Inbound marketing – hur du genererar mer försäljning med hjälp av inbound marketing

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: October 2nd, 2023
results with inbound marketing

Inbound marketing – hur du genererar mer försäljning med hjälp av inbound marketing

Inbound marketing är ett begrepp som introducerades av HubSpot. Det innebär den marknadsföring som kommer att leda till att den potentiella kunden av eget initiativ går in i företagets marknadsföringscirkel. 

Inbound marketing kan ses som själva magneten som attraherar kunderna. Outbound marketing, å andra sidan, kan ses som en megafon för att nå ut med sitt budskap oavsett om åhörarna vill det eller inte. 

Inbound marketing är en trendig term som till viss del överlappar med flera andra begrepp och koncept som används inom marknadsföringsbranschen. Exempel på sådana är innehållsmarknadsföring och samtyckesbaserad marknadsföring, ett begrepp introducerat av Seth Godin. 

Vad är det för egentlig skillnad mellan inbound- och outbound marketing?

Cold calling ses ofta som den raka motsatsen till inbound marketing. De som förespråkar inbound marketing säger ofta att cold calling inte är effektivt nu för tiden. Inbound marketing och aktiv försäljning, som cold calling är en viktig del av, spelar dock inte ut varandra. 

Det är svårt att dra en tydlig linje mellan inbound- och outbound marketing. Syftet med den första är att locka kunderna närmare företaget och dess tjänster, men den första kontakten behöver alltid ske någonstans. 

Låt oss titta närmare på detta med hjälp av några exempel:

  1. Är det inbound marketing om man använder sig av Facebook för att marknadsföra och köpa uppmärksamhet?

Generellt är svaret ja på den frågan, men i detta fallet så har inte kunden frågat om att bli utsatt för ditt budskap och de har inte heller frivilligt närmat sig ditt företag för att bli det. Vad är då egentligen skillnaden mellan det och cold calling, till exempel?

  1. Är det inbound marketing om du köper placeringar från Google Ads och tvingar ditt företag högre upp bland toppsökresultaten, även om det kan finnas andra företag som enligt Googles algoritm skulle bättre svara på kundernas frågor?

Ännu en gång så är svaret på den frågan ofta ja, men vad är det för skillnad mellan detta och till exempel cold calling?

  1. Är det inbound marketing om du marknadsför genom människor som har mycket influens på Instagram eller LinkedIn för att skapa medvetande om ditt företag hos potentiella kunder?

Detta klassas också ofta som inbound marketing, men på samma sätt så tvingar du på potentiella kunder ditt budskap.

Den enda rationella skillnaden mellan inbound- och outbound marketing är huruvida din marknadsföring är användar-centrerat eller om den fokuserar på själva produkten eller tjänsten. Försöker du tvångssälja dina produkter och tjänster eller försöker du hjälpa din potentiella kund även innan de handlar från dig? Kanalen du använder för att kommunicera med kunden kanske inte spelar så stor roll trots allt, även om cold calling ofta ses som en mer obekväm och mindre serviceinriktad form av marknadsföring än till exempel Facebook.

Hur sätter man igång med inbound marketing?

I praktiken så är inbound marketing en långsiktig och användarorienterad utveckling av marknadsföring. Ett bra ställe att börja på är att fundera över de problem och utmaningar dina kunder kan ha. 

Vilka är de mest kritiska problemen kunden har?

Vad är det de frågar säljarna?

Vad är det de googlar?

Svaren till dessa frågor skapar en lista över ämnen som du kan diskutera i din inbound marketing. Generellt så är Googles statistik över sökvolymer en bra grund för din inbound marketing eftersom att det gör det lättare att undvika göra generaliseringar baserade på individuella fall. 

Inbound marketing-plan

När du har ett hum om vilka ämnen dina kunder är intresserade av så bör du börja bygga en konkret plan. Åtminstone följande punkter bör övervägas när man skapar planen:

  1. Mål och budget

Vilka resultat vill du ha och hur mycket resurser krävs för att uppnå dessa mål? Sätt tydliga mål för försäljningen, skapa en konkret budget och planera hur allt ska fördelas.

  1. Hur blir kunder intresserade av dina tjänster? Vilken typ av content och söktermer bör användas för att attrahera kunder?

Du kan gå igenom och prioritera alla olika söktermer med hjälp av lite efterforskningar. Det är speciellt viktigt att definiera söktermer som har den största potentialen för affärer, men som har minst konkurrens. 

  1. Vilka ämnen är så viktiga för kunden att de kan tänka sig att lämna ut sin kontaktinformation för att få mer information om ämnet?

Definiera olika lead-magneter för de olika stegen av köpprocessen. Om du kontaktar säljare till exempel så är ämnet kanske en onlinekurs i försäljning. Kolla in vår försäljningsskola här.

  1. Hur övertygar vi kunder att vår lösning verkligen fungerar för deras situation?

Även om du har fått kundens kontaktinformation och hen är intresserad av din tjänst så behöver det inte betyda att kunden är säker på att du är den bästa leverantören. 

