5 parasta kyselytyökalua vuonna 2024

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: January 18th, 2024

Markkinoilla on monenlaisia kyselytyökaluja, mutta vain harva tarjoaa suomeksi koko järjestelmän sekä asiakaspalvelua ongelmatilanteissa

Testaa Trustmarya ilmaiseksi

5 parasta kyselytyökalua vuonna 2024

Menestyvä yritys tuntee asiakkaansa. Tärkeää on tuntea erityisesti, mitä asiakkaat ajattelevat tuotteesta ja millainen kokemus heillä on asioinnista yrityksen kanssa. Yksi tehokkaimmista tavoista kerätä tietoa tästä on asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttäminen. Kyselyjen avulla on mahdollista kerätä täsmätietoa olennaisimmista kysymyksistä juuri oikealta asiakkaalta ja juuri oikealla hetkellä.

Kyselyjä voidaan laatia helposti kyselytyökalujen avulla. Kyselytyökalujen avulla monipuolistenkin kyselyjen laatiminen käy helposti ja saatuja vastauksia pystytään analysoimaan ja hyödyntämään tehokkaasti.

Kyselytyökaluja kannattaa käyttää, jotta kyselyt saa rakennettua riittävän monipuolisiksi ja yksityiskohtaisiksi. Vastauksia pitää pystyä analysoimaan. Vastausvaihtoehtoja täytyy olla useita ja kysymyksiä eri tyyppisiä. Kysymysten täytyy edetä eri tavoin riippuen asiakkaan vastauksista. Kysely pitää saada yrityksen näköiseksi ja tuntuiseksi, ja kyselyn täyttämisen täytyy olla miellyttävä kokemus asiakkaalle. Lisäksi on suuri etu, jos kerättyä asiakaspalautetta voidaan suoraan hyödyntää markkinoinnissa — ottaa posiitiviset palautteet käyttöön tuotteen tai palvelun mainoksina.

Mikään yksittäinen työkalu ei sovellu jokaiseen tehtävään. Riippuu tarpeesta, mikä kyselytyökalu on optimaalisin. Myös hinnoittelu ja ilmaisversioiden ominaisuudet vaihtelevat, ja työkalujen käytettävyydessä on eroja. Vuonna 2024 tarjolla on kuitenkin sen verran laaja paletti erilaisia työkaluja, että niiden joukosta löytyy varmasti pätevä vaihtoehto kuhunkin tarpeeseen. Olemme luetelleet alle viisi laadukasta kyselytyökalua, jotka edustavat alan parhaimmistoa.

1. Trustmary

Trustmary on kyselytyökalu, joka mahdollistaa kyselyjen luomisen lisäksi vastausten tehokkaan analysoimisen ja asiakaspalautteen hyödyntämisen markkinoinnissa. Kyselyjen luominen Trustmaryn avulla on helppoa, ja työkalu mahdollistaa vastausten keräämisen automatisoinnin. Lisäksi Trustmaryn avulla voidaan laskea vastauksista NPS-luku, joka kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaasi suosittelevat tuotettasi muille käyttäjille.

Trustmary menee kuitenkin vielä pidemmälle. Sen avulla asiakaspalaute muuttuu markkinointityökaluksi. Työkalu kerää asiakkaiden jättämän palautteen ja voit asettaa palautteen julkaistavaksi automaattisesti sivustollasi. Näin keräät aitoja asiakassuosituksia markkinointisi tueksi helposti ja vaivatta.

Asiakkaat voivat jättää palautetta paitsi tekstimuodossa myös videoina. Videomuotoinen suositus asiakkaalta on kullanarvoinen mainos. Työkalu kerää sekä teksti- että videopalautteen automaattisesti.

Kokeile Trustmarya ilmaiseksi ja tutustu rauhassa sen monipuolisiin ominaisuuksiin.

2. SurveyMonkey

SurveyMonkey on alan suurimpia toimijoita. SurveyMonkeyn menestys perustuu sen monipuolisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Sen avulla pystyy luomaan erittäin monipuolisia kyselyitä todella helposti ja nopeasti.

