Trustmaryn yrityskulttuuri – Millaista Trustmarylla työskentely on Trustmarylaisten omin sanoin

Trustmary teamTrustmary team
Viimeksi muokattu: October 3rd, 2023

Trustmaryn yrityskulttuuri – Millaista Trustmarylla työskentely on Trustmarylaisten omin sanoin

Kirjassa Delivering Happines Zapposin CEO Tony Hsieh kertoo kuinka hän asetti ylivertaisen yrityskulttuurin rakentamisen liiketoimintansa tärkeimmäksi tavoitteeksi. ”Toimitetaan onnellisuutta asiakkaille.”

Hsiehin ajatuksien innoittamana Customer Experience Spesialistimme Petri Mäkinen päättikin toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen Trustmaryn yrityskulttuurin tilasta.

Yksinkertaisuudessaan Petri kysyi sähköpostilla jokaiselta Trustmarylaiselta: ”Mitä Trustmary merkitsee sinulle ja mitä sinun mielestäsi on olla Trustmarylainen?”

Noin puolet työntekijöistä vastasi tähän kyselyyn.

Alla koontia vastauksista.

Mitä Trustmarylaiset ajattelevat Trustmarylla työskentelystä?

Ihan ensimmäinen Trustmary merkitsee Trustmarylaisille monia eri asioita. Tässä pari vastausta, joista käy tämä monimuotoisuus ilmi:

”Trustmarylaisuus merkitsee mulle sitä, että jokainen tekee kovaa, intohimolla ja suurella sydämellä töitä yhteisen päämäärän eteen. Sitä, että jokainen on yksilö ja jokaisen äänellä ja läsnäololla on tärkeä merkitys yrityksen isossa kuvassa.”

”Mitä Trustmary merkkaa mulle? Työpaikkaa. Ystäviä. Paikkaa, jossa saa olla oma itsensä. Paikkaa, jossa omalla toiminnalla voi vaikuttaa asioihin, sekä itseensä vaikuttaviin että isomminkin. Yhteisöä ja yhteenkuuluvuutta. Uuden oppimista ja itsensä kehittämistä. Sitoutumista omaan rooliin ja tekemiseen, sekä oman vastuun kantamista.”

Trustmaryn merkitystä määriteltiin myös hyvin ytimekkäästi:

”Trustmary merkitsee sitä, että minä luotan ja minuun luotetaan.”

”Mulle Trustmary tarkoittaa ehdottomasti mahdollisuutta ja vastavuoroisesti meidän arvo on taas hyödyntää se mahdollisuus.”

Sekä hieman pidemmin:

”Näin lyhyesti ja suht vähällä pohtimisella nostaisin Trustmarylaisyydestä esiin ainakin sen, että sen lisäksi, että tehdään työn puolesta siistejä juttuja, Trustmarylla puhalletaan aidosti kaikki samaan hiileen ja ollaan aidosti samaa tiimiä omasta työroolista riippumatta. Ja tähän liittyy myös se, että työkaverin kuulumiset kiinnostaa, toisen hyvinvointia pidetään tärkeänä ja halutaan tukea jokaista tyyppiä täällä ja auttaa silloin kun voi. Lyhyesti sanoisin, että Trustmary merkitsee sitä, että toimitaan yrityksen arvojen mukaisesti arjessa: kannetaan vastuuta ja tehdään se mitä kuuluukin ja mitä on luvattu, ja sen lisäksi jokaiselle on täällä tilaa aidosti sellaisena kuin on ja porukalla on hyvä olla töissä ja työkavereiden kanssa.”

”Trustmary on luonnollisesti itselle tähänastisen elämän yksi merkittävimmistä jutuista (työelämässä merkittävin) ja sikäli eräänlainen nuoren elämäni elämäntyö. Sen lisäksi, että tää on antanut ja opettanut itselle tosi paljon, tuonut uusia ystäviä ja kasvattanut, tällä on konkreettisesti muutettu pieni pala maailmaa pysyvästi. Ollaan koko porukalla oltu vaikuttamassa siihen, miten paljon asiakastarinoiden merkitys ja yleensä koko asiakaskokemuksesta puhuminen on kasvanut.

ja muuttunut viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana. Oon tosi ylpeä siitä, että ollaan pystytty yhdessä rakentamaan työpaikka, joka tarjoaa työtä tällä hetkellä jo lähes 50 rautaiselle osaajalle. Erityisen ylpeä oon siitä, että tää porukka on yhdessä rakentanut yrityskulttuurin, joka on just meidän näköinen – ei mistään ohjekirjasta tai vanhoista standardeista rakennettu. Itselle tää on työn lisäksi paikka, jossa saa olla oma itsensä ja oppia joka päivä jotain uutta. Tää on paikka, jossa ei ikinä hävetä myöntää, ettei osaa jotain juttua – opitaan toisiltamme ja opetellaan joka päivä lisää!”

