, sekä eri alasivujen auktoriteetin helposti tästä!

Itse auktoriteettimittarit eivät myöskään ole mitään Googlen virallisia mittareita, vaan ulkopuolisten toimijoiden luomia mittareita, jotka pyrkivät mallintamaan sitä miten Google arvottaa eri sivuja. Virallisia auktoriteetteja ja painoarvoja eri muuttujien välillä Google ei tietenkään paljasta, koska tämä mahdollistaisi Googlen hakutulosten manipuloinnin nykyistä helpommin.

Sisäisen linkityksen perusteet – Siilotus

Sisäisellä linkityksellä pyritään siis siirtämään linkkimehua sivulta toiselle. Yksinkertaisimmillaan tämä on sitä, että kaikki relevantit alasivut pyritään pitämään mahdollisimman lyhyen matkan päästä etusivusta, koska etusivu kerää yleensä eniten linkkejä ja täten eniten linkkimehua. Matkasta puhuttaessa puhutaan klikkauksista, koska jokaisen linkin seurauksena linkkimehu vähenee.

Sisäiseen linkitykseen liittyy keskeisesti kuitenkin myös eri sivujen relevanttius toisiinsa nähden. Erityisen relevanttia tämä on blogi sisällöstä puhuttaessa. Tähän on monia erilaisia metodeja ja tapoja kuvata tai ajatella sisäistä linkitystä. On skyscraper -mallia, pillar content strategiaa ja vaikka mitä muuta.

Omasta näkövinkkelistäni yksinkertaisin tapa jäsentää hakukoneoptimointia on sisällön siilottaminen (“siloing”), jolla pyritään kuvaamaan tietyn arkkitehtuurin rakentamista sivustolle. Käytännössä tämä malli on nähtävissä meidän blogissamme.

Esimerkiksi Suomeksi, meiltä löytyy blogi-sivumme osoitteesta: https://www.trustmary.com/fi/blogi/

Blogista taas löytyy eri kategoriat, esimerkiksi asiakaskokemukseen liittyvät blogit tästä: https://www.trustmary.com/fi/blogi/asiakaskokemus/

Ja yksittäinen blogi siis esimerkiksi tästä urlista: https://www.trustmary.com/fi/blogi/asiakaskokemus/asiakaskokemuksen-maaritelma-mita-asiakaskokemus-on/

Ja näihin kategorioihin löytyy linkit kaikilta alasivuilta footerista.

Tässä tapauksessa tarkoituksena ei ole rankata itsessään kategoria sivuja, toisin kuin verkkokaupoissa joissakin tapauksissa. Kategoria -sivut toimivat yksinkertaisesti rakenteen selkeyttämiseen ja linkkimehun ohjaamiseen. Jotkut sitten spekuloivat, että tällainen rakenne tekisi sivusta helpommin hahmotettavan Googlelle ja tätä kautta hakutulokset nousisivat paremmin.

Varsinaisesti ei ole merkitystä onko tämä malli juuri optimaalinen, jos se toimii tässä kontekstissa ja helpottaa käytännön toteutusta. Aika toki näyttää onko mallissa, jotakin keskeistä korjattavaa.

Sisäinen linkitys sisällöstä sisältöön

Siilotuksen lisäksi sisällöistä kannattaa linkittää myös toisiinsa niiden sisältä. Erityisen hyödyllistä on linkittää tiettyyn blogiin, sillä ankkuritekstillä, jolla haluat kyseisen sivun nousevan.

Esimerkiksi kuvitellaan, että haluamme nostaa tätä sivua: https://www.trustmary.com/fi/blogi/asiakaskokemus/asiakaskokemuksen-maaritelma-mita-asiakaskokemus-on/ hakutermillä Asiakaskokemus.

Tällöin meidän kannattaisi linkittää kyseiselle sivulle näin: Asiakaskokemus.

Kyllä tämä on varsin yksinkertainen esimerkki ja varsinkin ulkoiseen linkitykseen mentäessä on syytä miettiä, että kaikkia linkkejä ei laita näin “aggressiivisilla” ankkureilla vaan käyttää luonnollisempia ankkureita.

Kuinka paljon sisäisiä linkkejä

Sisäisen linkityksen määrästä on jos jonkinlaisia nyrkkisääntöjä ja ajatuksia. Yksi yleisesti käytetty blogien kohdalla on, että jokaisesta blogista tulisi linkata sisäisesti vähintään kymmeneen toiseen blogiin.

Henkilökohtaisesti pyrin linkkaamaan niin paljon, kuin mahdollista blogien välillä, kuitenkin pitäen tekstin luonnollisena. Linkkaamisesta ei saa siis tulla häiritsevää.

Käytännössä itselleni on usein helpompaa tehdä sisäistä linkitystä kerralla paljon ja unohtaa linkitykset itse sisältöjä kirjoittaessa. Minulla on siis kalenterissa tyypillisesti yksi päivä parin kuukauden välein, jolloin käytän muutaman tunnin blogien välisen linkityksen kehittämiseen.

Lue myös: 22 ilmaista työkalua hakukoneoptimointiin

Yhteenvetona sisäisestä linkityksestä

Sisäisen linkityksen perusasioiden ymmärtäminen auttaa huomattavasti yrityksesi hakukonenäkyvyyden kehittämisessä. Sisäisellä linkityksellä ei kuitenkaan ihmeitä tehdä, jos sisältöä ei yksinkertaisesti ole.

Jos sisältöä löytyy sivustolta paljon ja tietyt alasivut löytyvät googlesta hyvin ja sivustosi auktoriteetti on korkea, voi sisäisellä linkityksellä tehdä lähes tulkoon ihmeitä.

Sisäisen linkityksen merkitys siis riippuu kontekstista. Ihan ensimmäinen asia sisäinen linkitys ei ole hakukoneoptimointia ja muutenkin markkinointia priorisoitaessa, mutta kun sisällöt alkavat olla kunnossa sekä lähellä ostopäätöstä, että vähän kauempana tiedonhaku -vaiheessa, kannattaa sisäiseen linkitykseen panostaa tosissaan.

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!


Trustmary team
Trustmary team