5 månader av SEO-utveckling för Trustmary – Vilka resultat fick vi? (732% tillväxt)

Trustmary teamTrustmary team
Senast redigerad: 31 augusti 2022

5 månader av SEO-utveckling för Trustmary – Vilka resultat fick vi? (732% tillväxt)

Det finns alla typer av SEO-mästare och legender på nätet. Vissa säger sig lära ut hur man tjänar 20.000 dollar i passiv inkomst med sökmotorsoptimering och affiliate marknadsföring på bara tre månader. Andra mer extrema säger lugnt att SEO är en process som får resultat i länden och att det inte finns några direkta vinster. Vi borde prata om år snarare än om månader.

Personligen anser jag mig inte vara en SEO-guru på någon nivå, även om jag har studerat det ganska mycket. Det finns däremot tusentals SEO-gurus som har mycket mer erfarenhet än vad jag har.

För detta inlägg så har jag sammanställt mina erfarenheter med Trustmary’s SEO och vad jag ser fram emot att göra i framtiden.

Jag kommer också att gå igenom vår SEO för Finland och Sverige, men fokusera i huvudsak på vår engelska sida.

Resultaten är från augusti till december 2019. Jag kommer bara att titta på figurerna på en månatlig basis så att alla små fluktuationer är exkluderade. Jag fokuserar också på folk som landar på sidan och inte så mycket på våra rankningar på Google eller de intrycken vi får.

Sammanfattade SEO-resultat

Engelska versionens organiska besökare: 143 -> 1190, 732% ökning

Svenska versionens organiska besökare: 17 -> 57, 235% ökning

Finska versionens organiska besökare: 802 -> 1592, 98,5% ökning

Engelska versionens SEO-resultat mer specifikt (trustmary.com)

– Augusti 2019: 143 organiska besökare.

– September 2019: 201 organiska besökare.

– Oktober 2019: 353 organiska besökare.

– November 2019: 766 organiska besökare.

– December 2019: 1190 organiska besökare.

Nedan är sidorna med flest besökare från augusti till december 2019:

Nedan är organiska besökartrenden över samma period:

Vilka är aspekterna kring sökmotoroptimering?

Vi har delat upp vår SEO i fyra olika områden:

  1. Innehåll

Detta är i huvudsak blogginlägg. Då jag tog en snabb titt på WordPress så finns det totalt 68 blogginlägg, inkluderat 12 schemalagda blogginlägg. Ungefär ¼ av dessa släpptes innan augusti, i huvudsak i juli. De flesta kommer från augusti och efter. Man kan i stora drag säga att 40 inlägg har släppts på engelska.

Det kommer att fortsättas vara mycket arbete med innehåll i framtiden och många misstag har gjorts med innehållet än så länge. Valet av ämnen har varit ganska slumpmässiga och kunde ha varit mer fokuserade. Fokuset har alltså legat mer på kvantitet snarare än på de faktiska ämnena.

Målet var inte riktigt att varje inlägg skulle rankas högt utan snarare att skriva så mycket att vissa av de skulle rankas.

  1. Intern länkning och struktur

Intern länkning är någonting jag utvecklar då och då, kanske en gång varje två månader. Jag har inte alltid varit så prickfärdig med det när jag har publicerat nya blogginlägg.

När det kommer till struktur så har det inte gjorts så stora förändringar under denna period.

  1. Sidohastighet och de tekniska bitarna

Jag har inte fokuserat så mycket på det här. Jag har gjort grundläggande packeteringsbilder och det är ungefär det. De tekniska bitarna har varit ganska okej på sidan.

Vi använder även Cloudfare, vilket hjälper med hastigheten.

  1. Länkbyggande

Länkbyggande är någonting jag har lärt mig mycket om på den senaste tiden. Jag har fokuserat exklusivt på white hat länkbyggande och försökt bygga upp hemsidan för tillväxt i längden.

Länkbyggande är förmodligen den mest tidskrävande delen av SEO om man bortser från att det faktiska innehållsskapandet. Detta är någonting jag kommer att fortsätta med i framtiden.