Trustmaryn myyntikulttuuri:

Trustmaryn tarina ja kasvu on rahoitettu täysin omalla myynnillä. Voidaan siis sanoa, että Trustmary elää myynnistä ja myynnillisyys näkyykin vahvasti meidän arjessa. Myynnillisyys osana meidän kulttuuria kävi myös ilmi vastauksista.

”Trustmary näyttäytyy mulle uusien myyjien oivana paikkana kokeilla siipiään ja saada hyvää kokemusta. Myynti on todella suuressa roolissa ja sitä korostetaan todella vahvasti. Tuntuu välillä, että muulla ei väliä kunhan myyntiä tulee.”

”Trustmary merkkaa itselle vapautta toteuttaa itseään ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Henkilökohtaisesti arvostan kovasti myyntikulttuuria joka talossa on ja sitä, että tiukan paikan tullen myös yrityksen “johto” on tekemässä myyntiä. Eikä “norsunluutornissa” antamassa ohjeita. Muutama ajatus jotka tuli mieleen Trustmarysta: “Yhdessä yhteisiä tavotteita kohti” ja ”henkilökohtaisen kasvun mahdollistaja.””

Trustmaryn arvot

Monelle meistä Trustmary näyttäytyy yhteisönä, jossa korostuu sekä omat että yhteiset arvot. Moni meistä myös sanoo olevansa ylpeitä siitä, että saavat olla osana tätä yhteisöä ja meidän tarinaa.

”Trustmary on yhteisö, joka on työpaikka, mutta samalla myös jotain enemmän. Täällä eletään ja tehdään juttuja omien sekä yhteisten arvojen kautta. Se on hieno asia. Trustmary luo hyvät edellytykset oppimiselle sekä henkilökohtaiselle, että ammatilliselle kasvulle. Näiden syiden takia olen sekä iloinen että ylpeä siitä, että saan olla osana tätä yhteisöä.”

”Trustmary edustaa minulle yhteisöä, jossa jokainen on tärkeä myös yksilötasolla. Töitä tehdään raudanlujalla ammattitaidolla mutta vailla turhaa pröystäilyä. Trustmaryssa kannustetaan ajattelemaan sieltä kuuluisasta paikasta eli laatikon ulkopuolelta eikä löydy sellaista rutiinia, jota ei voisi kyseenalaistaa. Olen ylpeä siitä, että olen trustmarylainen.”

”Trustmary on yhteisö johon on kivaa ja turvallista kuulua ja viikonlopun jälkeen palata. Työyhteisö jolla on yhteisiä tavoitteita, avoin suhtautuminen tulevaisuuteen ja halu tehdä jotain hienoa. Trustmarylaisena oleminen on helppoa kun voi omana ittenään olla. Toisaalta kuitenkin työn puolesta haastavaa, kun tietää että mahdollisuudet on rajattomat kun vain uskalletaan onnistua.”

”Mielestäni trustmarylaisyys tarkoittaa yhdessä tekemistä, kehittymistä ja kasvamista, niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Trustmary käsitteenä/ brändinä merkitsee minulle mm. aitoutta, luotettavuutta, ennakkoluulottomuutta ja kehittymistä. Henkilökohtaisemmalla tasolla Trustmary merkitsee itselle esimerkiksi yhteisöä/yhteisöllisyyttä, ihania työkavereita, kehittymistä ja uuden oppimista, tärkeitä arvoja ja niiden mukaan toimimista.”

Trustmaryn joukkue

”Trustmaryn merkityksen minulle reilun kolmen viikon otoksella voisi purkaa jo yhteen sanaan = joukkue. Porukassa on semmoinen ilmapiiri, ettei toista ole vastaan tullut työelämässä. Minusta on hienoa olla trustmarylainen, mutta mitä se käytännössä on, onkin haastava kysymys. Ehkä se on sitä että vaikka aamulla väsyttää, niin kuitenkin on mukavaa lähteä töihin ja haastamaan itseään.”

”Trustmary merkitsee minulle kasvamista, oppimista ja merkityksellisen työn tekemistä. Trustmarylaisena oleminen tuntuu siltä, että on osa ainutlaatuista joukkuetta.”

