Markkinoinnin johtaminen – tällaisella johtamisella saat markkinoinnistasi kaikki tehot irti

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: November 21st, 2023

Markkinoinnin johtaminen – tällaisella johtamisella saat markkinoinnistasi kaikki tehot irti

Markkinoinnin johtaminen on yhtä haastavaa kuin kaikki muukin johtaminen, ja vastaavasti ihan yhtä helppoa kuin kaikki muukin johtaminen. Oleellista on näyttää suuntaa ja pitää fokus oikeissa asioissa.

Tärkeintä ei ole saada paljon aikaiseksi, vaan saada aikaiseksi oikeita asioita. Toisaalta oikeisiin asioihin tähdätessä on tärkeintä saada niitä aikaiseksi nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Tässä viisi vinkkiä johtamiseen, jolla saat yrityksesi markkinoinnista kaikki tehot irti:

1. Määrittele budjetti ja tavoitteet

Kaikista tärkeintä on, että markkinoinnin suunta on selvillä. Toiseksi tärkeintä on, että pelimerkit, joilla tuohon suuntaan mennään ovat selvillä.

Budjetin ja tavoitteiden ollessa kaikille selkeitä ollaan jo pitkällä. Teoriassa kaikkien asianosaisten ei tarvitse olla näistä asioista kartalla, mutta työ harvemmin tuntuu kovin merkitykseltä ellei hahmota isoa kuvaa.

2. Luo selkeä polku tavoitteita kohti ja määrittele välitavoitteita, jotka osoittavat suunnan olevan oikea

Tavoitteiden ja pelimerkkien ollessa selvillä on syytä alkaa maalata polkua tavoitetta kohti. Erityisen tärkeää on luoda matkan varrelle tarkistuspisteitä, jotka osoittavat suunnan olevan oikea.

Jos tavoitteena on esimerkiksi tehdä kauppaa markkinoinnin avulla, täytyy ennen kaupantekoa saada liidejä, ja liidejä ennen sivuille väkeä. Jotta sivuille voidaan saada väkeä, täytyy tehdä asiat x, y, z ja niin edelleen.

Polun maalaaminen välitavoitteiden kautta kohti ultimaattista tavoitetta luo kuitenkin selkeän pohjan tehtävien priorisoinnille.

3. Ohjaa markkinoinnin tekemistä sprinteissä

Yksi parhaista tavoista priorisoida tehtäviä on käyttää markkinoinnissa SCRUM:ia tai muuta vastaavaa viitekehystä fokuksen ylläpitämiseksi.

Kaksi viikkoa on usein sopiva kesto sprintille. Sprintin alussa määritellään selkeästi sprintin tehtävät ja tavoitteet. Tämän jälkeen kahden viikon aikana suoritetaan kyseiset tehtävät. Jos sprintin aikana tulee uusia ideoita, ne siirretään backlogiin. Backlogista ne priorisoidaan seuraavaan sprinttiin tehtäväksi, mikäli ne ovat relevantteja.

Sprinttien hyödyntäminen pitää fokuksen olennaisessa. Ilman sprinttejä tai muuta vastaavaa toimintapaa fokus karkaa herkästi varsin epäolennaisiin asioihin, kuten yksittäisiin kampanjoihin, jotka eivät isossa kuvassa tuo minkäänlaisia tuloksia.

4. Luo markkinoinnille syvempi merkitys

Tuloksen tekeminen on toki ensisijainen asia, jotta töitä on myös jatkossa tarjolla. Maksimitehon saamiseksi on markkinoinnilla kuitenkin hyvä olla myös syvempää merkitystä.

Tämä kiteytyy usein yrityksen missioon, visioon tai muuhun vastaavaan. Sisältömarkkinoinnissa ”syvempänä” tarkoituksena toimii usein asiakkaiden auttaminen. Jos myy esimerkiksi lämpöpumppuja, on varsin relevanttia kirjoittaa tekstejä energiansäästöstä yleisemmin ja tarjota siihen erilaisia vinkkejä. Tätä kautta autetaan asiakkaita jo ihan markkinoinninkin avulla säästämään rahaa ja luontoa. Intressinä on toki yhä myydä lämpöpumppuja.

Vastaavasti markkinoinnista kirjoitettaessa voi intressinä olla auttaa suomalaisia yrityksiä tekemään parempaa markkinointia ja tätä kautta kasvamaan ja kansainvälistymään tehokkaammin ja siten tuomaan vaurautta ja hyvinvointia Suomeen.

5. Luo turvallinen ilmapiiri kokeilla uusia asioita, epäonnistua ja onnistua

Huom! Epäonnistuminen tulee sanakirjassa ennen onnistumista. Niin se tulee myös markkinoinnissa. Oleellista ei ole niinkään, että onnistumisista palkitaan, vaan että markkinointia tekevät ovat sen verran turvallisessa ympäristössä, että he uskaltavat epäonnistua ja tehdä niitä päätöksiä, jotka ovat heidän mielestään parhaita.

Mikäli epäonnistumiset pelottavat, menee homma herkästi johdon peesaamiseksi eikä tuloksia synny, koska johdolla ei ole riittävästi aikaa miettiä markkinointia. Jotkut yritykset vievät tämän niin pitkälle, että juhlivat epäonnistumisia. Se ei ole välttämätöntä, mutta epäonnistumiset joka tapauksessa kuuluvat markkinointiin.

On kuitenkin syytä muistaa, ettei epäonnistumisten kuuluminen markkinointiin tarkoita, että olisi hyvä ajatus vetää koko markkinointibudjetti vessanpöntöstä alas. Jos markkinointi ei tuota tuloksia, markkinoinnin tekijät eivät osaa asiaansa. Pienet epäonnistumiset voivat kuitenkin olla välttämättömiä isossa mittakaavassa onnistumisen kannalta.

Luumme tarvitsevat tärähtelyä, mutta eivät kestä suhteettoman suuria tärähdyksiä. Samaan tapaan kannattaa markkinoinnissa etsiä se skaala, millä epäonnistuminen kannattaa, jotta saadaan arvokasta palautetta siitä mikä toimii ja mikä ei.

Jos jollekin jäi logiikka epäselväksi, niin on eri asia hypätä sata kertaa metrin korkeudesta kuin kerran sadan metrin korkeudesta.

Yhteenvetona markkinoinnin johtamisesta

Markkinoinnin johtaminen on johtamista siinä missä muukin johtaminen. Kuten johtamisessa yleensäkin, on myös markkinoinnin johtamisessa tärkeää pitää fokus oikeissa asioissa ja suunta selkeänä. Samalla pidetään kaikki markkinointia tekevät kartalla siitä, miksi mitäkin asioita tehdään. Tällöin he osaavat nostaa mahdolliset epäkohdat esille ja testata uusia asioita, jotka sopivat kokonaiskuvaan.

Lue myös: Mitä eroa on hyvin tehdyllä markkinoinnilla ja huonosti tehdyllä markkinoinnilla?

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!


Trustmary team
Trustmary team