Hur mycket resurser har spenderats på sökmotoroptimering?

Här är några hårdragna uppskattningar om resurser använda för SEO:

1. Planering och hantering av SEO + intern länkning: -2000€

2. Skapande av innehåll: -2900€

3. Webbutveckling: -500€

4. Länkbyggande: – 1500€ (detta är för det mesta min tid med att skriva innehåll och för att kontakta bloggar för gästinlägg)

Totala kostnader: 6 900€, ca. 1 390€ varje månad.

Dessa är bara uppskattningar då jag inte har exakta beräkningar av min tidsanvändning, men jag tror att de är ganska nära den riktiga kostnaden

Vad exakt gjorde vi för SEO?

1. Sökordsforskning

Grunden för alla vår SEO-prestationer har varit sökordsforskning gjorda med Keywordtool.io. Jag har faktiskt gått vidare nu med att använda Ubersuggest då den har samma funktioner fast helt gratis.

2. Innehållsproduktion

Baserat på sökordsforskningen så började vi producera innehåll. Innehåll kan potentiellt rankas olika beroende på sökorden som användes. Ibland så rankas texterna bra och andra gånger inte så bra.

Jag fokuserade på att innehållet skulle vara bra nog, men inte perfekt. Det var viktigare att innehållet skulle erbjuda någonting av värde för läsaren snarare än att det skulle ha perfekt grammatik och struktur. Vi kunde ha haft striktare standarder för kvaliteten på innehållet och fokuset på innehållet kunde ha varit mycket bättre, men ibland är fokuset lättare att hitta genom att göra, snarare än att tänka.

Skrivet innehåll fokuserade i huvudsak på att överskriva 1000 ord för en speciell sökterm. Vissa längre, andra kortare. Om innehållet var i huvudsak skrivet på Engelska så kunde det kosta mellan 80 – 100€/ 1000 ord, men kostnaden för översatt innehåll var mycket billigare. Dessa är igen bara uppskattningar, men borde vara ganska nära den riktiga kostnaden.

3. Länkbyggande

Jag hade inte direkt en resonabel plan för att få länkarna rätt från första början. Jag började dock att långsamt skapa mig en rutin för länkbyggande. Att få länkar krävde i huvudsak innehållsproduktion och att kontakta olika bloggar. Länkar ficks alltså genom gästinlägg hos andra bloggar, vilket typiskt sett inkluderade en presentation av författaren och sedan få länkar från dem på min hemsida. Vi fick såklart även organiska länkar.

Jag fokuserade på märkesankare och gjorde inga ankartextstrick då jag ville hålla mig så långt borta från black hat som möjligt. (Jag säger dock inte alls att olika ankare skulle vara black hat.)

Vilka engelska sidor fick mest trafik?

1. 3 Best Examples of Testimonial Request Letters That You Can Copy -blogginlägg

506 besökare genom organisk sökning i December.

2. Employee Testimonials -servicesida

187 besökare genom organisk sökning i December.

3. Front page

144 besökare genom organisk sökning i December.

4. What is NPS and how do you measure it? -blogginlägg

95 besökare genom organisk sökning i December.

5. 7+ Tips for Using Customer Testimonial Videos in Marketing -blogginlägg

81 besökare genom organisk sökning i December.

6. 15 Important Questions to Ask For a Testimonial -blogginlägg

52 besökare genom organisk sökning i December.

7. About us

27 organiska besökare genom organisk sökning i December.

8. NPS – A comprehensive guide to understanding Net Promoter Score – blogginlägg

25 besökare genom organisk sökning i December.

5 månader av SEO sammanfattat

1190 unika besökare per månad är mycket mer än 0 unika besökare varje månad. Man kan dock inte gå särskilt långt ännu med bara 1190 besökare. För en nybörjare på SEO, däremot, så kan detta vara en bra grund för det som komma skall, mot hundratusentals besökare.

Jag har inte riktigt en klar bild av hur tuff konkurrensen är bland sökresultaten internationellt men jag börjar få lite koll på det och det verkar inte vara en omöjlig uppgift att börja rankas globalt.