Fallexempel: Hur vi ökade försäljningen med 139.16% med recensioner genom att minska marknadsföringsbudgeten med 21.81%

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: October 28th, 2022
mutjutin

Fallexempel: Hur vi ökade försäljningen med 139.16% med recensioner genom att minska marknadsföringsbudgeten med 21.81%

Vi blir ofta frågade hur stor skillnad det gör om man använder recensioner på rätt sätt. Det finns inget universellt svar på detta som kan appliceras på varje situation. Vi vet att i vissa situationer så gör det stora skillnader.

För att bevisa detta så utförde vi ett experiment tillsammans med Wellness Tools Group vars huvudprodukt är Mutjutin. Mutjutin är ett massageverktyg med över 30.000 användare och med kundnöjdhet på 8.8 på en 1-10 skala. Detta är alltså en produkt som användarna verkligen gillar. Mutjutin har tidigare implementerat Trustmary:s recensionsverktyg och har fått mycket positiv feedback från sina kunder. Recensionerna har däremot inte implementerats på ett effektivt sätt.

Det är därför vi bestämde att vi skulle testa och se vad som skulle hända om vi hjälpte dem att implementera recensionerna så gott vi kunde.

Utmanande utgångspunkt

Utgångspunkten kan ses som utmanande på många sätt. Marknadsföringen ROI hade inte gått bra och en tydlig riktning för förändring behövdes för att få tillbaka marknadsföringens stabila grund. Testet började den 4 juni 2019 och håller fortfarande på men för detta exemplets skull så kan vi räkna med data som går fram till den 11 augusti 2019. Testet höll alltså på mellan den 4 juni och den 11 augusti och referensperioden var mellan 27 mars och 3 juni. Implementeringsperioden och referensperioden var alltså lika långa.

När det kommer till data så finns det bara helt jämförbar data på köpvolymer och inte det faktiska köpvärdet. Även om köpvärdet höll sig ganska stabilt under hela perioden så kan man dra tydliga slutsatser från köpvolymerna. Själva följandet av köpvolymerna på den huvudsakliga annonskanalen på Facebook startade först efter det att testet hade startat och följandet av konverteringshastigheten fattades i början.

139.16% mer försäljning, 21.81% lägre marknadsföringsbudget

Testet gjordes helt på Facebook-Instagram-skalan och här är resultaten.

Antal försäljningar: Före 286 -> Efter 684; en ökning på 139.16%

Pris per köp: Före 21.69€ -> Efter 7.09€; en minskning på 67.31%

Mediabudget: Före 6203.28$ -> Efter 4850.06$; en minskning på 21.81%

Hur implementerade vi referenserna?

Referenserna användes redan på produktsidorna men hade ännu inte använts i Facebook- eller Instagram-annonser. Vi började med att justera produktsidorna lite för att göra recensionerna mer synliga och för att göra det lättare att handla. Sedan gjorde vi den största förändringen: vi skapade annonser som i grund och botten var fulla med recensioner.

Annonserna är tyvärr på finska så du kan inte värdera dem själv men du kan se de mest välpresterande annonstexterna nedan.

Slutsats

Om de används på rätt sätt så kan recensioner ge goda resultat. Det är däremot viktigt att komma ihåg att recensioner i sig inte kommer att rädda dig om de inte används på rätt sätt.

I det här fallet så användes redan vårt recensionsverktyg och den var redan inbäddad i hemsidan. Användningen av recensioner i marknadsföring hade dock i sig hade glömts bort. Som exemplet visar så ökade försäljningen mer än dubbelt trots att marknadsföringsbudgeten minskades på samma gång.

Om du vill ha liknande resultat för ditt företag, kontakta oss här!


Trustmary team
Trustmary team