Valmentavan johtamisen perusteet

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: 3. lokakuuta 2023

Valmentavan johtamisen perusteet

Valmentavasta johtamisesta puhuttaessa keskiössä on ihmisten kehittäminen ja heidän oman maksimaalisen potentiaalinsa löytäminen. Tällöin ei johdeta asioita, vaan ihmisiä. Ei niinkään ohjeisteta suoraviivaisesti tekemiseen, vaan ennemminkin kysytään ja pyritään auttamaan ongelmien ratkomisessa.

Ei anneta johdettavalle kaloja, vaan virveli ja opetetaan kalastamaan.

Yksi erinomainen kirja valmentavasta johtamisesta on Michael Bungay Stanierin – The Coaching Habit: Say Less, Ask More & Change the Way You Lead Forever.

“Your advice is not as good as you think”

Johtamisesta usein ajatellaan, että se on paljolti neuvojen antamista ja tekemisen ohjaamista oikeaan suuntaan. Valmentavassa johtamisessa ei ole kuitenkaan kysymys varsinaisesti neuvomisesta, vaan kysymisestä ja kuuntelusta.

“A little more asking. A little less telling people what to do.”

Kun kerrot johdettavillesi mitä heidän tulisi tehdä ja miten toimia, he harvemmin oppivat itse tilanteesta ja päätöksentekoprosessista juurikaan. Valmentavan johtajuuden kautta tavoitteena on saada ihmiset itse oppimaan ja tukea tuota oppimista arjessa.

Valmentava johtajuus sotketaan herposti johonkin kerran viikossa tai kuukaudessa tapahtuviin valmennussessioihin, mutta tämän sijasta kyseessä on tapa toimia yrityksen arjessa. Päivittäinen toiminto, jonka tulisi näkyä yrityksen arjessa joka päivä.

Kysymykset, nuo valmentavan johtajan työkalut

Valmentavassa johtamisessa on paljolti kysymys oikeiden kysymyksien kysymisestä. Tämä ei tarkoita, sitä että johdattelet johdettavaasi retorisilla kysymyksillä, mitä näkee usein valmentavasta johtajuudesta puhuttaessa. Tällöin kysymykset ovat usein tasolla:

“Oletko miettinyt, että jos tekisit x, y tai z?”

Käytännössä tällaisissa tilanteissa annat vain ohjeita ja liität niiden perään kysymysmerkin. Michael Bungay Stanier summasi kysymyksien ja vastausten välisen eron kirjassaan loistavasti:

“Answers are closed rooms; and questions are open doors that invite us in.”

Kysymällä oikeita kysymyksiä saat johdettavasi kasvamaan siihen rooliin, jonka toivoisit heidän täyttävän. Sen sijasta, että sinun täytyy olla joka kerta auttamassa tiukan paikan tullen.

Työelämässä valmentavan johtaminen on siinä määrin haastavaa, että esimiehellä on usein mahdollisuus hypätä paikalle auttamaan ja jopa pelastamaan tilanne. Urheilun parissa, valmentaja ei voi hypätä kentälle, vaan hänen täytyy oikeasti saada urheilija oivaltamaan ja kasvamaan.

Toki suurena erona urheilun ja liike-elämän välillä on myös se, että urheilussa valmentajan rooli mielletään lähes universaalisti sopivan tähän muottiin. Työelämässä kaikki eivät vielä liputa valmentavan johtamisen nimeen.

Mitä kysymyksiä valmentavan johtajan tulisi käyttää?

Ensinnäkin valmentavan johtajan tulisi kysyä kysymyksiä yksi kerrallaan. Antaa johdettavan aikaa miettiä ja vastata, eikä purkaa kaikkea hiljaisuuden tuomaa epävarmuutta uudella kysymyksellä.

Tässä seitsemän kysymystä The Coaching Habit kirjasta, joista saattaa olla hyötyä sinun johtamiseesi:

  1. The Kickstart Question – Whats on your mind? – Huom! Avoin kysymys
  2. The AWE Question – (and) What else? – Tämä kysymys on paras tapa pitää “advice monster” taka-alalla ja heti ongelman ratkaisemisen sijaan kysyä johdettavalta vielä toista näkökulmaa
  3. The Focus Question – What’s the real challenge here for you? – Poraa oikeaan ongelmaan, älä ensimmäiseen ongelmaan joka tulee esille
  4. The Foundation Question – What do you want? – Merkitys tekemiselle
  5. The Lazy Question – How can I help? – 4 Vastausvaihtoehtoa. Kyllä, En, Vastaehdotus tai anna kun mietin asiaa. Mieti tarkasti mikä on johdettavan kehityksen kannalta fiksuin vaihtoehto.
  6. The Strategic Question – If you’re saying Yes to this what are you saying no to? – Kyllä ei ole kyllä, ilman että sen eteen “uhrataan” jotakin.
  7. The Learning Question – What was most useful to you? – Miten voit oppia vuorovaikutuksesta? Myös sinun valmentavana johtajana tulee oppia jatkuvasti.

Yhteenvetona valmentavasta johtamisesta

Kysy, älä ohjeista. Tämä kiteyttää valmentavan johtamisen, jos jokin.

Joskin on hyvä muistaa, että myös ohjeille on paikkansa. Jos joku kysyy spesifin kysymyksen, kuten: “Missä drive kansiossa olikaan asia x?”… Ei välttämättä ole hirveän tarkoituksen mukaista lähteä kyselemään asiaa pidemmälle.

Lukusuosituksena aiheeseen liittyen: The Coaching Habit

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!