Asiakkaiden tyytyväisyys

Myös se, että meidän asiakkaat tykkäävät meistä ja ovat tyytyväisiä meidän tekemiseen, nousi esiin vastauksista.

”Mun mielestä tämä on työpaikka jossa ihmiset ja yksilöllinen kohtaaminen tulee ensin, ja sen jälkeen ja sen kautta se onnistuminen ja tulokset. Ennen taloon tuloa luulin että kasvun takana on urakeskeisyys ja henkilökohtaiset onnistumiset, mutta taloon tullessa tajusin että se on se porukka ja yhteistsemppi millä tähän on päästy. Minä olen myös ylpeä siitä että saan olla osana tätä porukkaa ja selvästi osana liiketoimintaa josta meidän asiakkaat tykkää ja arvostaa. On siistiä että meidät jo aika hyvin tiedetään, mutta vieläkin huikeampaa on päästä laajentamaan tätä tietoisuutta entistäkin enemmän.”

”Mulle trustmarylaisyys merkitsee kykyä ja halua tehdä nopeita ratkaisuja/muutoksia/parannuksia sekä joustavuutta ja reiluutta, sitä että ymmärretään työntekijöitä ja heidän erojaan. Empaattisuutta.

Trustmary merkitsee mulle positiivisten asioiden kanssa työskentelyä, ihmiset joita tapaan, ovat iloisia ja tyytyväisiä saamansa asiakaspalveluun ja se hyvä mieli tarttuu.”

Etänä, mutta silti yhdessä

”Mun mielestä trustmarylaisyys on sitä, että vaikka ollaan erillään niin silti tuntuu että työkaverit ois kutakuinkin vähintään nurkan takana. Eräänlainen ammattilaisverkosto joka pitää tiiviisti yhtä.”

Vastauksista kävi myös ilmi hyvin se, että Trustmary antaa ihmisilleen paljon. Ja ehkäpä myös tästä syystä me kaikki olemme valmiita kantamaan aina oman kortemme myös tähän kekoon.

”Trustmary merkitsee avoimella ja luottavaisella fiiliksellä tehtyä työtä. Inspiroiva ja innostava työilmapiiri, reilua ja rehellistä, avointa toimintaa yrityksen johdossa ja työkavereitten kesken. Mitä on olla trustmarylainen? Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan: olen saanut kannustusta ja luottamusta, haluan siis olla kaiken sen arvoinen työntekijä. Haluan ja pyrin itsekin olla, niinkuin työkaverit täällä, innostava, auttava, avoin ja reilu työkaveri!”

”Itelle täällä työskentely merkitsee tosi paljon. Oon saanut henkilökohtaisiin tilanteisiin joustoa ja aina on yritetty etsiä ihmisten kannalta paras ratkaisu. En uskonut, että työelämä voisi koskaan olla tällaista kuin se nyt on osoittautunut olevan. Samalla mulle on tarjottu mahdollisuus sekä kehittyä ammattillisesti että kantaa vastuuta ja ehdottaa uusia toimintatapoja. Mitä on olla trustmarylainen? Kliseisesti ilmaistuna varmaan yhteen hiileen puhaltamista. Totuus on, että tää on vaan työ, mutta siihen on välillä vaikea suhtautua niin, kun on itse sille paljon antanut ja vielä enemmän saanu takaisin.”

Yhteenvetona Trustmaryn yrityskulttuurista

Trustmary ja trustmarylaisuus merkitsevät meille monenlaisia asioita. Yhteenvetomaisesti voidaan ehkä sanoa, että Trustmary on monipuolinen yhteisö yhteen hiileen puhaltavia ammattilaisia, joiden tekeminen ohjautuu sekä omien että yhteisten arvojen kautta.

Arjessamme näkyvät vahvasti myynnillisyys, yhteisöllisyys, sekä hyvä asenne ja tekemisen meininki. Trustmary nähdään sekä henkilökohtaisen että ammatillisen kasvun mahdollistajana. Myöskin työkaverit sekä asiakkaat ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Monet meistä kokevat sekä oman että Trustmaryn tekemisen merkitykselliseksi. Tämän lisäksi monet meistä kokevatkin olevansa ylpeitä olemassaolostamme ja siitä, että saavat olla osana tätä yhteisöä ja tarinaa.

Voit kokeilla verkkopalveluamme maksutta tästä: 14 päivän maksuton kokeilu!