Att förbättra kundupplevelsen – 7 sätt du kan förbättra kundupplevelsen på

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: January 13th, 2022

Att förbättra kundupplevelsen – 7 sätt du kan förbättra kundupplevelsen på

Utvecklingen av kundupplevelsen har kommit upp på fler och fler företags agenda då de insett hur viktigt det är. Det är inte så konstigt att man kallar NPS, en av de mest vanliga mätstockarna som används för att mäta kundupplevelse, för ’’det enda numret som måste öka’’.

Allt eftersom att konkurrensen intensifierar sig år för år så har det blivit nödvändigt att utveckla kundupplevelsen, snarare att det är en möjlighet, i många områden.

Det är däremot få företag som vet exakt hur man kan förbättra kundupplevelsen eller mäta den.

I detta blogginlägg går vi därför över 7 konkreta tips på hur du kan förbättra kundupplevelsen.

7 sätt du kan förbättra kundupplevelsen på

1. Mät kundupplevelsen

Att utveckla kundupplevelsen börjar alltid med att man mäter den. Det är svårt att utveckla någonting om du inte vet vad det är du behöver förbättra. Du kan snabbt komma igång med mätandet med att till exempel använda gratisversionen av vår app.

2. Lär känna dina kunder bättre

Ju bättre du känner dina kunder och dess behov, desto lättare blir det för dig att svara på dessa behov.

Detta kanske är självklart men i många fall är det inte det eftersom att kunderna genom kundundersökningar tar upp problem som företaget inte var medvetet om.

3. Definiera en perfekt kundupplevelse

Genom att definiera hur en perfekt kundupplevelse skulle se ut så konkretiserar du det ditt företag har att erbjuda och vem det passar för. När du vet vad dina ideella kunder vill ha och hur du möter dess behov, oljudet från utanför din målgrupp kommer inte längre att påverka med din kundupplevelseutveckling.

4. Förbättra kundupplevelsen med nya kundrecensioner

Potentiella kunder behöver relevant information för att stödja deras beslut. Medan recensioner och kundberättelser förbättras så förbättrar de även en kunds upplevelse när hen kan identifiera sig med personen i recensionen.

5. Optimera flöde snarare än resurser

Flödestänk hjälper väldigt mycket när man utvecklar kundupplevelser. Om du endast tänker på ditt företag utifrån ett resursperspektiv så kommer du aldrig att uppnå den typen av kundupplevelser du kan få genom att optimera ditt flöde.

6. Interagera med din målgrupp där den är

Om din målgrupp aktivt använder Twitter, interagera med dem där. Om de använder Reddit så bör du vara aktiv där. Ingen social media har ett inneboende värde men för kundupplevelsen så är det användbart att vara tillgänglig på de kanaler dina kunder använder.

7. Personalisera och/ eller segmentera din marknadsföring

Marknadsföring har en roll att spela i kundupplevelsen och om du behandlar alla dina kontakter som en enda stor massa så kommer kundupplevelsen aldrig att vara optimal. Genom att på ett smart sätt segmentera dina e-postlistor och målgrupper så garanterar du en bättre kundupplevelse.

Sammanfattning

Kundupplevelser kan förbättra på många olika sätt men en universell lösning som skulle göra stor skillnad är svår att inkludera i ett blogginlägg.


Trustmary team
Trustmary team