Ruokaboksi: 37 % mer försäljning med ett pop-up-center

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: December 29th, 2022

Är du fortfarande osäker på hur Trustmary kan hjälpa ditt företag?

Vad sägs om att berätta att du kan få betydligt mer försäljning?

Trustmary hjälper dig att

  • samla in recensioner,
  • visa upp dem på din webbplats,
  • ta reda på det bästa sättet att använda recensioner, och
  • testa vilka granskningar som ger bäst resultat.

Testfunktionen har hittills varit en del av vårt BETA-program, som kunderna frivilligt kan anmäla sig till.

I programmet använder vi A/B-testning för att avgöra vilka Trustmary-widgetar som ger bäst resultat på din webbplats.

En av kunderna som deltar är Ruokaboksi, ett företag som regelbundet levererar recept och ingredienser till måltider (så kallade matlådor) till sina kunder.

De ville veta om recensioner faktiskt leder till ökad försäljning på webbplatsen.

Ruokaboksi genomförde två olika A/B-tester, ett på registreringssidan och ett på kassasidan.

Testerna visade att recensionswidgetar verkligen har en effekt.

Grunderna för A/B-testning

A/B-testning är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida och se vilken som leder till fler konverteringar, t.ex. försäljning eller leads.

Trafiken på webbplatsen är jämnt fördelad mellan de två versionerna. Därefter följs antalet konverteringar på varje webbplats upp. På så sätt kan vi avgöra om den ena sidan fungerar bättre än den andra.

Omvandlingar kan vara t.ex.

  • göra ett köp,
  • registrering av en produkt.
  • prenumerera på ett nyhetsbrev, eller
  • begära prisinformation.

Konverteringar mäts oftast genom klick eller formulärsändningar.

Slutligen får vi en konverteringsgrad som anger hur stor andel av besökarna som genomförde den önskade konverteringen.

a/b testing basics

I det här fallet med Ruokaboksi är konverteringshändelserna registrering och betalning.

Test 1: Videorecensioner ger fler registreringar

I det första testet mättes vilket alternativ som ger flest registreringar på webbplatsen:

a) en registreringssida med textrecensioner, eller

b) en registreringssida med videorecensioner.

Resultaten visar att webbplatsbesökare som såg videorecensioner var mer benägna att konvertera än de som såg textrecensioner.

75,4 % av dem som såg textrecensioner slutförde registreringen.

När det gäller videorecensioner var konverteringsgraden 81,4 %.

Slutsats: En sida med videorecensioner ger 8 % fler registreringar än en sida med textrecensioner.

8% more registrations with video reviews

Test 2: Fler pågående prenumerationer med popup-fönster

Kassasidan är en kritisk del av kundens resa, eftersom det är sista chansen att backa ur och inte göra ett köp.

Ruokaboksi ville testa om en popup-fönsterruta med utgångsintention skulle ha en inverkan på genomförda betalningar.

Följande popup-fönster lades till på sidan och utlöstes när kunden var på väg att lämna sidan:

ruokaboksi pop up

Popupen innehåller en recension från en nöjd kund och en rabattkod på 10 euro.

A/B-testet  visade att popup-sidan ökade antalet genomförda betalningar jämfört med sidan utan popup-sida.

Med andra ord testades popup-fönstret “mot noll”, en sida som inte innehöll något popup-fönster.

I nollalternativet var konverteringsgraden 8,1 %.

Med popup-fönster genomförde 11,1 % av besökarna köpet.

Ruokaboksi fick 37 % fler löpande prenumerationer med popup-fönster. Även om den första matlådan innehöll en rabatt var de följande lådorna till ordinarie pris.

37% more ongoing food box subscriptions with a pop up

Procentsatserna kan verka små, men de har en betydande inverkan på försäljningen. Ruokaboksi fick trots allt många nya kunder som redan var på väg att lämna webbplatsen!

Sammanfattning av resultaten

Med A/B-testning upptäckte Ruokaboksi att:

  1. Besökare som såg videorecensioner på registreringssidan konverterade 8 % mer än de som såg textrecensioner.
  2. Genom att lägga till ett popup-fönster med en recension och en rabattkod på kassasidan fick de 37 % fler prenumeranter än utan popup-fältet.

Vill du veta vad Trustmary kan göra för ditt företag?

Om du redan använder Trustmary, kontakta din kontaktperson så börjar vi med testerna!

Om du inte känner till Trustmary än,  boka ett möte med våra experter och låt oss diskutera vad som skulle fungera bäst för dig.

Se andra fallbeskrivningar


Trustmary team
Trustmary team