Även om all annan inbound marketing är bra gjord, är inte änden på tratten inte väl uttänkt så kommer dina kunder endast vara uppvärmda för att sedan tas av dina konkurrenter. Vanligtvis så är opartiska referenser, kundupplevelser, jämförelser och liknande content det bästa sättet att övertyga en potentiell kund på.

  1. Hur delar vi ut den skapade contenten?

Även om du skulle ha skapat bra content och bra lead-material så skulle du inte få resultat om kunderna inte kunde hitta det du producerat. I det här stadiet så kan man överväga att använda olika kanaler, både organiskt och genom betald marknadsföring. Möjliga kanaler kan vara Facebook, Instagram, Search Engine Optimization, Google Ads, Linked, och så vidare.

  1. Schema och uppdelning av uppgifter 

Vad gör vad och när? Man får ofta inte mycket vettigt gjort om man inte har en tydlig tidsplan och ansvariga människor. Schemaläggning kan alltså vara den viktigaste delen när det kommer till en designprocess. 

  1. Uppföljningsprocess

Mät resultaten med jämna mellanrum. Man kan till exempel ha ett möte med marknadsförings-och säljavdelningarna den första måndagen varje månad. På det mötet diskuterar ni förra månadens resultat och planerar uppgifter för följande månad. 

Exempel på inbound marketing

Det finns många exempel på bra inbound marketing. Organisationer som HubSpot eller digitalmarketer.com kan ses som utmärkta exempel. 

Som ett konkret exempel så är det däremot förmodligen lättast att använda vår egen inbound marketing som exempel. På vår hemsida så kan du hitta guider, försäljningsskola och andra omvandlingspunkter som möjligheten att gå med i en maillista, boka en tid för en demonstration och möjligheten att fråga efter en kontakt. Vi använder oss speciellt av Facebook och Instagram, men också LinkedIn, Google Ads och search engine optimization för att driva trafik till dessa omvandlingspunkter.

Vi guidar våra besökare på sociala medier till vår hemsida och försöker att göra dem till leads, som vi sedan värmer med kundrekommendationer och annan content. De leads med mest potential kontaktas direkt av en försäljare. Försäljaren kontaktar däremot en lead bara när det verkar varm nog.

Många tror att inbound marketing kombinerar fina och komplexa trattar men i praktiken så drivs trafiken direkt till våra guider eller försäljningsskola. Våra guider och kurser är så bra designade så att vi billigt kan få kontaktinformationen från våra potentiella kunder. 

Att rikta in sin marknadsföring och att optimera kräver såklart sina egna trick, vilket inte är vad denna artikel handlar om, men processen i sig är ganska simpel: producera relevant content, dirigera människor till intressanta lead-magneter, övertyga dina leads med kundrekommendationer och stänga affären. 

Jag vill lära mig mer om inbound marketing – vad för slags utbildningar inom inbound marketing finns det?

Jag tycker att det bästa sättet att lära sig på är att utföra det i praktiken. För att få inspiration så kan du följa hur andra säljer sina produkter eller tjänster och applicera detta på din egna inbound marketing. HubSpot har sin egna inbound marketing kurs som du definitivt kan dra fördelar ifrån. Det är däremot viktigt att komma ihåg att det är svårt att lära sig viktiga saker från kurserna om du inte övar på det du lär dig.

Om du tar en utbildning eller kurs, prova det du färdig i praktiken. När vi erbjuder våra kunder utbildning så diskuterar vi även grunderna inom inbound marketing men vi har inte ännu omfattande utbildningsmaterial inom området. 

I praktiken så är inbound marketing effektivt implementerad digital marknadsföring, vilket betyder att all utbildning gällande digital marknadsföring kan vara användbar. Här är några några exempel på  utbildningsmaterial som kan vara användbara:

Utbildningar från HubSpot

Utbildningar på digitalmarketer.com

Seth Godins marknadsföringsseminarium

Det finns även flera kurser inom ämnet på Lynda

Sammanfattning

Det finns många sätt som man kan föra inbound marketing på. Det kan på ett sätt vara synonymt med effektiv digital marknadsföring. Inbound marketing inkluderar inte aktiv försäljning men inbound och cold calling kan faktiskt stödja varandra. 

Inbound marketings viktigaste funktion är att driva försäljning och i många fall så erbjuder den många olika verktyg för att öka försäljning. Den passar dock inte in på alla fall och bör därför inte ses som ett magiskt trick. 

Det är också värt att komma ihåg att även om inbound marketing ofta associeras med HubSpot så är effektiv sådan inte helt beroende av HubSpot. HubSpot kan vara hjälpsamt att använda när man implementerar effektiv inbound marketing men det även finns andra lösningar och alternativ på marknaden. 

Sist men inte minst, när du tänker på inbound marketing så behöver du alltid tänka på hela processen och iallafall försöka mäta den. Leads och synlighet är helt värdelösa om de inte omvandlas till försäljning. Håll därför dina mål i åtanke när du planerar din inbound marketing. 


Trustmary team
Trustmary team