Trustmary yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kieltenopettajakoulutuksen kanssa kansainvälistymisen tukemiseksi

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: 11. tammikuuta 2022

Trustmary yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kieltenopettajakoulutuksen kanssa kansainvälistymisen tukemiseksi

Trustmary Group ja Jyväskylän yliopiston kielentenopettajakoulutus ovat aloittaneet yhteistyön Trustmaryn työntekijöiden kieliosaamisen kehittämiseksi. Voimakas ja nopea kansainvälistyminen on tuonut uusia kielellisiä haasteita, ja erityisesti työntekijöiden puolesta tukea onkin kaivattu englannin ja ruotsin puhumiseen.

Yhteistyö avaa Jyväskylän yliopistolle mahdollisuuden tarjota aikuisopetuksen harjoittelua opintojen aikana opettajaopiskelijoilleen. Muuten harjoittelut suoritetaan pääasiassa normaalikouluilla.

Opetus on aloitettu syksyllä ja toteutettu viikoittain Trustmaryn toimistolla, sisältäen yhteensä 8 lähiopetustuntia syksyn aikana. Tunneilla on keskitytty osallistujien toiveiden mukaan eri asioihin.

Tammikuussa yhteistyötä jatketaan jatkamalla englannin opintoja sekä aloittamalla ruotsin opetus halukkaille.

Millaisia kokemuksia tähän mennessä on yhteistyöstä saatu

Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle ja paljon positiivista palautetta on saatu sekä opettajaopiskelijoilta että yrityksen työntekijöiltä.

Opettajaopiskelijoiden kommentteja:

”Viikon kohokohta, kun on oikeasti motivoituneita opiskelijoita.”

”Tuntuu tosi merkitykselliseltä.”

”Jalansijaa työelämään, kun on tarkoitus suuntautua HR/koulutuspuolelle.”

”Mitä kaikkea me ehditäänkään tekemään kahdeksan opetuskerran aikana, kun jo kolmen kerran perusteella palaute on ollut tosi hienoa ja kannustavaa kaikin puolin.”

Trustmaryn työntekijöiden kommentteja:

”Just tätä ollaan tarvittu, että saisi keskittyä ohjatusti juuri siihen, miten kieltä käytetään töissä.”

”Ei tarvi mennä töissä niin isosti epämukavuusalueelle, kun saa harjoitella turvallisessa ympäristössä ensin.”

”Tekemisen meininki ja rohkaisua omaan tekemiseen.”

”Enää ei tarvitse jännittää, että saako suutaan auki, vaan voi keskittyä hoitamaan työnsä.”

Yhteistyöllä kohti työelämää ja kansainvälisiä kenttiä

Yhteistyö on ollut varsin antoisaa sekä työntekijöille että opettajaopiskelijoille.

Parhaimmillaan yhteistyössä kaikki voittavat ja tässä on kyse juuri siitä: Trustmarylla saadaan apua kansainvälistymisen haasteisiin ja Jyväskylän yliopiston kieltenopiskelijat pääsevät rakentamaan linkkejä työelämään jo opintojensa aikana sekä saavat kokemusta aikuisten opettamisesta.

Yhteistyön puitteissa opiskelijat suorittavat opettajaopintoihinsa kuuluvan soveltavan opetusharjoittelun ja heitä ohjaa Trustmarylla työskentelevä Erica Ojala, joka on itse valmistunut Jyväskylän yliopistosta kieltenopettajaksi muutama vuosi sitten.

”Koen tämän auttavan suuresti ihan jokaista omassa tekemisessä töissä, kun meidän pitää kansainvälistymisen myötä olla yhteydessä asiakkaisiin vieraalla kielellä. Tämä projekti nostaa työntekijöiden itsetuntoa, kun kielitaitoa heillä kuitenkin on, mutta nyt siihen saa tsemppiä ja sen kehittämiseen tukea. Opettajille tämä on hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan aikuisten kanssa työskentelyä, kun tämä on kuitenkin kasvava ala Suomessakin. Samalla voi nähdä uuden vaihtoehdon työelämää ajatellen, että opettajana voi työllistyä myös muualle kuin kunnille ja kouluihin. Olen ollut tosi vaikuttunut opettajaopiskelijoiden heittäytymisestä, ammattitaidosta ja innokkuudesta ja kurssin vaikutuksesta työkavereiden itsetuntoon kielenkäytön suhteen. Tällä projektilla tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia.”