SurveyMonkeyn kyselyt luodaan valmiiden pohjien päälle. Näin kyselyjen luonti on todella helppoa. Erilaisia formaatteja on lukuisia, ja kyselyt voidaan luoda etenemään monella tavalla hyödyntäen edistynyttä ehdollista logiikkaa: kyselyä täyttävät asiakkaat eivät kaikki saa samoja kysymyksiä, vaan jatkokysymykset valikoituvat asiakkaan antamien vastausten perusteella. SurveyMonkey paketoi kerätyn datan helposti ymmärrettävään ja käsiteltävään muotoon ja tarjoaa tehokkaita työkaluja palautteen analysointiin.

3. Typeform

Typeform on suosittu kyselytyökalu, jonka erikoisalaa on erityisen asiakasystävälliset kyselyt. Kyselyt tuntuvat enemmänkin keskusteluilta ihmisen kanssa kuin lomakkeen täyttämiseltä. Typeformin kyselyiden vastausprosentti onkin kilpailijoitaan korkeampi.

Typeformin kyselyt hyödyntävät edistynyttä ehdollista logiikkaa, eli asiakas saa itselleen kustomoituja kysymyksiä riippuen omista vastauksistaan. Kyselyjen laatiminen on helppoa ja intuitiviista, ja mahdollisuudet kysymysten ja kyselyn rakenteen kustomointiin ovat todella laajat.

Typeform ei kuitenkaan tarjoa erityisesti työkaluja vastausten analysointiin ja hyödyntämiseen. Sen laajat kustomointimahdollisuudet ovat myös tarpeettoman monimutkaiset yksinkertaisten kyselyjen teettämiseen. Typeform on siis optimaalinen työkalu laajojen ja yksityiskohtaisten kyselyjen toteuttamiseen, mutta tarpeettoman monimutkainen yksinkertaisiin kysymyksiin ja puutteellinen vastausten analysointiin. 

4. Survey Sparrow

Survey Sparrow on niin ikään kyselytyökalu, jonka kyselyt tuntuvat palautteen antajista kuin ihmisen kanssa chattailulta. Survey Sparrowin kyselyt on suunniteltu etenemään kuin keskustelu kahden ihmisen välillä. Sekä kysymysten eteneminen että kyselyiden visuaalinen suunnittelu ovat erityisen asiakasystävällisiä. Survey Sparrowilla onkin erittäin korkea kyselyn loppuun viemisen prosentti. 

Toinen Survey Sparrowin vahvuus on kyselyjen tehokas jakaminen eri kanavien kautta. Kyselyt voidaan välittää asiakkaille helposti ja nopeasti eri sosiaalisten medioiden kautta, sähköpostitse tai tekstiviestitse.

5. Google Forms

Google Forms on täysin ilmainen työkalu, jota käyttääksesi tarvitset vain Google-tilin. Google Forms on yksinkertainen ja helppokäyttöinen, ja se tarjoaa jopa laajemmat ominaisuudet kuin muiden työkalujen ilmaisversiot. Monipuolisuudessa se kuitenkin jää maksullisille kilpailijoilleen jalkoihin.

Google Forms tarjoaa vain muutaman kysymystyypin, ja mahdollisuudet kustomointiin ovat hyvin rajalliset. Toisaalta Google Forms tarjoaa joitain ominaisuuksia, joita ei löydy melkein mistään muusta ilmaisesta kyselytyökalusta. Kysymysten ja vastausten määrää ei ole rajoitettu lainkaan. Kysymysten etenemisessä voi myös käyttää ehdollista logiikkaa, mikä on yleensä maksullisten versioiden ominaisuus. Google Formsin ehdollinen logiikka tosin on melko rajoittunutta.

Yhteenveto

Kyselytyökaluista ei vuonna 2024 ole pulaa. Tässä esiteltyjen viiden työkalun lisäksi markkinoilla on lukuisia muitakin vaihtoehtoja. Ominaisuuksina työkaluista löytyy paljon muutakin kuin pelkästään erityyppisiä kysymyksiä. Riippuu yrityksen tarpeista, mikä työkalu on oikea valinta. Varmaa on kuitenkin se, että oikea työkalu löytyy, sillä tarjolla on niin laaja kauttaus hyviä ja tehokkaita apuvälineitä kyselyjen laatimiseen.


Trustmary team
Trustmary team