Varför besökare från sökmotorer är så värdefulla

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: January 13th, 2022

Varför besökare från sökmotorer är så värdefulla

Search engine optimization är en väldigt central del av den digitala marknadsföringen och många företag är mycket beroende av den.

Till exempel så är Hubspots inbound-modell beroende av nya besökare till hemsidan som kommer från sökmotorer. Jag är själv inte så säker på va skillnaden mellan inbound och outbound marketing är.

Search engine optimization ses ofta som långsiktig investering, som det är. Någonting som däremot är intressant med SEO är att trafik genererat från sökmotorer är ofta mycket varmare än trafik från sociala medier och bannerannonser.

Varför är trafik från sökmotorer så värdefull?

Det geniala med SEO baseras till stor del på att nå ut till människor som för tillfället söker efter information om en speciell produkt eller tjänst. Detta kanske låter uppenbart, i jämförelse med sociala medier.

På sociala medier så scrollar människor impulsivt bara igenom deras feed och de letar inte efter någon speciell service. Ofta tittar man bara på nyheter, ser vad sina nära och kära delar eller bara spenderar sin tid. Även om man har det rätta för att locka nya kunder så är det oftast inte rätt sammanhang för att göra om en användare till en kund.

Med sökmotorer så är det ofta att det har hänt någonting i personens liv som har gjort situationen mer akut, vilket har fått personen att agera. Personen letar efter information och vill konsumera content som relaterar till ämnet.

Som analogi så kan man använda två elever. Ena vill lära sig själv och den andra tvingas till att lära sig. En sökmotorsanvändare vill lära sig medan sociala medier-användaren tvingas att lära sig.

Vilken är då bättre?

Problem med volymer

Search engine optimization är ganska fantastiskt eftersom att du når ut till människor vid precis rätt tillfälle. Detta betyder dock inte att det alltid är klokt eller kostnadseffektivt. Problemet har ofta med volymer att göra.

Det är bra att få precis rätt människor till din hemsida, men det finns bara ungefär 10 sådana personer och du kan inte direkt betala mycket för bara de 10. På grund av detta så är nyckelordsforskning vanligtvis det första man gör med search engine optimization.  Detta innebär att du definierar de söktermerna som du vill bli hittad genom och som har tillräckligt med sökvolym för att det ska vara logiskt.

Det som står på spel när det gäller söktermer är logiskt. Det är annorlunda på sociala medier eftersom att det finns väldigt mycket utrymme för annonsering. Teoretiskt sett så finns det oändligt mycket eftersom att problemet ofta inte ligger i volymerna av annonseringen utan snarare storleken av målgruppen.

Att komma igång

Som tumregel så kan det vara bra att börja med sökningar som är nära ditt köpval. Första steget är ofta att man forskar på söktermer och definierar olika sökningar. 

Det är typiskt att man nära köpbeslutet letar efter hur andra har upplevt dina tjänster, till exempel: ’’upplevelser med Trustmary’’.

När sökningen nära köpbeslutet väl har gjorts så expanderar man ofta på sökningen till det stadiet som den potentiella kunden bara letar efter information, till exempel: ’’Hur mycket sparar en värmepump på energikostnader?’’. Detta exempel är inte troligt att vara en vanlig sökning, men en söktermsstudie kan hjälpa dig att ta reda på vad som är relevant till det informationssökandestadiet.

Var börjar man?

Vi rekommenderar att du startar med sökningar som är nära köpbeslutet, d.v.s ’’upplevelser med ditt företag’’. Du kan också börja med att studera sökord, men i vanliga fall så bör du fokusera på söktermer som den nämnda. 

Att producera content är i slutändan nyckeln. Vi specialiserar oss i content som hjälper potentiella kunder att göra det där köpbeslutet.


Trustmary team
Trustmary team