3 sätt att förbättra din strategi för att få nya kunder

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: March 27th, 2024

Med tiden blir det svårare och svårare att få nya kunder. Priset för att få nya kunder har ökat med 50% under de senaste fem åren och ökningen förväntas fortsätta öka mycket snabbare i framtiden.

Detta betyder att det kommer att kosta allt mer att bedriva företag och kostnaden för marknadsföring kommer att öka. Företag med en bra kundförvärvningsstrategi kommer på så sätt att uppleva en mycket bra ROI.

Hur kan man då gå tillväga för att kunna få nya kunder utan att behöva betala den alltmer ökade kostnaden? Hur får man nya kunder varje månad?

Här kommer tre tips på hur du förbättrar din kundförvärvningsstrategi och hur ditt företag kan sticka ut ur mängden.

1. Sätt långsiktiga mål

Din strategi bör vara driven av långsiktiga mål eftersom att nya kunder idag inte nödvändigtvis behöver betyda nya kunder imorgon.

Har du en stabil plan för de närmaste åren?

Om du driver en aggressiv kampanj på Instagram som gör att ditt företag genererar en viss summa av nya kunder varje dag, så kommer denna strategi endast att fungera så länge kampanjen är igång.

Vad händer när kampanjen är avslutad?

Har du någon alternativ strategi?

Detta är en anledning till att de flesta företag idag investerar i SEO eftersom att det erbjuder en chans att fortsätta synas och erhålla sig ett jämt flöde av nya kunder under många kommande år.

Försäkra dig alltså om att din strategi räknar in de kommande åren.

2. Förstå CAC och CLV

En kundförvärvningsstrategi utan att beräkna kostnaden för att erhålla sig kunderna, ‘’customer acquisition cost’’ (CAC), och utan att beräkna hur mycket relationen till kunden är värd, ‘’customer lifetime value (CLV), är ett grovt misstag. Att mäta CAC och CLV innebär att du kan ta reda på hur långt tid det tar för dig att få tillbaka värdet för dina investeringar.

Det är nödvändigt att skapa en balans mellan CAC och CLV, vilket i praktiken  innebär att CAC bör vara lägre än CLV eftersom att det är den enda sättet för ditt företag att vara hållbart i längden.


Tyvärr så fokuserar de flesta företagen inte på dessa mätstockar utan tittar endast på hur många nya kunder de får, och så länge företaget får nya kunder och de tjänar en någorlunda bra vinst varje månad så måste det gå i rätt riktning.


Detta är däremot inte fallet.

Du kan i själva verket betala mycket stora kostnader för att få in dessa kunder. Man kan alltid förbättra sig och en välgrundad affärsmodell är någonting du bör sträva mot.

3. Få rätt kunder

Alla kunder ditt företag får är inte ‘’rätt’’. Enligt den kände Pareto Principle så kommer 80% av effekten från 20% av ansträngningarna. Översätter man detta till försäljning och marknadsföring så betyder det alltså att 20% av dina kunder står för 80% av vinsten.


Det huvudsakliga fokuset för din strategi bör alltså ligga på dessa 20% av din kundkrets som driver 80% av vinsten. Det är inte en lätt uppgift att hitta dessa 20% eftersom att man behöver data, marknadsundersökningar och mycket utförliga analyser av den marknaden du vill sälja på. Detta bör ändå vara din högsta prioritet.

Allt eftersom du får dessa fasta kunder som ger stor vinst så måste du försöka behålla de.
Forskning visar att det kostar 5 gånger mer att få en ny kund än att behålla en du redan har.


En målinriktad kundförvärvningsstrategi tillsammans med en stark bibehållandestrategi är det ditt företag behöver och kommer att göra dig ledande på marknaden.

Slutsats

Du kan inte bara skapa en strategi för att erhålla dig nya kunder och sedan luta dig tillbaka och stå fast vid den. Du måste alltid förbättra den när det behövs och vara flexibel.Tveka inte heller på att ändra på din strategi. För att kunna förbättra den så måste du gå tillbaka till din kund för värvningsstrategi och bättra på den iallafall några gånger per år baserat på vad som fungera och vad som inte gör det.Det finns bara ett sätt att få lojala kunder som betalar mycket under en längre tid.


Trustmary team
Trustmary team