3 vinkkiä asiakashankinnan kehittämiseksi

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

3 vinkkiä asiakashankinnan kehittämiseksi

Uusien asiakkaiden hankkiminen yrityksellesi on entistä vaikeampaa. Uusien asiakkaiden hankintakustannukset ovat kasvaneet monilla jopa 50 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana, ja niiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina yhä nopeammin.

Tämä tarkoittaa sitä, että bisneksestä tulee tulevaisuudessa yhä hankalampaa ja markkinoinnista kalliimpaa, mikäli et pysy aallonharjalla. Tässä kolme vinkkiä, joiden avulla voit tehostaa yrityksesi asiakashankintaa ja erottua joukosta.

1. Tee pitkän tähtäimen tavoitteita

Strategiasi tulisi perustua pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Jos saat uusia asiakkaita tänään, se ei välttämättä tarkoita, että saat uusia asiakkaita myös huomenna.

Onko sinulla jo tarkka suunnitelma seuraaville vuosille?

Jos sinulla on esimerkiksi käynnissä aggressiivinen Instagram-kampanja ja yrityksesi kerää kiitettävän määrän uusia asiakkuuksia päivittäin, tämä tulee kestämään vain niin kauan kuin kampanjasi on käynnissä.

Mitä tapahtuu sen jälkeen kun lopetat kampanjan?

Onko sinulla vaihtoehtoista markkinointisuunnitelmaa?

Tämän vuoksi suurin osa yrityksistä panostaa SEO:hon, eli hakukoneoptimointiin, jonka avulla yritys tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita tasaisesti tulevien vuosien aikana.

Huolehdi siis siitä, että yrityksesi asiakashankintastrategia kattaa vähintään muutaman seuraavan vuoden.

2. Ymmärrä CAC (asiakashankintameno) sekä CLV (asiakkaan elinkaariarvo)

Asiakkaan hankintastrategia ilman asiakkaan hankintamenon (CAC) ja asiakkaan elinkaariarvon (CLV) mittaamista ja ymmärtämistä on merkittävä virhe. CLV: n ja CAC: n mittaaminen kertoo, kuinka kauan investoinnin palauttaminen kestää.

On tärkeää, että CAC ja CLV ovat tasapainossa suhteessa toisiinsa siten, että CAC:n tulee olla CLV:tä matalampi, jotta yrityksesi tekee tuottoa pidemmällä tähtäimellä.

Valitettavasti useimmat yritykset eivät keskity näihin mainittuihin asioihin, vaan keskittyminen on pelkästään uusien asiakkaiden hankinnassa. Tällöin niin kauan kuin yritys saa uusia asiakkaita ja tuottaa kohtuullista kuukausittaista voittoa, oletetaan, että yritys liikkuu oikeaan suuntaan.

Asia ei kuitenkaan ole näin.

Todellisuudessa saatat maksaa korkean hinnan uusien asiakkaiden hankkimisesta yrityksellesi. Aina on sijaa parannuksille.

3. Hanki oikeita asiakkaita

Kaikki yrityksesi hankkimat asiakkaat eivät välttämättä ole niitä “oikeita” yrityksellesi. Kuuluisan Pareto-periaatteen mukaan “80 % seurauksista johtuu 20 % syistä”. Suomeksi siis myyntiin ja markkinointiin liittyen tämä tarkoittaa sitä, että todellisuudessa vain 20 % asiakkaistasi tekevät 80 % tuotoistasi.

Asiakashankintastrategian tulisi painottua näiden 20 % löytämiseen, sillä he tulevat muodostamaan 80 % yrityksesi tuotoista. Ei ole helppoa löytää tuota 20 % yrityksesi asiakkaiden joukosta, sillä se vaatii dataa, markkinatutkimuksia ja tarkkaa analysointia kohdemarkkinasta. Tämän tulisi kuitenkin olla yksi yrityksesi pääprioriteeteista.

Kun olet aloittanut tuottoisien asiakassuhteiden hankinnan, sinun tulee oppia, kuinka säilyttää heidät asiakkaina. Tutkimusten mukaan uusien asiakkaiden hankinta on viisi kertaa kalliimpaa kuin vanhojen asiakkuuksien ylläpitäminen.

Kohdistettu asiakashankintastrategia yhdessä tehokkaan säilyttämisstrategian kanssa on sitä, mitä yrityksesi tarvitsee päästäkseen johtoasemaan vallitsevilla markkinoilla.

Tiivistelmä

Et voi pelkästään luoda asiakashankintastrategiaa ja istua alas odottamaan tuloksia. Suunnitelmasi tulisi olla alun perin sen verran joustava, että sitä voi tarvittaessa muokata tilanteeseen sopivaksi.

On tärkeää, että asiakashankintastrategiasi on muokattavissa. Sinun tulee tarkastaa tilanne useamman kerran vuodessa ja muuttaa strategiaasi sen mukaan, mikä toimii yrityksesi tilanteessa milläkin hetkellä.

Vain siten pystyt kerryttämään yrityksellesi johdonmukaisesti uskollisia, pitkäaikaisia asiakkuuksia.

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!


Trustmary team
Trustmary team