Markkinointisuunnitelman rakentaminen yritykselle

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

Markkinointisuunnitelman rakentaminen yritykselle

Markkinointisuunnitelma on työkalu, jonka avulla selkeytetään tavoitteet ja luodaan selkeät askeleet tavoitetta kohti. Markkinointisuunnitelma on yleensä lista toimenpiteistä, jotka tulee toteuttaa tietyssä aikataulussa.

Markkinointisuunnitelmaa voi lähteä purkamaan useilla eri tavoilla, mutta tässä yksi tapa jäsentää sitä:

Markkinointisuunnitelman luomisen vaiheet

1. Määrittele kohderyhmäsi

Millaiset asiakkaat ovat kaikista parhaita asiakkaita sinulle ja mikä heitä yhdistää? Yrityksen liikevaihto, ala, päättäjän asema, ikä, harrastukset…

2. Määrittele tuotteet tai palvelut, joita tarjoat kohdeyleisöllesi

Mitä tarjoat, mitä ongelmia tarjoamasi tuotteet/palvelut ratkaisevat, paljonko ne maksavat? Mikä erottaa tuotteesi ja palvelusi kilpailijoiden vastaavista?

3. Määrittele tavoitteet

Mikä on yrityksesi pitkän aikavälin visio? Mitkä ovat tämän vuoden tavoitteet? Millainen rooli markkinoinnilla on tavoitteiden täyttymisessä?

4. Ketkä ovat keskeisiä henkilöitä markkinoinnin toteuttamisen kannalta?

Ketä markkinointitiimiin siis kuuluu ja mitkä ovat kenenkin roolitukset? Kuka vastaa mistäkin?

5. Kanavat

Missä kohderyhmäsi jäsenet ovat ja miten tavoitat heidät?

6. Budjetti

Millainen budjetti markkinoinnilla on? Miten se allokoidaan eri kanavien ja toimenpiteiden välille?

7. Määrittele fokusalueet, joihin keskittymällä uskotte pääsevänne tavoitteeseen parhaiten, budjetti huomioiden

Esimerkiksi hakukoneoptimointi, brändiuudistus, tyytyväisten asiakkaiden esille nostaminen, somemainonta…

8. Aikatauluta fokusalueiden pohjalta toimenpiteet

Luo eri toimenpiteille selkeät deadlinet. Jos yksi fokus alue on esimerkiksi hakukoneoptimointi, luo selkeät stepit siitä, mitä siihen sisältyy, esimerkiksi:1. Sivuston nopeuden optimointi

2. Hakusanatutkimus

3. Neljän sisällön julkaiseminen kuukaudessa

Määritä näille vastuuhenkilöt ja deadlinet.

9. Koosta kaikki yhdeksi esitykseksi

Koosta kaikki sovitut asiat helposti lähestyttävään muotoon, jotta niihin on helppo palata fokuksen tarkistamiseksi. Fokus usein unohtuu arjen keskellä, mutta hyvin tehty markkinointisuunnitelma helpottaa huomion palauttamista oleellisiin asioihin.

Valmis markkinointisuunnitelma

Sitten onkin käsillä valmis markkinointisuunnitelma, jonka pohjalta pääset toteuttamaan markkinointia käytännössä. Muista, ettei markkinointisuunnitelma ole ohjekirja, jota tulee noudattaa sanasta sanaan tai jonka edes pitäisi tarjota tarkkoja ohjeita.

Markkinointisuunnitelman tarkoituksena on linjata tekeminen oikeaan suuntaan ja määritellä oleellisimmat toimenpiteet. Sitä täytyy kuitenkin myös päivittää jatkuvasti, sillä matkalla opitaan jatkuvasti asioita, jotka vaikuttavat siihen, mitä on järkevää tehdä ja mitä ei.

Ole siis valmis repimään markkinointisuunnitelma kolmen viikon päästä sen valmistumisesta mikäli huomaatkin, että kohderyhmän määrittely ja sen seurauksena kaikki muukin epäonnistui.

Markkinointisuunnitelma pohja

Tässä blogissa on esitelty yhdenlainen pohja tai pitäisikö sanoa viitekehys markkinointisuunnitelman tekoon, mutta vaihtoehtoisiakin pohjia löytyy. Olemme esimerkiksi luoneet englanninkieliselle sivullemme hieman erilaisen pohjan, joka löytyy tästä. Tuossa englanninkielisessä pohjassa on paljon samoja asioita, kuin mitä tässä blogissa on määritelty, mutta jonkin verran muitakin asioita.

Markkinointisuunnitelma pohja on myös rakennettu enemmän canvas tyyliin, eli pystyt tulostamaan tiedoston suoraan ja lähteä täyttelemään eri kohtia käsin hieman visuaalisemmin, kuin esimerkiksi tämän blogin pohjalta.

Oleellista markkinointisuunnitelma pohjan valinnassa ei kuitenkaan itsessään ole täydellisen pohjan metsästäminen, vaan käytännössä markkinointisuunnitelman teko. Hyvä markkinointisuunnitelma pohja on sellainen, joka saa sinut jäsentelemään ajatuksiasi. Markkinointisuunnitelma pohjan on kuitenkin vain tarkoitus auttaa sinua jäsentämään ajatuksiasi markkinoinnistasi ja sitä kautta kehittämään markkinointiasi.

Yhteenvetona markkinointisuunnitelmasta

Markkinointisuunnitelma on työkalu, joka helpottaa tehokkaan markkinoinnin toteuttamista. Markkinointisuunnitelman käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan se on hyödyllistä silloin, kun johdetaan isompaa kokonaisuutta tai halutaan saada kaikki työntekijät samalle kartalle.

Yhden hengen markkinointitiimi ei välttämättä hirveän tarkkaa paperille tehtyä suunnitelmaa edes tarvitse, vaikka siitä voikin olla paljon hyötyä.

On myös hyvä muistaa, että markkinoinnista saatavat tulokset riippuvat usein monista ulkopuolisista tekijöistä. Hyväkään markkinointisuunnitelma ei takaa sitä, että markkinointisi onnistuisi. Teot ratkaisevat. Jos kaipaat etenkin asiakastarinoiden hyödyntämiseen liittyvää apua markkinoinnin suunnitteluun ja fokusointiin, niin varaa aika asiantuntijamme kalenteriin tästä! Palaverista kuulet näkemystämme siitä, miten tehokasta markkinointia ja asiakashankintaa tulisi rakentaa.


Trustmary team
Trustmary team