Fallet Kattotutka: Över 60 % ökning av kontaktförfrågningar

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: October 6th, 2023

Är du fortfarande osäker på hur Trustmary kan hjälpa ditt företag?

Trustmary hjälper dig att

  • samla in recensioner,
  • visa upp dem på din webbplats,
  • ta reda på det bästa sättet att använda recensioner, och
  • testa vilka granskningar som ger bäst resultat.

Våra nuvarande kunder har märkt betydande fördelar  efter att ha infört recensioner på sina webbplatser. De A/B-tester vi har genomfört visar samma resultat.

Testfunktionen har hittills varit en del av vårt BETA-program, som kunderna frivilligt kan anmäla sig till.

I programmet använder vi A/B-testning för att avgöra vilka Trustmary-widgetar som ger bäst resultat på din webbplats.

En av de framgångsrika kunderna är Kattotutka, ett finskt familjeföretag som specialiserat sig på takläggning och som varit verksamt i nästan 30 år.

Företaget vill att webbplatsen ska vara så användarvänlig som möjligt och bestämde sig därför för att testa hur recensioner påverkar antalet nya kontaktförfrågningar. 

Kattotutka-fallet visade att införandet av ett popup-fönster för recensioner på webbplatsen ledde till många nya kontaktförfrågningar från potentiella kunder.

Grunderna för A/B-testning

A/B-testning är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida och se vilken som leder till fler konverteringar, t.ex. försäljning eller leads.

Trafiken på webbplatsen är jämnt fördelad mellan de två versionerna. Därefter följs konverteringen på varje webbplats upp. På så sätt kan vi avgöra om den ena sidan fungerar bättre än den andra.

Omvandlingar kan vara t.ex.

  • göra ett köp,
  • registrering av en produkt.
  • prenumerera på ett nyhetsbrev, eller
  • begära prisinformation.

Konverteringar mäts oftast genom klick eller formulärsändningar.

Slutligen får vi en konverteringsgrad som anger hur stor andel av besökarna som genomförde den önskade konverteringen.

ab testing basics

I det här fallet var konverteringshändelsen sändning av en kontaktförfrågan.

Resultat: Över 60 % fler kontaktförfrågningar med en pop-up

Kattotutka lade till en popup-fönsterruta med utgångsintention på flera sidor på webbplatsen. Popup-fönstret utlöses när besökaren är på väg att lämna sidan.

Denna pop-up är sista chansen att konvertera potentiella kunder och få dem att begära mer information om tjänsterna.

Förutom en call-to-action-knapp (“Begär ett erbjudande!”) och en bild visar popup-fönstret recensioner från tidigare kunder.

pop up

A/B-testet gjordes mellan en popup och noll, vilket innebär att hälften av webbplatsbesökarna såg en popup och hälften inte.

Resultaten visar att antalet kontaktförfrågningar ökade när besökarna såg en pop-up.

Kattotutka fick över 60 % fler kontaktförfrågningar med popup-fönster med utgångsintention än utan.

Konverteringsgraden för en sida utan popup-fönster var 0,8 %. Med popup-fönster var andelen 1,3 %.

Även om siffrorna ser små ut har förändringen en stor inverkan.

Om 1,3 % av 1 000 webbplatsbesökare vill ta del av ett erbjudande om takrenovering, ger det 5 potentiella projekt mer än om det inte fanns någon pop-up på sidan.

Beroende på projektets storlek kan det innebära tusentals eller tiotusentals euro merförsäljning.

Man måste tänka på att popup-fönster med utgångsintention fångar besökare som redan var på väg att lämna webbplatsen.

Vill du veta hur Trustmary kan hjälpa ditt företag?

Kattotutka upptäckte genom A/B-testning att en pop-up med utgångsintention hjälper dem att få fler potentiella kunder. 

Vill du veta vad Trustmary kan göra för ditt företag?

Om du redan använder Trustmary, kontakta din kontaktperson så börjar vi med testerna!Om du inte känner till Trustmary än,  boka ett möte med våra experter och låt oss diskutera vad som skulle fungera bäst för dig.

Se andra fallbeskrivningar


Trustmary team
Trustmary team